Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2019-04-29
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Under år 2018 lastades och lossades 140 miljoner ton gods i de svenska hamnarna. Av detta gick 88 procent på utrikes sjöfart och 12 procent inrikes. 30 procent av detta gods, 42,4 miljoner ton, lossades eller lastades i Västra Götalands län. Minsta godsmängden, 0,3 miljoner ton, lastades eller lossades i Uppsalas län. I Norrbottens län lastas och lossas 8,9 miljoner ton. Fem län saknar sjöfart på grund av sin geografiska placering.

Inrikes och utrikes sjöfart 2018, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods              

Lossat      

Lastat      

Lossat      

Lastat      

Stockholms län

1 518

346

5 829

2 967

10 660

Uppsala län

2

46

292

78

418

Södermanlands län

1 356

131

1 884

961

4 332

Östergötlands län

720

84

1 837

1 250

3 891

Kalmar län

401

306

1 451

1 061

3 219

Gotlands län

553

357

46

81

1 037

Blekinge län

351

148

4 711

3 029

8 239

Skåne län

1 136

946

16 649

13 678

32 409

Hallands län

412

66

2 110

2 177

4 765

Västra Götalands län

981

1 879

21 221

18 320

42 401

Värmlands län

39

34

659

519

1 251

Västmanlands län

832

66

1 399

286

2 583

Gävleborgs län

793

427

3 383

2 316

6 919

Västernorrlands län

249

157

2 677

2 058

5 141

Västerbottens län

430

173

1 147

1 696

3 446

Norrbottens län

779

1 601

3 089

4 328

9 797

Riket

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2018

           

Norrbottens län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

2 232

6 103

8 334

26,8

73,2

1997

2 223

6 222

8 445

26,3

73,7

1998

1 988

6 377

8 364

23,8

76,2

1999

2 017

5 836

7 853

25,7

74,3

2000

2 272

6 175

8 447

26,9

73,1

2001

2 033

6 410

8 443

24,1

75,9

2002

1 989

6 461

8 450

23,5

76,5

2003

2 230

7 039

9 269

24,1

75,9

2004

2 077

7 365

9 443

22,0

78,0

2005

2 224

7 550

9 775

22,8

77,2

2006

2 210

7 049

9 259

23,9

76,1

2007

2 924

7 983

10 907

26,8

73,2

2008

2 693

8 091

10 784

25,0

75,0

2009

1 462

6 357

7 819

18,7

81,3

2010

3 036

7 822

10 858

28,0

72,0

2011

2 630

7 786

10 416

25,2

74,8

2012

2 153

7 724

9 877

21,8

78,2

2013

2 288

7 344

9 632

23,8

76,2

2014

2 472

6 810

9 282

26,6

73,4

2015

2 941

6 657

9 598

30,6

69,4

2016

1 865

6 425

8 290

22,5

77,5

2017

2 038

6 945

8 983

22,7

77,3

2018

2 380

7 417

9 797

24,3

75,7

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 1996-2018. Index år 1996=100

       

Norrbottens län

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

100

102

101

1998

89

104

100

1999

90

96

94

2000

102

101

101

2001

91

105

101

2002

89

106

101

2003

100

115

111

2004

93

121

113

2005

100

124

117

2006

99

116

111

2007

131

131

131

2008

121

133

129

2009

66

104

94

2010

136

128

130

2011

118

128

125

2012

96

127

119

2013

103

120

116

2014

111

112

111

2015

132

109

115

2016

84

105

99

2017

91

114

108

2018

107

122

118

Riket

   

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

97

106

104

1998

102

110

108

1999

96

112

109

2000

93

115

111

2001

90

110

106

2002

86

112

107

2003

87

118

112

2004

83

124

116

2005

96

130

124

2006

84

135

125

2007

94

137

129

2008

95

139

130

2009

51

96

88

2010

66

108

100

2011

65

106

98

2012

61

102

95

2013

59

98

90

2014

60

98

91

2015

61

99

92

2016

59

100

92

2017

61

104

96

2018

64

105

98

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

 

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 1996-2018. Index år 1996=100

       

Norrbottens län

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

100

102

101

1998

89

104

100

1999

90

96

94

2000

102

101

101

2001

91

105

101

2002

89

106

101

2003

100

115

111

2004

93

121

113

2005

100

124

117

2006

99

116

111

2007

131

131

131

2008

121

133

129

2009

66

104

94

2010

136

128

130

2011

118

128

125

2012

96

127

119

2013

103

120

116

2014

111

112

111

2015

132

109

115

2016

84

105

99

2017

91

114

108

2018

107

122

118

Riket

   

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

97

106

104

1998

102

110

108

1999

96

112

109

2000

93

115

111

2001

90

110

106

2002

86

112

107

2003

87

118

112

2004

83

124

116

2005

96

130

124

2006

84

135

125

2007

94

137

129

2008

95

139

130

2009

51

96

88

2010

66

108

100

2011

65

106

98

2012

61

102

95

2013

59

98

90

2014

60

98

91

2015

61

99

92

2016

59

100

92

2017

61

104

96

2018

64

105

98

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta