Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2020-04-21
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Under år 2019 lastades och lossades 138 miljoner ton gods i de svenska hamnarna. Av detta gick 87 procent på utrikes sjöfart och 13 procent inrikes. 29 procent av detta gods, 40,4 miljoner ton, lossades eller lastades i Västra Götalands län. Minsta godsmängden, 0,8 miljoner ton, lastades eller lossades i Uppsala län. I Norrbottens län lastas och lossas 9,1 miljoner ton. Fem län saknar sjöfart på grund av sin geografiska placering.

Inrikes och utrikes sjöfart 2019, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods              

Lossat      

Lastat      

Lossat      

Lastat      

Stockholms län

1 406

431

5 643

3 017

10 497

Uppsala län

5

187

429

180

801

Södermanlands län

1 593

110

2 573

1 077

5 353

Östergötlands län

798

136

1 913

1 381

4 228

Kalmar län

435

387

1 180

1 116

3 118

Gotlands län

553

419

44

22

1 038

Blekinge län

447

233

4 255

3 143

8 078

Skåne län

1 728

497

15 782

13 875

31 882

Hallands län

142

123

2 162

2 177

4 604

Västra Götalands län

750

1 968

20 580

17 162

40 460

Värmlands län

132

45

612

569

1 358

Västmanlands län

639

135

1 621

290

2 685

Gävleborgs län

822

436

3 043

2 329

6 630

Västernorrlands län

337

313

2 485

2 165

5 300

Västerbottens län

488

192

1 100

1 554

3 334

Norrbottens län

836

1 809

2 487

3 983

9 115

Riket

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

 

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2019, tusen ton

           

Norrbottens län

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

1996

624

1 606

2 113

3 989

8 332

1997

622

1 600

2 221

4 000

8 443

1998

659

1 328

2 633

3 742

8 362

1999

601

1 414

2 245

3 590

7 850

2000

631

1 641

2 501

3 674

8 447

2001

658

1 374

2 731

3 678

8 441

2002

646

1 342

2 685

3 775

8 448

2003

628

1 601

2 805

4 233

9 267

2004

579

1 497

3 024

4 341

9 441

2005

668

1 555

3 160

4 390

9 773

2006

607

1 601

2 645

4 403

9 256

2007

769

2 154

3 358

4 624

10 905

2008

754

1 939

3 116

4 975

10 784

2009

781

681

1 705

4 652

7 819

2010

1 049

1 987

2 911

4 911

10 858

2011

893

1 737

2 694

5 092

10 416

2012

849

1 304

2 630

5 094

9 877

2013

821

1 467

2 655

4 689

9 632

2014

926

1 546

2 723

4 087

9 282

2015

829

2 112

2 557

4 100

9 598

2016

582

1 283

2 701

3 724

8 290

2017

775

1 263

2 597

4 348

8 983

2018

779

1 601

3 089

4 328

9 797

2019

836

1 809

2 487

3 983

9 115

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

1996

13 724

13 485

61 994

54 773

143 976

1997

13 019

13 388

66 041

57 577

150 025

1998

13 812

13 814

71 397

56 697

155 720

1999

12 904

13 223

70 446

59 775

156 348

2000

12 629

12 671

74 206

59 800

159 306

2001

12 207

12 163

70 677

57 781

152 828

2002

11 723

11 612

72 381

58 911

154 627

2003

11 806

11 880

76 777

60 989

161 452

2004

11 464

11 251

79 087

65 547

167 349

2005

13 139

13 066

82 640

69 275

178 120

2006

11 302

11 423

83 266

74 494

180 485

2007

12 610

12 854

84 495

75 096

185 055

2008

12 889

13 032

87 890

73 965

187 776

2009

9 240

4 727

56 903

55 274

126 144

2010

10 938

7 030

66 841

58 729

143 538

2011

10 716

6 805

65 879

57 593

140 993

2012

9 963

6 706

62 479

57 064

136 212

2013

9 524

6 555

61 029

52 910

130 018

2014

9 729

6 499

62 118

52 303

130 649

2015

9 863

6 732

62 939

53 025

132 559

2016

10 147

5 785

63 406

53 581

132 919

2017

10 389

6 099

64 369

57 317

138 174

2018

10 552

6 767

68 384

54 805

140 508

2019

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

Källa: Transportföretagen, Sveriges hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

 

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2019, tusen ton

           

Norrbottens län

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

1996

624

1 606

2 113

3 989

8 332

1997

622

1 600

2 221

4 000

8 443

1998

659

1 328

2 633

3 742

8 362

1999

601

1 414

2 245

3 590

7 850

2000

631

1 641

2 501

3 674

8 447

2001

658

1 374

2 731

3 678

8 441

2002

646

1 342

2 685

3 775

8 448

2003

628

1 601

2 805

4 233

9 267

2004

579

1 497

3 024

4 341

9 441

2005

668

1 555

3 160

4 390

9 773

2006

607

1 601

2 645

4 403

9 256

2007

769

2 154

3 358

4 624

10 905

2008

754

1 939

3 116

4 975

10 784

2009

781

681

1 705

4 652

7 819

2010

1 049

1 987

2 911

4 911

10 858

2011

893

1 737

2 694

5 092

10 416

2012

849

1 304

2 630

5 094

9 877

2013

821

1 467

2 655

4 689

9 632

2014

926

1 546

2 723

4 087

9 282

2015

829

2 112

2 557

4 100

9 598

2016

582

1 283

2 701

3 724

8 290

2017

775

1 263

2 597

4 348

8 983

2018

779

1 601

3 089

4 328

9 797

2019

836

1 809

2 487

3 983

9 115

Riket

       

År

Inrikes

Utrikes

Totalt gods

Lossat

Lastat

Lossat

Lastat

1996

13 724

13 485

61 994

54 773

143 976

1997

13 019

13 388

66 041

57 577

150 025

1998

13 812

13 814