Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetslösa, totalt

Arbetslösa, totalt

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baseras på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m.

PDF
Diagram nuläge

Öppet arbetslösa samt sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2018

             

Kommun/Region

Öppet arbetslösa

I arbetsmarknads-program

Arbetslösa samt i program

Antal

Procent

Antal

Procent

Antal

Procent

Askersund

135

2,6

109

2,1

243

4,7

Degerfors

168

3,9

168

3,9

336

7,9

Hallsberg

295

3,9

273

3,7

567

7,6

Hällefors

158

5,2

165

5,4

323

10,7

Karlskoga

504

3,6

532

3,8

1 036

7,4

Kumla

306

2,9

212

2,0

518

5,0

Laxå

94

3,7

92

3,7

186

7,4

Lekeberg

78

2,1

63

1,7

141

3,9

Lindesberg

403

3,7

393

3,6

796

7,3

Ljusnarsberg

112

5,5

92

4,5

204

10,1

Nora

174

3,6

173

3,6

347

7,2

Örebro

3 240

4,4

2 327

3,2

5 567

7,6

Örebro län

5 668

4,0

4 596

3,2

10 264

7,2

Riket

185 710

3,8

161 594

3,3

347 303

7,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta