Jämtlands län
Fakta & Perspektiv
130 810 INVÅNARE
48 935 km2 AREA
8 KOMMUNER
Jämtlands län
Jämtlands län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2020-05-08
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2019

             

Jämtlands län                            

Antal

Andelar (%)

Kvinnor        

Män              

Totalt            

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

2 380

3 729

6 109

7,6

11,4

9,5

Gymnasium högst 2 år

6 099

8 779

14 878

19,5

26,8

23,2

Gymnasium 3 år

7 796

10 002

17 798

24,9

30,5

27,8

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

4 884

4 417

9 301

15,6

13,5

14,5

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

9 490

5 088

14 578

30,4

15,5

22,8

Forskarutbildning

178

185

363

0,6

0,6

0,6

Uppgift saknas

422

562

984

1,4

1,7

1,5

Samtliga (hela befolkningen)

31 249

32 762

64 011

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

242 233

338 057

580 290

9,4

12,6

11,0

Gymnasium högst 2 år

445 556

590 582

1 036 138

17,2

22,0

19,7

Gymnasium 3 år

558 615

660 297

1 218 912

21,6

24,6

23,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

410 856

409 295

820 151

15,9

15,3

15,6

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

847 620

568 910

1 416 530

32,8

21,2

26,9

Forskarutbildning

30 762

39 814

70 576

1,2

1,5

1,3

Uppgift saknas

51 577

76 619

128 196

2,0

2,9

2,4

Samtliga (hela befolkningen)

2 587 219

2 683 574

5 270 793

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2009-2019

                       

Jämtlands län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

10,0

9,7

9,3

9,0

8,6

8,4

8,2

8,1

8,1

7,9

7,6

Gymnasium högst 2 år

30,6

29,3

28,2

27,0

26,1

25,2

24,1

22,8

21,4

20,5

19,5

Gymnasium 3 år

19,0

19,6

20,4

20,9

21,7

22,4

23,3

23,9

24,3

24,7

24,9

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,6

15,7

15,9

15,9

15,8

15,5

15,4

15,4

15,5

15,6

15,6

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

23,6

24,4

25,0

25,8

26,4

27,0

27,5

28,1

28,9

29,4

30,4

Forskarutbildning

0,4

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

Uppgift saknas

0,8

0,9

0,8

0,9

1,0

0,9

1,0

1,2

1,3

1,2

1,4

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

15,8

15,3

14,8

14,1

13,6

13,2

12,7

12,5

12,2

11,9

11,4

Gymnasium högst 2 år

34,8

34,3

33,6

33,2

32,4

31,6

30,7

29,7

28,7

27,7

26,8

Gymnasium 3 år

21,5

22,3

23,3

24,1

24,9

25,8

26,8

27,7

28,5

29,5

30,5

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

12,8

12,9

13,1

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

13,6

13,6

13,5

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

13,5

13,6

13,7

13,8

14,0

14,2

14,5

14,5

14,8

15,2

15,5

Forskarutbildning

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

Uppgift saknas

1,1

1,1

1,1

1,2

1,3

1,3

1,3

1,5

1,5

1,6

1,7

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4

10,2

9,9

9,6

9,4

Gymnasium högst 2 år

25,7

24,7

23,9

23,0

22,2

21,3

20,5

19,6

18,7

17,9

17,2

Gymnasium 3 år

18,5

18,9

19,3

19,7

20,0

20,4

20,8

21,0

21,4

21,5

21,6

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,6

15,7

15,8

15,8

15,9

15,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

25,6

26,4

27,3

28,1

28,8

29,5

30,1

30,7

31,3

32,0

32,8

Forskarutbildning

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

Uppgift saknas

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

1,9

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

16,8

16,3

15,7

15,2

14,8

14,4

14,1

13,8

13,4

13,0

12,6

Gymnasium högst 2 år

28,0

27,5

27,0

26,6

26,1

25,5

24,8

24,1

23,3

22,6

22,0

Gymnasium 3 år

19,8

20,2

20,7

21,1

21,6

22,1

22,6

23,1

23,7

24,2

24,6

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,9

14,1

14,4

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

15,2

15,3

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

18,2

18,6

18,9

19,2

19,5

19,8

20,0

20,2

20,4

20,9

21,2

Forskarutbildning

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Uppgift saknas

1,8

1,9

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

2,6

2,9

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av utbildningsnivå hos befolkningen 25-64 år. Index år 2009=100

                       

Jämtlands län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

100

97

93

90

86

84

82

81

81

79

76

Gymnasium högst 2 år

100

96

92

88

85

82

79

75

70

67

64

Gymnasium 3 år

100

103

107

110

114

118

123

126

128

130

131

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

102

102

101

100

99

99

99

100

100

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

103

106

109

112

114

117

119

122

125

129

Forskarutbildning

100

104

112

114

115

126

126

123

132

137

141

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

100

97

94

89

86

83

81

79

77

75

72

Gymnasium högst 2 år

100

98

97

95

93

91

88

85

82

79

77

Gymnasium 3 år

100

104

108

112

116

120

125

129

133

137

142

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

102

102

103

104

105

106

107

106

105

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

100

101

102

103

105

107

107

109

112

115

Forskarutbildning

100

100

104

104

109

112

113

110

110

113

118

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

100

97

93

90

87

84

82

80

78

76

74

Gymnasium högst 2 år

100

96

93

90

86

83

80

76

73

70

67

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

108

110

113

114

116

116

117

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

102

102

103

103

103

104

104

105

104

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

103

107

110

112

115

117

120

122

125

128

Forskarutbildning

100

105

109

114

118

122

126

129

132

136

139

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Folk-/grundskola

100

97

94

91

88

86

84

82

80

77

75

Gymnasium högst 2 år

100

98

96

95

93

91

89

86

83

81

78

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

109

111

114

117

120

122

124

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

102

104

105

106

107

107

108

109

110

110

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

104

105

107

108

110

111

112

114

116

Forskarutbildning

100

101

102

103

104

105

105

105

106

106

107

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta