Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2019

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Berg 214
Bräcke 158
Härjedalen 110
Krokom 77
Ragunda 167
Strömsund 214
Åre 308
Östersund 166
Jämtlands län 170
Riket 150
Källa: Statens Kulturråd
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2009-2019

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Berg 186 160 180 195 235 214 241 197 218 223 214
Bräcke 199 208 211 188 193 170 175 154 149 162 158
Härjedalen 129 131 135 100 105 112 112 132 133 122 110
Krokom 183 161 131 89 84 80 75 75 88 75 77
Ragunda 315 212 199 200 189 188 192 187 199 169 167
Strömsund 227 224 220 201 193 236 240 201 236 218 214
Åre 211 249 223 186 248 300 358 359 320 299 308
Östersund 200 178 194 183 190 191 183 201 191 179 166
Jämtlands län 200 189 190 169 179 185 188 191 190 178 170
Riket 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161 150
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Berg 100 86 97 105 127 115 130 106 117 120 115
Bräcke 100 105 106 94 97 85 88 77 75 81 79
Härjedalen 100 102 105 78 82 87 87 103 103 94 85
Krokom 100 88 72 49 46 44 41 41 48 41 42
Ragunda 100 67 63 63 60 60 61 60 63 54 53
Strömsund 100 99 97 89 85 104 106 89 104 96 94
Åre 100 118 106 88 118 142 170 170 152 142 146
Östersund 100 89 97 92 95 96 92 100 95 90 83
Jämtlands län 100 95 95 85 89 93 94 96 95 89 85
Riket 100 95 94 89 83 87 85 83 82 79 74

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta