Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel 65 år och äldre av befol…

Andel 65 år och äldre av befolkningen

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2018

Kommun/Region Andel 65 år och äldre
Askersund 28,2
Degerfors 27,4
Hallsberg 22,6
Hällefors 28,9
Karlskoga 24,6
Kumla 19,8
Laxå 28,7
Lekeberg 21,2
Lindesberg 24,5
Ljusnarsberg 29,7
Nora 26,7
Örebro 17,9
Örebro län 21,2
Riket 19,9
Andel 65 år och äldre av befolkningen 2007-2018

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 22,2 22,9 23,5 24,5 25,2 26,0 26,5 27,4 27,6 27,6 27,9 28,2
Degerfors 21,6 22,3 23,3 23,9 24,7 25,6 26,0 26,3 26,7 26,6 26,9 27,4
Hallsberg 19,3 19,6 20,2 20,7 21,0 21,6 22,1 22,4 22,8 22,8 22,4 22,6
Hällefors 26,0 26,6 26,6 27,2 27,8 28,5 28,6 28,8 28,9 28,9 28,8 28,9
Karlskoga 22,0 22,5 23,0 23,7 24,2 24,3 24,4 24,4 24,3 24,0 24,4 24,6
Kumla 16,6 16,9 17,4 17,7 18,1 18,3 18,7 19,2 19,3 19,5 19,6 19,8
Laxå 23,8 24,0 25,3 26,2 26,7 27,5 27,9 28,1 28,2 28,0 28,5 28,7
Lekeberg 18,0 18,3 19,0 19,7 20,1 20,5 21,2 21,6 21,4 21,6 21,3 21,2
Lindesberg 20,2 20,6 21,3 22,0 22,7 23,1 23,3 23,6 23,9 24,0 24,3 24,5
Ljusnarsberg 25,6 26,0 26,6 27,5 28,1 28,9 28,3 27,9 27,8 27,6 28,7 29,7
Nora 20,6 21,3 21,8 22,6 23,7 24,8 25,2 26,0 26,1 26,0 26,2 26,7
Örebro 16,2 16,4 16,6 16,9 17,2 17,5 17,7 17,8 18,1 18,0 18,0 17,9
Örebro län 18,6 18,9 19,3 19,8 20,2 20,6 20,8 21,0 21,2 21,1 21,2 21,2
Riket 17,5 17,8 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,6 19,8 19,8 19,8 19,9
Källa: Statistiska centralbyrån
Utvecklingen av andelen 65 år och äldre av befolkningen 2007-2018 Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 100 103 106 110 113 117 119 123 124 124 126 127
Degerfors 100 103 108 111 114 119 120 122 124 123 124 127
Hallsberg 100 102 105 108 109 112 115 116 118 118 116 117
Hällefors 100 102 102 105 107 109 110 110 111 111 111 111
Karlskoga 100 103 105 108 110 111 111 111 111 109 111 112
Kumla 100 102 105 107 109 110 113 115 116 117 118 119
Laxå 100 101 106 110 112 116 117 118 118 118 120 121
Lekeberg 100 102 106 109 112 114 118 120 119 120 119 118
Lindesberg 100 102 106 109 113 115 116 117 118 119 120 121
Ljusnarsberg 100 102 104 108 110 113 111 109 109 108 112 116
Nora 100 103 106 110 115 120 122 126 126 126 127 129
Örebro 100 101 102 104 106 108 109 110 112 111 111 110
Örebro län 100 102 104 106 108 110 112 113 114 113 114 114
Riket 100 101 103 105 107 109 111 112 113 113 113 114

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta