Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 497 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Näringsliv // Arbetsställen efter kommun och…

Arbetsställen efter kommun och näringsgren

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.

Antal arbetsställen 2019 efter region och näringsgren (SNI 2007)*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt      

Arjeplog

366

88

337

791

Arvidsjaur

642

115

463

1 220

Boden

1 309

402

1 749

3 460

Gällivare

1 006

408

1 131

2 545

Haparanda

374

186

667

1 227

Jokkmokk

535

192

533

1 260

Kalix

1 158

344

996

2 498

Kiruna

1 149

495

1 679

3 323

Luleå

2 667

1 126

6 194

9 987

Pajala

843

197

454

1 494

Piteå

2 209

719

2 864

5 792

Älvsbyn

627

214

472

1 313

Överkalix

410

93

249

752

Övertorneå

518

144

379

1 041

Norrbottens län

13 813

4 723

18 167

36 703

Riket

246 129

170 882

899 745

1 316 756

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: SCB Företagsregistret

         

Procentuell fördelning*

         

Kommun/Region

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

Arjeplog

46,3

11,1

42,6

100

Arvidsjaur

52,6

9,4

38,0

100

Boden

37,8

11,6

50,5

100

Gällivare

39,5

16,0

44,4

100

Haparanda

30,5

15,2

54,4

100

Jokkmokk

42,5

15,2

42,3

100

Kalix

46,4

13,8

39,9

100

Kiruna

34,6

14,9

50,5

100

Luleå

26,7

11,3

62,0

100

Pajala

56,4

13,2

30,4

100

Piteå

38,1

12,4

49,4

100

Älvsbyn

47,8

16,3

35,9

100

Överkalix

54,5

12,4

33,1

100

Övertorneå

49,8

13,8

36,4

100

Norrbottens län

37,6

12,9

49,5

100

Riket

18,7

13,0

68,3

100

*) exkl. näringsgren okänd

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp

         

Norrbottens län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt          

1998

6 135

3 022

12 088

21 245

1999

5 877

3 001

12 304

21 182

2000

5 598

3 038

12 630

21 266

2001

5 738

3 070

12 814

21 622

2002

6 047

3 104

12 881

22 032

2003

6 258

3 131

13 134

22 523

2004

6 176

3 140

13 413

22 729

2005

8 024

3 257

13 778

25 059

2006

10 212

3 403

14 410

28 025

2007

10 547

3 512

14 879

28 938

2008

10 714

3 604

15 119

29 437

2009

10 426

3 662

15 215

29 303

2010

10 461

3 650

14 634

28 745

2011

12 636

4 009

16 611

33 256

2012

13 289

4 110

16 872

34 271

2013

12 735

4 170

16 911

33 816

2014

13 628

4 233

17 146

35 007

2015

13 843

4 423

19 178

37 444

2016

13 889

4 407

17 606

35 902

2017

13 858

4 507

17 865

36 230

2018

13 869

4 605

18 096

36 570

2019

13 813

4 723

18 167

36 703

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

158 035

110 664

487 183

755 882

1999

151 259

111 557

498 461

761 277

2000

147 088

114 806

524 823

786 717

2001

159 083

117 725

541 945

818 753

2002

164 488

119 755

555 168

839 411

2003

174 582

122 028

571 312

867 922

2004

174 894

125 105

588 771

888 770

2005

189 754

129 451

610 116

929 321

2006

207 904

134 464

634 179

976 547

2007

210 117

138 665

658 568

1 007 350

2008

207 821

138 396

683 994

1 030 211

2009

202 877

141 270

698 717

1 042 864

2010

207 433

142 077

689 525

1 039 035

2011

240 285

154 593

780 134

1 175 012

2012

248 816

156 597

796 959

1 202 372

2013

238 283

156 528

803 619

1 198 430

2014

248 883

159 186

821 503

1 229 572

2015

250 502

162 885

836 441

1 249 828

2016

249 798

167 560

854 709

1 272 067

2017

248 228

167 285

868 669

1 284 182

2018

247 678

168 896

884 482

1 301 056

2019

246 129

170 882

899 745

1 316 756

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Utveckling av antal arbetsställen 1998-2019 efter näringsgrupp. Index år 1998=100

         

Norrbottens län

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

100

100

100

100

1999

96

99

102

100

2000

91

101

104

100

2001

94

102

106

102

2002

99

103

107

104

2003

102

104

109

106

2004

101

104

111

107

2005

131

108

114

118

2006

166

113

119

132

2007

172

116

123

136

2008

175

119

125

139

2009

170

121

126

138

2010

171

121

121

135

2011

206

133

137

157

2012

217

136

140

161

2013

208

138

140

159

2014

222

140

142

165

2015

226

146

159

176

2016

226

146

146

169

2017

226

149

148

171

2018

226

152

150

172

2019

225

156

150

173

Riket

År

Areella näringar

Industri-näringar

Tjänste-näringar

Totalt

1998

100

100

100

100

1999

96

101

102

101

2000

93

104

108

104

2001

101

106

111

108

2002

104

108

114

111

2003

110

110

117

115

2004

111

113

121

118

2005

120

117

125

123

2006

132

122

130

129

2007

133

125

135

133

2008

132

125

140

136

2009

128

128

143

138

2010

131

128

142

137

2011

152

140

160

155

2012

157

142

164

159

2013

151

141

165

159

2014

157

144

169

163

2015

159

147

172

165

2016

158

151

175

168

2017

157

151

178

170

2018

157

153

182

172

2019

156

154

185

174

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta