Norrbottens län
Fakta & Perspektiv
251 295 INVÅNARE
97 239 km2 AREA
14 KOMMUNER
Norrbottens län
Norrbottens län // Snabbstatistik // Fastighetspriser

Fastighetspriser

Senast uppdaterad 2019-04-11
Förklaring

SCB:s prisstatistiken avser att ge en allmän information om omsättningen på fastighetsmarknaden och om priser och prisutvecklingen på sålda småhus. Statistiken används av skattemyndigheterna som underlag vid bestämning av taxeringsvärdenivåer vid allmän och särskild fastighetstaxering. Lagfartsstatistiken avser att ge information om den totala omsättningen av alla förvärv på fastighetsmarknaden.
Underrättelser om sökt lagfart sker på Inskrivningsmyndigheten. Lagfarterna översänds därefter till Lantmäteriet. Materialet kompletteras hos Lantmäteriet med uppgifter från skattemyndigheterna och skickas därefter till SCB.

PDF
Diagram nuläge

Medelpris småhus 2018-2019, permanentbostad. Tusental kronor

                 

Region

Medelpris tusental kronor

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

5 710

5 577

5 585

5 364

5 735

 

 

 

Uppsala län

3 192

3 241

3 021

2 912

3 170

 

 

 

Södermanlands län

2 699

2 597

2 557

2 615

2 591

 

 

 

Östergötlands län

2 740

2 807

2 664

2 721

2 957

 

 

 

Jönköpings län

2 262

2 261

2 149

2 198

2 085

 

 

 

Kronobergs län

2 000

1 984

1 981

1 867

2 114

 

 

 

Kalmar län

1 938

1 791

1 690

1 660

1 679

 

 

 

Gotlands län

2 932

2 342

3 018

2 739

3 017

 

 

 

Blekinge län

1 792

1 736

1 799

1 800

1 971

 

 

 

Skåne län

2 996

2 982

2 942

2 926

3 073

 

 

 

Hallands län

3 362

3 408

3 220

3 281

3 230

 

 

 

Västra Götalands län

3 307

3 104

3 079

3 041

3 298

 

 

 

Värmlands län

1 718

1 751

1 638

1 509

1 818

 

 

 

Örebro län

2 181

1 944

1 831

1 815

1 910

 

 

 

Västmanlands län

2 735

2 220

2 399

2 241

2 442

 

 

 

Dalarnas län

1 791

1 776

1 794

1 831

1 749

 

 

 

Gävleborgs län

1 769

1 627

1 728

1 617

1 859

 

 

 

Västernorrlands län

1 557

1 697

1 566

1 475

1 520

 

 

 

Jämtlands län

1 964

1 660

1 742

1 682

1 760

 

 

 

Västerbottens län

2 345

2 166

2 091

1 974

2 182

 

 

 

Norrbottens län

1 633

1 644

1 486

1 487

1 755

 

 

 

Riket

3 139

3 015

2 876

2 827

3 080

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Köpeskilling/taxeringsvärde* 2018-2019, permanentbostad

                 

Region

Köpeskilling/taxeringsvärde

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

2,00

1,95

1,94

1,94

1,94

 

 

 

Uppsala län

1,99

1,97

2,00

2,05

1,98

 

 

 

Södermanlands län

2,12

2,13

2,11

2,12

2,12

 

 

 

Östergötlands län

2,15

2,12

2,22

2,24

2,18

 

 

 

Jönköpings län

2,15

2,13

2,11

2,14

2,07

 

 

 

Kronobergs län

1,99

2,05

2,09

2,02

2,06

 

 

 

Kalmar län

2,04

1,99

2,11

2,04

1,99

 

 

 

Gotlands län

2,06

2,04

2,10

2,06

1,98

 

 

 

Blekinge län

1,97

1,95

1,95

2,06

2,05

 

 

 

Skåne län

1,94

1,92

1,95

1,98

1,97

 

 

 

Hallands län

1,93

1,97

2,01

2,00

1,99

 

 

 

Västra Götalands län

2,09

2,09

2,11

2,10

2,12

 

 

 

Värmlands län

1,96

2,05

2,08

2,02

2,04

 

 

 

Örebro län

2,01

2,05

2,09

2,13

2,10

 

 

 

Västmanlands län

2,17

2,19

2,19

2,21

2,16

 

 

 

Dalarnas län

2,25

2,16

2,25

2,16

2,21

 

 

 

Gävleborgs län

2,17

2,13

2,22

2,20

2,23

 

 

 

Västernorrlands län

2,27

2,24

2,26

2,19

2,09

 

 

 

Jämtlands län

1,96

1,91

1,97

2,10

2,00

 

 

 

Västerbottens län

2,28

2,27

2,34

2,28

2,15

 

 

 

Norrbottens län

2,07

2,13

2,10

2,21

2,08

 

 

 

Riket

2,05

2,04

2,08

2,08

2,05

 

 

 

* i förhållande till 2015 års taxeringsvärde

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

                 

Antal köp 2018-2019, permanentbostad

                 

Region

Antal köp

18kv1

18kv2

18kv3

18kv4

19kv1

19kv2

19kv3

19kv4

Stockholms län

1 583

1 413

1 649

1 423

1 421

 

 

 

Uppsala län

337

316

424

347

341

 

 

 

Södermanlands län

297

281

353

312

302

 

 

 

Östergötlands län

403

391

477

464

424

 

 

 

Jönköpings län

392

366

439

401

350

 

 

 

Kronobergs län

189

149

252

237

222

 

 

 

Kalmar län

307

313

381

355

331

 

 

 

Gotlands län

68

57

75

71

50

 

 

 

Blekinge län

208

178

247

188

169

 

 

 

Skåne län

1 495

1 363

1 758

1 531

1 476

 

 

 

Hallands län

385

358

484

359

357

 

 

 

Västra Götalands län

1 660

1 408

1 811

1 619

1 613

 

 

 

Värmlands län

302

282

434

333

286

 

 

 

Örebro län

305

323

399

312

298

 

 

 

Västmanlands län

307

265

357

325

304

 

 

 

Dalarnas län

290

276

451

372

303

 

 

 

Gävleborgs län

295

303

457

365

296

 

 

 

Västernorrlands län

229

226

388

336

245

 

 

 

Jämtlands län

122

113

171

129

110

 

 

 

Västerbottens län

232

206

368

316

264

 

 

 

Norrbottens län

264

241

417

342

261

 

 

 

Riket

9 670

8 828

11 792

10 137

9 423

 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Småhusbarometern

                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta