Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa

Senast uppdaterad 2020-01-15
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Öppet arbetslösa 16-64 år. Årsmedeltal 2019

Kommun/Region Antal Andel (%)
Askersund 133 2,6
Degerfors 132 3,1
Hallsberg 264 3,5
Hällefors 114 3,8
Karlskoga 475 3,4
Kumla 354 3,3
Laxå 91 3,6
Lekeberg 76 2,0
Lindesberg 420 3,8
Ljusnarsberg 88 4,4
Nora 143 3,0
Örebro 3 222 4,2
Örebro län 5 511 3,8
Riket 187 000 3,7

Öppet arbetslösa, årsmedeltal 2008-2019

         

År

Antal arbetslösa, 16-64 år

Andel öppet arbetslösa 16-64 år (%)

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

2008

5 899

150 284

4,4

3,4

2009

8 233

236 828

5,9

5,7

2010

7 366

231 288

5,2

4,9

2011

6 436

206 431

4,8

4,6

2012

6 599

212 898

4,8

4,6

2013

6 521

214 295

4,7

4,5

2014

5 925

202 463

4,3

4,3

2015

5 740

194 385

4,2

4,1

2016

5 569

189 718

4,0

4,0

2017

6 094

191 927

4,4

4,0

2018

5 668

185 710

4,0

3,8

2019

5 511

187 000

3,8

3,7

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Utveckling av antalet öppet arbetslösa 2008-2019. Index år 2008=100

     

År

Öppet arbetslösa. Index år 2008=100

Örebro län

Riket

2008

100

100

2009

140

158

2010

125

154

2011

109

137

2012

112

142

2013

111

143

2014

100

135

2015

97

129

2016

94

126

2017

103

128

2018

96

124

2019

93

124

Källa: Arbetsförmedlingen

 

 

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta