Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
129 806 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-05-29
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2017

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Berg 218
Bräcke 149
Härjedalen 133
Krokom 88
Ragunda 199
Strömsund 236
Åre 320
Östersund 191
Jämtlands län 190
Riket 166
Källa: Statens Kulturråd
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2007-2017

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 182 185 186 160 180 195 235 214 241 197 218
Bräcke 216 230 199 208 211 188 193 170 175 154 149
Härjedalen 129 109 129 131 135 100 105 112 112 132 133
Krokom 212 162 183 161 131 89 84 80 75 75 88
Ragunda 306 273 315 212 199 200 189 188 192 187 199
Strömsund 303 263 227 224 220 201 193 236 240 201 236
Åre 270 207 211 249 223 186 248 300 358 359 320
Östersund 208 187 200 178 194 183 190 191 183 201 191
Jämtlands län 220 193 200 189 190 169 179 185 188 191 190
Riket 220 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Berg 100 102 102 88 99 107 129 118 132 108 120
Bräcke 100 106 92 96 98 87 89 79 81 71 69
Härjedalen 100 84 100 102 105 78 82 87 87 103 103
Krokom 100 76 86 76 62 42 40 38 35 35 42
Ragunda 100 89 103 69 65 65 62 61 63 61 65
Strömsund 100 87 75 74 73 66 64 78 79 66 78
Åre 100 77 78 92 83 69 92 111 133 133 118
Östersund 100 90 96 86 93 88 91 92 88 97 92
Jämtlands län 100 88 91 86 86 77 81 84 85 87 86
Riket 100 94 92 87 86 82 77 80 78 76 76

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta