Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2017-12-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2016 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

             

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arjeplog

42,0

85,5

85,0

89,1

89,5

79,4

28,3

85,2

Arvidsjaur

32,2

79,3

83,4

90,4

88,0

77,4

21,1

83,8

Boden

25,3

74,4

79,5

86,9

86,4

76,7

20,9

81,4

Gällivare

31,3

84,1

88,1

89,9

90,7

78,7

24,7

86,2

Haparanda

20,9

61,1

67,6

70,8

75,6

62,7

14,1

68,0

Jokkmokk

33,3

75,9

78,4

84,2

89,2

81,6

29,1

82,6

Kalix

30,9

74,3

80,6

86,2

86,9

74,4

20,8

81,0

Kiruna

36,7

81,0

86,2

90,1

92,5

81,1

22,7

86,8

Luleå

28,9

58,3

77,7

88,3

88,9

79,3

20,9

80,1

Pajala

29,8

76,1

79,7

86,2

84,3

73,0

31,6

79,1

Piteå

28,6

70,8

79,8

88,3

87,6

77,4

20,3

81,9

Älvsbyn

29,4

77,2

81,2

86,3

85,3

75,6

23,0

81,4

Överkalix

31,6

74,7

82,4

84,3

86,1

74,3

28,9

80,2

Övertorneå

25,1

68,1

77,3

78,4

82,0

75,0

29,2

76,8

Norrbottens län

29,4

68,6

80,2

87,4

87,9

77,2

21,9

81,4

Riket

22,4

63,4

76,2

84,3

85,3

76,0

21,3

78,6

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arjeplog

48,9

85,2

83,1

87,2

89,4

81,3

19,4

85,0

Arvidsjaur

32,5

77,2

82,7

90,6

87,6

75,5

14,1

83,1

Boden

30,4

76,8

78,7

86,4

84,9

76,5

16,4

81,0

Gällivare

35,0

83,4

86,0

89,3

91,2

78,8

18,1

85,8

Haparanda

23,2

63,4

72,6

76,6

79,4

67,6

10,0

72,6

Jokkmokk

40,4

73,8

78,1

84,6

90,4

84,3

22,8

83,6

Kalix

36,1

75,9

78,4

86,1

86,7

73,0

14,4

80,4

Kiruna

39,8

82,7

84,3

89,9

91,9

82,3

18,9

86,7

Luleå

32,0

64,7

78,5

88,0

88,0

78,2

15,1

80,9

Pajala

34,2

82,0

75,5

84,9

84,9

73,8

23,1

79,2

Piteå

30,2

72,3

77,3

85,9

85,3

73,9

14,3

79,7

Älvsbyn

33,1

77,3

78,2

85,0

82,7

76,3

17,1

80,1

Överkalix

39,6

72,5

80,7

84,1

84,4

76,0

17,1

80,0

Övertorneå

29,1

64,5

74,5

77,5

84,1

76,2

20,8

77,1

Norrbottens län

32,8

71,9

79,3

86,9

87,1

76,7

15,9

81,3

Riket

25,0

64,3

74,6

83,2

84,7

74,8

16,2

77,7

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Arjeplog

36,9

85,7

86,6

90,8

89,5

77,7

35,5

85,4

Arvidsjaur

32,0

80,9

84,0

90,1

88,4

79,1

28,2

84,5

Boden

20,8

72,7

80,2

87,4

87,9

76,9

25,5

81,7

Gällivare

27,8

84,5

89,8

90,5

90,3

78,5

30,4

86,6

Haparanda

19,0

59,4

63,7

65,7

72,1

58,1

18,3

64,0

Jokkmokk

28,1

77,4

78,6

83,8

88,1

79,2

34,7

81,7

Kalix

26,5

73,1

82,3

86,3

87,0

75,8

27,1

81,6

Kiruna

34,1

79,6

87,8

90,3

93,1

80,0

26,3

86,9

Luleå

26,3

53,6

77,0

88,6

89,8

80,5

27,2

79,3

Pajala

26,4

70,1

82,7

87,3

83,7

72,4

38,3

79,0

Piteå

27,1

69,5

82,1

90,7

89,7

81,0

26,4

84,0

Älvsbyn

26,6

77,1

83,9

87,4

87,6

74,9

28,7

82,6

Överkalix

26,3

76,5

83,5

84,4

88,1

72,7

38,4

80,5

Övertorneå

22,3

70,1

79,5

79,3

80,2

73,9

35,6

76,6

Norrbottens län

26,6

66,0

80,9

87,9

88,7

77,8

27,8

81,5

Riket

20,1

62,6

77,7

85,5

85,9

77,3

26,5

79,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta