Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden under 25 år, 1993-2018

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1993-2018

1993

2018

Antal

Procent

Askersund

12 320

11 313

-1 007

-8,2

Degerfors

11 698

9 665

-2 033

-17,4

Hallsberg

16 610

15 954

-656

-3,9

Hällefors

8 992

6 983

-2 009

-22,3

Karlskoga

33 453

30 419

-3 034

-9,1

Kumla

18 912

21 640

2 728

14,4

Laxå

7 351

5 637

-1 714

-23,3

Lekeberg

0

8 116

8 116

 

Lindesberg

24 885

23 575

-1 310

-5,3

Ljusnarsberg

6 386

4 846

-1 540

-24,1

Nora

10 761

10 737

-24

-0,2

Örebro

124 164

153 367

29 203

23,5

Örebro län

275 532

302 252

26 720

9,7

Riket

8 745 109

10 230 185

1 485 076

17,0

Källa: Statistiska centralbyrån

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta