Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Kultur och fritid // Medielån per invånare

Medielån per invånare

Senast uppdaterad 2020-05-20
Förklaring

Kommunernas biblioteksförvaltningar lämnar årligen uppgifter om verksamheten till Kulturrådet som sammanställer statistiken för kommunala folkbibliotek. Varje kommunalt bibliotekssystem med däri ingående huvud- och filialbibliotek inkl. kommunernas bibliotek vid vårdinstitutioner, betraktas som en enhet. I folkbiblioteksstatistiken ingår vidare 38 fristående sjukhusbibliotek samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Sigtunastiftelsen bibliotek samt Svenska Sjömansbiblioteket.

PDF
Diagram nuläge

Med medielån avses förutom lån av böcker även lån av skivor/kassetter samt ljudböcker och e-böcker. Lägst antal lån, fyra per år och invånare har Kalix, Kirunas och Älvsbyns kommuner. Flest lån, 8 per invånare och år har Arjeplogs och Övertorneå kommuner. Genomsnittligt antal lån är för länet är 6 lån per invånare och år.

Utlåning i de kommunala biblioteken 2019

Kommun/Region Bok- och medielån per invånare
Arjeplog 8
Arvidsjaur 6
Boden 5
Gällivare 6
Haparanda 5
Jokkmokk 7
Kalix 4
Kiruna 4
Luleå 6
Pajala 5
Piteå 7
Älvsbyn 4
Överkalix 5
Övertorneå 8
Norrbottens län 6
Riket 5
Utlåning i de kommunala biblioteken 2007-2019. Antal bok- och medialån per invånare

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 8 10 9 6 6 7 6 7 6 6 5 8 8
Arvidsjaur 9 10 9 8 7 7 6 8 8 8 8 5 6
Boden 6 7 6 7 7 7 6 6 5 5 5 5 5
Gällivare 8 7 8 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6
Haparanda 7 7 7 7 8 9 7 8 7 7 6 6 5
Jokkmokk 9 9 9 9 8 8 7 7 7 7 6 7 7
Kalix 8 7 7 7 6 7 6 6 4 4 4 4 4
Kiruna 6 6 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 4
Luleå 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6
Pajala 7 7 7 7 7 7 7 6 .. .. .. .. 5
Piteå 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 7
Älvsbyn 11 11 11 11 10 9 9 7 11 5 4 4 4
Överkalix 8 9 9 8 8 7 6 5 6 7 5 5 5
Övertorneå 13 13 12 11 13 14 12 12 8 10 10 7 8
Norrbottens län 8 8 8 8 7 7 7 7 8 6 6 6 6
Riket 8 8 8 7 7 7 7 .. 6 6 6 6 5
Utveckling av utlåning i de kommunala biblioteken 2007-2019. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Arjeplog 100 129 118 79 80 87 76 84 73 76 66 96 97
Arvidsjaur 100 107 104 89 83 77 68 88 88 91 90 59 67
Boden 100 103 90 115 107 107 92 89 81 77 72 74 73
Gällivare 100 93 95 87 85 79 78 80 74 73 72 71 76
Haparanda 100 94 98 94 106 119 98 109 104 102 89 77 64
Jokkmokk 100 99 98 104 93 90 81 85 81 85 73 74 80
Kalix 100 97 95 91 85 88 76 77 59 53 54 51 49
Kiruna 100 100 93 97 90 86 62 85 76 97 90 90 70
Luleå 100 96 96 92 88 83 84 79 77 73 71 71 72
Pajala 100 104 111 110 105 110 100 92 .. .. .. .. 68
Piteå 100 103 107 110 110 107 106 102 95 87 87 84 82
Älvsbyn 100 97 99 99 95 83 83 67 102 44 40 38 41
Överkalix 100 114 115 107 110 98 84 72 76 97 63 68 63
Övertorneå 100 94 88 85 95 106 87 91 58 75 73 54 61
Norrbottens län 100 100 99 98 96 93 87 90 103 77 75 73 71
Riket 100 101 101 98 97 94 92 .. 84 84 76 74 73

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta