Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2018-05-14
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Under år 2017 lastades och lossades 138 miljoner ton gods i de svenska hamnarna. Av detta gick 88 procent på utrikes sjöfart och 12 procent inrikes. 30 procent av detta gods, 42,1 miljoner ton, lossades eller lastades i Västra Götalands län. Minsta godsmängden, 0,3 miljoner ton, lastades eller lossades i Uppsalas län. I Norrbottens län lastas och lossas 8,9 miljoner ton. Fem län saknar sjöfart på grund av sin geografiska placering.

Inrikes och utrikes sjöfart 2017

           

Region                    

Gods tusen ton

Andel i procent

Inrikes    

Utrikes        

Totalt          

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

Stockholms län

1 885

8 474

10 359

18,2

81,8

Uppsala län

65

289

354

18,4

81,6

Södermanlands län

1 466

3 628

5 094

28,8

71,2

Östergötlands län

1 028

3 283

4 311

23,8

76,2

Kalmar län

728

2 041

2 769

26,3

73,7

Gotlands län

960

103

1 063

90,3

9,7

Blekinge län

367

6 888

7 255

5,1

94,9

Skåne län

1 600

30 110

31 710

5,0

95,0

Hallands län

336

4 039

4 375

7,7

92,3

Västra Götalands län

2 941

39 206

42 147

7,0

93,0

Värmlands län

85

1 289

1 374

6,2

93,8

Västmanlands län

843

1 820

2 663

31,7

68,3

Gävleborgs län

1 198

6 177

7 375

16,2

83,8

Västernorrlands län

298

4 471

4 769

6,2

93,8

Västerbottens län

650

2 923

3 573

18,2

81,8

Norrbottens län

2 038

6 945

8 983

22,7

77,3

Riket

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

 

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2017

           

Norrbottens län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

2 232

6 103

8 334

26,8

73,2

1997

2 223

6 222

8 445

26,3

73,7

1998

1 988

6 377

8 364

23,8

76,2

1999

2 017

5 836

7 853

25,7

74,3

2000

2 272

6 175

8 447

26,9

73,1

2001

2 033

6 410

8 443

24,1

75,9

2002

1 989

6 461

8 450

23,5

76,5

2003

2 230

7 039

9 269

24,1

75,9

2004

2 077

7 365

9 443

22,0

78,0

2005

2 224

7 550

9 775

22,8

77,2

2006

2 210

7 049

9 259

23,9

76,1

2007

2 924

7 983

10 907

26,8

73,2

2008

2 693

8 091

10 784

25,0

75,0

2009

1 462

6 357

7 819

18,7

81,3

2010

3 036

7 822

10 858

28,0

72,0

2011

2 630

7 786

10 416

25,2

74,8

2012

2 153

7 724

9 877

21,8

78,2

2013

2 288

7 344

9 632

23,8

76,2

2014

2 472

6 810

9 282

26,6

73,4

2015

2 941

6 657

9 598

30,6

69,4

2016

1 865

6 425

8 290

22,5

77,5

2017

2 038

6 945

8 983

22,7

77,3

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

 

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2017

           

Norrbottens län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

2 232

6 103

8 334

26,8

73,2

1997

2 223

6 222

8 445

26,3

73,7

1998

1 988

6 377

8 364

23,8

76,2

1999

2 017

5 836

7 853

25,7

74,3

2000

2 272

6 175

8 447

26,9

73,1

2001

2 033

6 410

8 443

24,1

75,9

2002

1 989

6 461

8 450

23,5

76,5

2003

2 230

7 039

9 269

24,1

75,9

2004

2 077

7 365

9 443

22,0

78,0

2005

2 224

7 550

9 775

22,8

77,2

2006

2 210

7 049

9 259

23,9

76,1

2007

2 924

7 983

10 907

26,8

73,2

2008

2 693

8 091

10 784

25,0

75,0

2009

1 462

6 357

7 819

18,7

81,3

2010

3 036

7 822

10 858

28,0

72,0

2011

2 630

7 786

10 416

25,2

74,8

2012

2 153

7 724

9 877

21,8

78,2

2013

2 288

7 344

9 632

23,8

76,2

2014

2 472

6 810

9 282

26,6

73,4

2015

2 941

6 657

9 598

30,6

69,4

2016

1 865

6 425

8 290

22,5

77,5

2017

2 038

6 945

8 983

22,7

77,3

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 1996-2017. Index år 1996=100

       

Norrbottens län

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

100

102

101

1998

89

104

100

1999

90

96

94

2000

102

101

101

2001

91

105

101

2002

89

106

101

2003

100

115

111

2004

93

121

113

2005

100

124

117

2006

99

116

111

2007

131

131

131

2008

121

133

129

2009

66

104

94

2010

136

128

130

2011

118