Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
250 093 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län

Grundskolan

Senast uppdaterad 2019-08-27
Förklaring
I tabellen redovisas kostnaderna för grundskolan samt stödåtgärder. Här ingår all skolverksamhet som kommunen har betalningsansvar för, egna skolor, fristående och landstingskommunala skolor och kostnaden för egna elever som utbildar sig i andra kommuner.
Avdrag har gjorts för de elever som kommer från andra kommuner.
PDF
Diagram nuläge
Kommunala kostnader för grundskolan 2018. Kronor per elev.

Kommun/Region Kronor per elev
Arjeplog 146 931
Arvidsjaur 123 782
Boden 108 990
Gällivare 135 448
Haparanda 97 841
Jokkmokk 151 379
Kalix 124 628
Kiruna 136 315
Luleå 112 314
Pajala 160 899
Piteå 110 999
Älvsbyn 113 115
Överkalix 175 149
Övertorneå 145 493
Norrbottens län 131 663
Riket 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Kronor per elev

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 105 907 118 393 117 763 128 016 140 577 134 944 134 705 131 545 128 152 127 725 146 931
Arvidsjaur 112 098 102 867 94 746 101 694 115 952 108 414 101 766 105 130 142 932 123 801 123 782
Boden 86 963 88 357 89 333 87 779 94 754 86 294 89 710 92 724 103 922 109 398 108 990
Gällivare 94 761 95 557 99 369 102 893 108 431 104 599 108 358 118 442 126 397 132 949 135 448
Haparanda 85 485 83 329 88 745 93 384 86 928 84 258 81 933 84 741 88 725 92 552 97 841
Jokkmokk 94 444 103 041 104 815 116 530 121 410 117 214 116 523 129 094 152 512 146 239 151 379
Kalix 93 147 101 073 95 601 94 867 96 171 99 005 98 784 102 922 113 826 113 737 124 628
Kiruna 91 013 95 348 98 804 106 700 108 069 - 134 330 119 048 120 939 130 903 136 315
Luleå 85 682 87 787 88 768 90 082 91 204 93 783 94 121 98 466 104 703 107 388 112 314
Pajala 112 968 110 354 116 153 121 330 130 188 140 112 145 847 147 993 174 050 162 845 160 899
Piteå 85 981 92 303 96 234 93 830 97 193 98 966 105 009 109 619 117 702 118 884 110 999
Älvsbyn 84 865 87 663 89 785 87 913 90 061 99 135 90 286 96 670 109 026 112 534 113 115
Överkalix 111 661 106 654 106 092 100 405 120 124 121 402 131 030 128 061 150 988 161 276 175 149
Övertorneå 94 166 94 609 97 459 111 344 115 209 119 082 114 892 121 052 133 004 143 576 145 493
Norrbottens län 95 653 97 667 98 833 102 626 108 305 108 247 110 521 113 250 126 206 127 415 131 663
Riket 85 472 87 958 91 181 93 878 96 761 98 466 100 462 102 974 111 068 115 464 119 318
Kommunala kostnader för grundskolan 2008-2018. Index år 2008=100.

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Arjeplog 100 112 111 121 133 127 127 124 121 121 139
Arvidsjaur 100 92 85 91 103 97 91 94 128 110 110
Boden 100 102 103 101 109 99 103 107 120 126 125
Gällivare 100 101 105 109 114 110 114 125 133 140 143
Haparanda 100 97 104 109 102 99 96 99 104 108 114
Jokkmokk 100 109 111 123 129 124 123 137 161 155 160
Kalix 100 109 103 102 103 106 106 110 122 122 134
Kiruna 100 105 109 117 119 - 148 131 133 144 150
Luleå 100 102 104 105 106 109 110 115 122 125 131
Pajala 100 98 103 107 115 124 129 131 154 144 142
Piteå 100 107 112 109 113 115 122 127 137 138 129
Älvsbyn 100 103 106 104 106 117 106 114 128 133 133
Överkalix 100 96 95 90 108 109 117 115 135 144 157
Övertorneå 100 100 103 118 122 126 122 129 141 152 155
Norrbottens län 100 102 103 107 113 113 116 118 132 133 138
Riket 100 103 107 110 113 115 118 120 130 135 140

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta