Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2019-11-28
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2018 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

33,3

76,7

81,8

88,2

88,7

78,6

23,4

84,0

Degerfors

18,5

63,9

72,7

79,6

83,7

71,9

17,7

77,2

Hallsberg

24,6

65,7

79,1

84,7

86,2

75,0

22,3

81,3

Hällefors

18,1

65,0

71,8

76,7

83,1

72,9

18,5

76,2

Karlskoga

18,0

66,5

75,6

81,1

86,4

76,1

16,9

80,0

Kumla

24,6

71,8

82,4

88,1

87,9

77,7

18,1

84,4

Laxå

24,6

63,3

79,8

83,4

85,4

74,9

20,4

80,8

Lekeberg

23,9

64,9

86,2

90,9

89,9

81,5

30,6

87,3

Lindesberg

22,8

68,7

76,6

83,0

85,0

76,3

22,8

80,2

Ljusnarsberg

14,6

64,7

73,5

72,2

77,8

63,7

18,7

71,3

Nora

19,5

66,7

76,8

82,4

87,1

77,2

26,3

81,1

Örebro

22,0

62,5

77,3

84,2

85,1

77,2

21,2

80,9

Örebro län

22,1

64,5

77,6

84,0

85,6

76,5

21,0

81,0

Riket

22,6

64,0

77,7

84,3

86,0

76,9

23,1

81,2

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

35,8

74,3

78,3

86,8

85,9

75,0

17,3

81,1

Degerfors

16,3

58,8

72,0

76,7

79,3

69,1

12,7

74,4

Hallsberg

23,7

61,3

76,0

81,7

84,7

70,4

15,8

78,4

Hällefors

18,0

65,5

66,6

69,5

81,7

71,7

16,8

73,0

Karlskoga

20,6

64,2

72,7

78,1

84,1

73,9

13,4

77,4

Kumla

26,7

71,7

80,1

85,2

86,6

74,2

12,5

82,0

Laxå

28,4

64,7

76,2

81,5

84,6

71,1

15,3

78,3

Lekeberg

25,2

66,9

84,3

89,2

90,0

77,0

22,4

85,3

Lindesberg

24,5

67,8

73,3

80,7

82,9

73,8

18,1

77,8

Ljusnarsberg

10,1

56,6

68,1

72,0

76,5

62,6

13,7

69,6

Nora

23,4

66,7

73,7

80,7

85,0

76,7

21,4

79,3

Örebro

23,0

61,2

75,8

82,8

84,0

76,3

16,8

79,7

Örebro län

23,3

62,9

75,6

82,0

84,1

74,6

16,3

79,1

Riket

24,9

62,8

75,6

82,8

85,1

75,5

18,2

79,8

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Askersund

31,1

78,5

85,0

89,6

91,3

82,3

29,2

86,9

Degerfors

20,4

67,7

73,2

82,6

87,6

74,6

22,6

79,9

Hallsberg

25,4

69,5

81,8

87,4

87,6

79,1

28,7

84,0

Hällefors

18,2

64,6

76,5

82,5

84,5

73,9

20,2

79,1

Karlskoga

15,5

68,4

78,3

84,1

88,7

78,3

20,6

82,5

Kumla

22,7

71,8

84,7

90,7

89,1

81,1

24,1

86,8

Laxå

21,4

62,3

83,2

85,3

86,1

78,2

25,2

83,0

Lekeberg

22,9

63,4

88,1

92,5

89,7

85,7

38,4

89,1

Lindesberg

21,2

69,5

79,5

85,1

87,0

78,8

27,3

82,5

Ljusnarsberg

17,9

71,2

77,8

72,3

79,0

64,6

23,5

72,9

Nora

16,5

66,8

79,7

84,1

89,1

77,7

31,4

82,8

Örebro

21,0

63,8

78,8

85,6

86,2

78,2

25,9

82,2

Örebro län

20,9

66,0

79,6

85,9

87,1

78,3

25,9

82,8

Riket

20,5

65,1

79,6

85,7

86,8

78,2

28,1

82,6

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta