Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Arjeplog 26,9 73,1
Arvidsjaur 27,0 73,0
Boden 28,6 71,4
Gällivare 31,3 68,7
Haparanda 21,6 78,4
Jokkmokk 27,1 72,9
Kalix 28,3 71,7
Kiruna 28,1 71,9
Luleå 32,8 67,2
Pajala 32,7 67,3
Piteå 31,5 68,5
Älvsbyn 32,4 67,6
Överkalix 31,6 68,4
Övertorneå 28,0 72,0
Norrbottens län 30,4 69,6
Riket 29,3 70,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2008-2018. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 21,0 24,8 24,0 19,6 23,4 26,1 29,3 29,8 23,3 27,4 26,9
Arvidsjaur 19,6 22,6 24,2 24,9 22,9 20,7 20,2 18,2 21,1 22,0 27,0
Boden 21,8 22,5 22,7 24,2 25,1 24,3 25,4 25,5 25,9 27,0 28,6
Gällivare 20,9 22,1 22,7 21,4 24,4 24,7 23,2 26,2 27,4 28,9 31,3
Haparanda 17,0 15,8 13,6 15,6 20,6 20,4 20,1 21,1 21,8 24,2 21,6
Jokkmokk 21,2 17,6 22,1 22,2 22,3 18,8 19,1 18,2 22,8 24,5 27,1
Kalix 22,0 21,8 24,4 23,5 24,4 23,0 24,7 24,4 27,0 28,0 28,3
Kiruna 23,4 22,5 23,6 24,3 24,3 25,2 25,1 27,5 26,6 27,5 28,1
Luleå 23,5 23,5 25,0 25,5 26,8 28,2 28,0 29,5 30,7 31,2 32,8
Pajala 20,3 17,5 24,9 24,5 23,0 21,6 23,6 24,5 26,0 26,8 32,7
Piteå 21,0 23,1 24,4 24,0 27,8 26,0 27,0 26,9 28,0 30,2 31,5
Älvsbyn 21,4 22,4 23,9 20,9 23,5 21,0 22,2 26,6 27,2 25,8 32,4
Överkalix 17,1 13,5 20,8 18,9 24,4 27,1 25,0 33,7 28,0 27,6 31,6
Övertorneå 18,2 20,6 19,3 20,5 19,7 25,2 25,9 27,0 29,9 25,9 28,0
Norrbottens län 21,9 22,3 23,6 23,8 25,4 25,4 25,7 26,8 27,7 28,8 30,4
Riket 21,5 22,3 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 100 118 114 93 111 124 139 142 111 130 128
Arvidsjaur 100 115 123 127 117 106 103 93 108 112 138
Boden 100 103 104 111 115 112 116 117 119 124 131
Gällivare 100 106 108 102 117 118 111 125 131 138 150
Haparanda 100 93 80 92 122 120 119 124 128 142 127
Jokkmokk 100 83 104 105 105 89 90 86 108 116 128
Kalix 100 99 111 107 111 105 112 111 123 127 128
Kiruna 100 96 101 104 104 108 107 118 113 117 120
Luleå 100 100 106 108 114 120 119 125 131 133 139
Pajala 100 86 123 121 114 106 116 121 128 132 161
Piteå 100 110 116 115 133 124 129 128 133 144 150
Älvsbyn 100 105 111 98 110 98 104 124 127 120 151
Överkalix 100 79 122 111 143 159 147 198 164 162 185
Övertorneå 100 113 106 113 108 139 142 149 164 143 154
Norrbottens län 100 102 108 108 116 116 117 122 127 131 139
Riket 100 104 108 110 114 115 117 122 126 130 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta