Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Sysselsatta i program

Sysselsatta i program

Senast uppdaterad 2019-01-16
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden. Exempel på program: arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbete, rekryteringsstöd, starta-eget-bidrag, arbetslivsutveckling, utbildningsvikariat, arbetsplatsintroduktion, datortek, kommunalt program för ungdomar, m.m. Det är den registerbaserade arbetskraften som redovisas.

PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram 16-64 år. Årsmedeltal 2018

Kommun/ Region Antal Andel (%)
Askersund 109 2,1
Degerfors 168 3,9
Hallsberg 273 3,7
Hällefors 165 5,4
Karlskoga 532 3,8
Kumla 212 2,0
Laxå 92 3,7
Lekeberg 63 1,7
Lindesberg 393 3,6
Ljusnarsberg 92 4,5
Nora 173 3,6
Örebro 2 327 3,2
Örebro län 4 596 3,2
Riket 161 594 3,3

Sysselsatta i arbetsmarknadsprogram, årsmedeltal 2008-2018

         

År

Antal i program 16-64 år

Andel i program 16-64 år (%)

Örebro län

Riket

Örebro län

Riket

2008

2 935

70 796

2,2

1,6

2009

4 797

120 671

3,4

2,6

2010

6 739

179 768

4,8

3,8

2011

6 041

170 951

4,5

3,8

2012

6 378

179 636

4,7

3,9

2013

6 654

189 384

4,8

4,0

2014

5 975

176 624

4,3

3,7

2015

5 711

176 495

4,1

3,7

2016

5 435

173 018

3,9

3,6

2017

4 818

171 155

3,5

3,5

2018

4 596

161 594

3,2

3,3

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av antalet sysselsatta i program 2008-2018. Index år 2008=100

     

År

I program. Index år 2008=100

Örebro län

Riket

2008

100

100

2009

163

170

2010

230

254

2011

206

241

2012

217

254

2013

227

268

2014

204

249

2015

195

249

2016

185

244

2017

164

242

2018

157

228

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta