Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2017-12-07
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2016 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

28,5

74,1

78,0

86,0

86,5

76,1

22,8

80,9

Degerfors

17,1

62,3

69,1

81,0

84,1

72,3

14,9

75,6

Hallsberg

21,8

69,0

76,7

83,5

84,3

74,6

20,3

78,8

Hällefors

16,2

59,0

65,1

77,0

81,7

73,2

16,8

72,3

Karlskoga

19,9

64,2

71,3

81,3

85,7

74,7

13,6

76,9

Kumla

23,5

68,0

81,3

88,5

87,5

76,4

17,6

82,3

Laxå

24,7

65,1

75,1

80,8

82,4

73,6

17,0

76,9

Lekeberg

25,2

68,8

83,5

90,7

88,1

81,3

29,5

84,5

Lindesberg

22,7

67,8

72,7

82,0

84,5

76,5

22,1

77,8

Ljusnarsberg

17,9

60,4

63,9

66,9

75,4

64,1

17,3

67,2

Nora

22,9

65,9

72,3

82,8

86,0

76,7

23,2

78,4

Örebro

20,9

62,1

76,5

84,1

84,6

76,7

19,7

77,9

Örebro län

21,4

63,9

75,6

83,7

84,8

75,8

19,3

78,0

Riket

22,4

63,4

76,2

84,3

85,3

76,0

21,3

78,6

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

29,1

77,0

77,4

84,4

83,5

75,4

17,1

79,8

Degerfors

19,4

59,5

66,1

75,5

80,5

67,7

9,8

71,7

Hallsberg

23,7

66,9

73,5

82,0

81,1

69,6

13,9

75,7

Hällefors

19,9

57,5

65,2

73,4

81,3

70,5

14,5

71,0

Karlskoga

22,3

63,5

69,3

79,8

84,4

72,9

10,1

75,4

Kumla

27,5

68,9

78,4

85,8

85,0

72,9

12,2

79,8

Laxå

31,7

68,8

70,8

78,4

83,6

69,4

12,4

75,4

Lekeberg

22,1

71,0

82,5

89,9

87,9

78,0

21,8

83,4

Lindesberg

25,2

68,8

71,9

80,2

83,7

74,3

16,9

76,8

Ljusnarsberg

20,0

52,7

60,4

66,4

76,8

64,1

11,4

66,4

Nora

27,7

67,8

73,0

82,0

85,7

76,1

17,3

78,4

Örebro

24,5

63,2

75,2

82,7

83,6

76,0

14,8

77,0

Örebro län

24,6

64,3

74,1

82,0

83,6

74,1

14,3

76,8

Riket

25,0

64,3

74,6

83,2

84,7

74,8

16,2

77,7

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

27,9

71,9

78,6

87,5

89,4

76,7

28,3

81,9

Degerfors

15,4

64,4

71,7

86,2

87,1

76,9

19,7

79,2

Hallsberg

20,1

70,6

79,5

84,8

87,3

79,2

26,7

81,5

Hällefors

13,5

60,3

65,0

80,3

82,2

75,5

19,2

73,5

Karlskoga

17,5

64,8

73,1

82,8

86,8

76,6

17,4

78,4

Kumla

20,0

67,2

84,2

91,3

90,0

80,0

23,3

84,8

Laxå

19,5

63,0

79,1

83,1

81,3

77,5

21,3

78,3

Lekeberg

27,9

67,0

84,5

91,4

88,3

84,5

37,0

85,4

Lindesberg

20,5

67,1

73,2

83,7

85,2

78,7

27,0

78,7

Ljusnarsberg

16,3

64,8

66,7

67,3

74,3

64,1

22,5

67,8

Nora

19,2

64,5

71,6

83,7

86,3

77,3

29,0

78,4

Örebro

17,4

61,1

77,7

85,4

85,6

77,4

24,9

78,7

Örebro län

18,6

63,4

76,9

85,3

86,1

77,5

24,5

79,3

Riket

20,1

62,6

77,7

85,5

85,9

77,3

26,5

79,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta