Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2018-03-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Örebro län till övriga län i riket 2016. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 1 055 1 972 3 027
Västmanlands län 528 945 1 473
Värmlands län 510 867 1 377
Västra Götalands län 398 738 1 136
Södermanlands län 279 434 713
Östergötlands län 263 399 662
Dalarnas län 255 376 631
Skåne län 130 251 381
Uppsala län 97 175 272
Jönköpings län 61 133 194
Gävleborgs län 47 105 152
Västernorrlands län 24 59 83
Hallands län 24 53 77
Kalmar län 20 45 65
Västerbottens län 18 42 60
Kronobergs län 16 44 60
Norrbottens län 20 33 53
Jämtlands län 16 28 44
Blekinge län 13 21 34
Gotlands län 7 7 14
Totalt 3 781 6 727 10 508

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta