Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arjeplog

31,5

80,0

83,7

87,9

88,0

80,0

31,4

84,6

Arvidsjaur

27,3

82,0

83,8

89,9

89,5

76,3

24,8

84,3

Boden

25,7

75,3

82,9

88,3

87,7

76,8

23,4

83,8

Gällivare

37,0

85,7

88,6

89,5

91,1

79,4

26,7

86,8

Haparanda

24,7

63,7

71,4

70,6

76,0

65,6

16,3

70,5

Jokkmokk

26,4

80,5

83,1

86,4

88,9

81,9

34,4

84,9

Kalix

29,1

76,4

80,2

87,9

88,5

76,6

22,4

83,0

Kiruna

35,5

79,9

86,1

90,6

92,5

82,4

26,2

87,8

Luleå

28,5

57,7

78,5

88,5

89,3

79,6

24,0

83,9

Pajala

26,7

72,7

80,3

86,1

85,1

78,0

34,2

81,7

Piteå

30,1

73,2

81,5

87,8

88,1

77,7

21,5

83,8

Älvsbyn

31,3

72,7

82,4

85,7

85,0

74,5

23,1

81,8

Överkalix

28,7

76,4

83,4

84,9

89,0

75,1

28,0

82,0

Övertorneå

23,5

68,8

79,3

79,9

84,0

74,1

30,9

78,7

Norrbottens län

29,4

68,8

81,3

87,7

88,5

78,0

24,2

83,7

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arjeplog

41,7

79,2

84,4

85,7

88,1

82,5

20,9

85,2

Arvidsjaur

26,5

80,2

81,3

91,2

88,6

74,0

16,8

83,1

Boden

29,9

76,2

81,5

87,3

86,6

75,5

18,2

82,5

Gällivare

39,2

84,4

86,5

88,8

91,7

79,2

22,6

86,2

Haparanda

26,7

65,2

71,4

75,4

82,6

69,5

12,6

74,6

Jokkmokk

28,2

78,6

82,1

85,4

88,6

81,8

27,5

84,4

Kalix

31,5

74,8

79,3

87,1

88,3

73,8

15,7

81,9

Kiruna

39,0

80,6

83,5

88,9

91,6

82,6

23,1

86,6

Luleå

30,9

63,2

79,2

87,7

88,2

78,4

19,1

83,4

Pajala

29,6

71,2

78,1

85,9

84,8

78,1

24,6

81,2

Piteå

32,0

71,9

80,1

86,1

86,1

73,9

14,8

81,5

Älvsbyn

39,3

72,5

80,8

85,4

82,5

73,8

15,8

80,4

Överkalix

39,6

75,0

83,3

84,2

87,2

75,7

20,2

81,6

Övertorneå

23,1

68,1

76,5

78,4

80,8

75,1

21,5

77,4

Norrbottens län

32,2

70,9

80,6

86,8

87,7

76,8

18,4

82,8

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arjeplog

23,8

80,5

83,1

89,9

88,0

77,7

40,3

84,1

Arvidsjaur

27,9

83,2

85,9

88,7

90,4

78,5

32,2

85,5

Boden

21,7

74,7

84,0

89,3

88,8

78,1

28,8

85,0

Gällivare

35,2

86,8

90,3

90,2

90,5

79,6

30,5

87,3

Haparanda

23,0

62,8

71,4

66,3

69,8

61,9

19,8

66,9

Jokkmokk

25,0

81,8

84,1

87,3

89,1

81,9

40,2

85,4

Kalix

26,9

77,8

80,9

88,6

88,7

79,1

29,2

84,0

Kiruna

32,5

79,4

88,3

92,1

93,4

82,2

29,2

88,9

Luleå

26,7

53,8

77,8

89,4

90,3

80,8

29,3

84,4

Pajala

24,5

73,9

81,9

86,2

85,3

77,9

41,6

82,1

Piteå

28,5

74,2

82,8

89,4

90,1

81,5

28,4

86,0

Älvsbyn

25,6

72,9

83,8

86,1

87,4

75,0

29,7

83,0

Överkalix

21,7

77,3

83,4

85,5

91,0

74,5

34,0

82,4

Övertorneå

23,9

69,2

81,3

81,1

86,9

73,2

37,9

79,8

Norrbottens län

27,1

67,3

82,0

88,4

89,3

79,1

30,0

84,5

Riket

20,5

65,1

79,6

85,7

86,8

78,2

28,1

82,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta