Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Antal rivna lägenheter i flerb…

Antal rivna lägenheter i flerbostadshus

Senast uppdaterad 2019-05-08
Förklaring
SCB erhåller uppgifter om rivningar av kommunerna, kompletterade med uppgifter per telefon för vissa ägare. I materialet ingår samtliga ägarkategorier; stat, landsting, kommun, kommunägda bolag, HSB, Riksbyggen, annan bostadsrättsförening samt övriga ägare.
Antal rivna lägenheter i flerbostadshus 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0
Degerfors 0 52 31 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hällefors 0 16 0 32 0 0 0 0 45 0 0
Karlskoga 0 148 0 0 54 0 0 0 0 0 0
Kumla 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Laxå 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lekeberg 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lindesberg 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
Ljusnarsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Nora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Örebro 0 0 0 0 0 22 0 4 0 0 0
Örebro län 35 216 49 32 54 22 0 13 48 6 0
Riket 893 487 495 768 566 826 468 739 463 449 540

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta