Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2018-03-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Norrbottens län till övriga län i riket 2016. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 506 870 1 376
Västerbottens län 379 714 1 093
Västra Götalands län 105 229 334
Västernorrlands län 81 166 247
Skåne län 46 112 158
Uppsala län 62 77 139
Östergötlands län 18 68 86
Gävleborgs län 29 50 79
Dalarnas län 22 52 74
Västmanlands län 16 52 68
Jämtlands län 27 38 65
Södermanlands län 21 40 61
Hallands län 14 33 47
Jönköpings län 7 37 44
Örebro län 15 26 41
Värmlands län 14 22 36
Kronobergs län 8 21 29
Kalmar län 9 14 23
Blekinge län 4 19 23
Gotlands län 11 8 19
Totalt 1 394 2 648 4 042

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta