Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2018. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Askersund

60

2,5

75

2,8

Degerfors

80

4,1

88

3,8

Hallsberg

136

4,0

159

3,9

Hällefors

63

4,6

95

5,8

Karlskoga

227

3,4

277

3,8

Kumla

145

2,9

161

3,0

Laxå

45

3,9

49

3,6

Lekeberg

35

2,0

43

2,2

Lindesberg

182

3,5

221

3,8

Ljusnarsberg

51

5,5

61

5,6

Nora

86

3,7

88

3,6

Örebro

1 485

4,1

1 755

4,7

Örebro län

2 597

3,8

3 071

4,2

Riket

87 444

3,6

98 265

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2009-2018. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Askersund

3,8

3,8

3,1

3,2

2,8

2,1

2,4

2,9

3,4

2,5

Degerfors

4,7

4,9

4,2

3,2

3,5

3,5

3,6

4,0

4,8

4,1

Hallsberg

4,9

4,8

4,7

5,0

4,6

3,7

3,2

3,0

4,2

4,0

Hällefors

5,4

5,3

5,4

5,3

4,0

4,0

5,3

5,3

7,1

4,6

Karlskoga

4,1

4,2

3,6

3,1

3,5

3,1

3,3

3,5

4,5

3,4

Kumla

5,3

5,0

4,3

3,8

4,1

3,3

2,7

2,4

2,9

2,9

Laxå

5,8

4,0

3,5

3,7

6,6

6,1

5,5

5,3

4,6

3,9

Lekeberg

3,6

4,1

3,1

3,0

2,8

2,6

1,9

2,1

2,6

2,0

Lindesberg

5,1

4,8

4,9

5,0

4,7

4,3

4,6

4,3

3,9

3,5

Ljusnarsberg

5,4

6,0

5,3

5,6

4,4

5,0

5,9

6,1

7,5

5,5

Nora

5,1

5,0

4,4

4,7

4,3

3,6

3,7

3,8

3,9

3,7

Örebro

5,3

5,2

5,2

5,1

4,7

4,0

3,5

3,4

3,9

4,1

Örebro län

5,0

4,9

4,7

4,6

4,4

3,8

3,5

3,5

4,0

3,8

Riket

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

3,6

                     

Kommun/Region

Män

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Askersund

4,3

3,3

2,8

3,1

2,8

3,5

3,9

3,6

4,0

2,8

Degerfors

6,3

5,3

4,4

4,2

3,9

3,7

3,7

4,2

4,6

3,8

Hallsberg

6,5

4,9

4,2

5,1

4,4

4,3

3,9

3,7

4,1

3,9

Hällefors

8,0

6,6

6,0

6,5

6,6

6,6

8,2

8,6

8,7

5,8

Karlskoga

6,3

5,1

3,9

4,1

4,7

4,6

4,2

5,1

5,0

3,8

Kumla

5,6

4,6

3,9

3,7

3,9

3,5

3,2

2,5

2,9

3,0

Laxå

6,1

3,2

3,1

4,2

5,3

5,9

6,4

6,1

5,1

3,6

Lekeberg

4,1

3,6

2,4

2,4

3,0

2,7

2,5

2,3

2,1

2,2

Lindesberg

7,6

5,6

5,3

5,8

5,5

5,5

6,6

6,3

5,1

3,8

Ljusnarsberg

8,1

6,2

6,2

6,2

5,3

6,8

9,7

9,3

8,4

5,6

Nora

6,0

5,3

4,6

4,8

4,7

4,5

5,0

5,1

4,8

3,6

Örebro

7,1

6,2

5,8

5,7

5,5

5,0

4,7

4,3

4,8

4,7

Örebro län

6,7

5,5

5,0

5,1

5,0

4,7

4,8

4,6

4,7

4,2

Riket

5,7

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2009-2018. Index år 2009=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Askersund

100

99

83

84

74

55

63

77

91

65

Degerfors

100

105

90

68

74

74

77

85

102

88

Hallsberg

100

98

95

103

95

76

66

61

86

82

Hällefors

100

97

100

97

74

75

98

98

131

85

Karlskoga

100

103

87

76

86

77

81

87

111

83

Kumla

100

94

81

72

77

62

51

46

55

55

Laxå

100

68

61

65

114

105

96

92

80

67

Lekeberg

100

116

88

86

79

74

54

59

72

57

Lindesberg

100

93

96

99

92

84

89

84

77

69

Ljusnarsberg

100

110

98

103

80

92

109

112

139

102

Nora

100

98

85

91

84

70

71

75

75

71

Örebro

100

97

97

96

88

76

66

63

73

77

Örebro län

100

97

93

91

87

76

70

69

80

75

Riket

100

103

100

97

95

88

84

81

83

82

                     

Kommun/Region

Män. Index år 2009=100

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Askersund

100

78

65

72

65

82

92

84

95

65

Degerfors

100

85

70

67

62

58

60

67

74

60

Hallsberg

100

75

64

78

68

66

60

57

64

60

Hällefors

100

83

76

81

83

83

103

108

110

72

Karlskoga

100

81

63

65

76

73

68

82

80

60

Kumla

100

81

69

66

70

62

58

45

51

53

Laxå

100

52

51

69

87

97

105

100

84

59

Lekeberg

100

88

60

59

73

65

62

58

52

55

Lindesberg

100

74

70

76

73

72

87

83

68

51

Ljusnarsberg

100

76

76

76

65

84

120

115

103

69

Nora

100

89

78

80

78

76

83

86

80

60

Örebro

100

88

82

80

77

70

67

61

67

66

Örebro län

100

83

75

76

75

71

71

69

70

63

Riket

100

92

82

85

85

81

78

76

74

68

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta