Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2018-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2017

Kommun/Region Antal Andel (%)
Askersund 192 3,7
Degerfors 201 4,7
Hallsberg 311 4,2
Hällefors 244 8,0
Karlskoga 672 4,8
Kumla 294 2,9
Laxå 123 4,9
Lekeberg 83 2,3
Lindesberg 500 4,6
Ljusnarsberg 165 8,0
Nora 207 4,3
Örebro 3 103 4,3
Örebro län 6 094 4,4
Riket 191 927 4,0

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2017

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

2008

5 899

150 284

4,4

3,4

2009

8 233

236 828

5,9

5,7

2010

7 366

231 288

5,2

4,9

2011

6 436

206 431

4,8

4,6

2012

6 599

212 898

4,8

4,6

2013

6 521

214 295

4,7

4,5

2014

5 925

202 463

4,3

4,3

2015

5 740

194 385

4,2

4,1

2016

5 569

189 718

4,0

4,0

2017

6 094

191 927

4,4

4,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2017. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Örebro län

Riket

2008

100

100

2009

140

158

2010

125

154

2011

109

137

2012

112

142

2013

111

143

2014

100

135

2015

97

129

2016

94

126

2017

103

128

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta