Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2018

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Berg 223
Bräcke 162
Härjedalen 122
Krokom 75
Ragunda 169
Strömsund 218
Åre 299
Östersund 179
Jämtlands län 178
Riket 161
Källa: Statens Kulturråd
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 185 186 160 180 195 235 214 241 197 218 223
Bräcke 230 199 208 211 188 193 170 175 154 149 162
Härjedalen 109 129 131 135 100 105 112 112 132 133 122
Krokom 162 183 161 131 89 84 80 75 75 88 75
Ragunda 273 315 212 199 200 189 188 192 187 199 169
Strömsund 263 227 224 220 201 193 236 240 201 236 218
Åre 207 211 249 223 186 248 300 358 359 320 299
Östersund 187 200 178 194 183 190 191 183 201 191 179
Jämtlands län 193 200 189 190 169 179 185 188 191 190 178
Riket 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Berg 100 101 86 97 105 127 116 130 107 118 120
Bräcke 100 87 90 92 82 84 74 76 67 65 70
Härjedalen 100 118 120 124 92 97 103 103 122 122 111
Krokom 100 113 99 81 55 52 49 46 46 54 46
Ragunda 100 115 78 73 73 69 69 70 69 73 62
Strömsund 100 86 85 84 76 73 90 91 76 90 83
Åre 100 102 120 108 90 120 145 173 173 154 144
Östersund 100 107 95 104 98 102 102 98 107 102 96
Jämtlands län 100 104 98 98 88 93 96 97 99 98 92
Riket 100 98 93 92 87 82 85 83 82 81 78

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta