Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Askersund 25,7 74,3
Degerfors 25,8 74,2
Hallsberg 29,3 70,7
Hällefors 27,6 72,4
Karlskoga 26,5 73,5
Kumla 30,3 69,7
Laxå 29,1 70,9
Lekeberg 30,3 69,7
Lindesberg 28,4 71,6
Ljusnarsberg 28,3 71,7
Nora 29,1 70,9
Örebro 30,1 69,9
Örebro län 29,2 70,8
Riket 29,3 70,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2008-2018. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 19,9 21,5 24,3 21,3 23,5 24,2 25,0 30,0 30,1 27,2 25,7
Degerfors 20,9 25,2 24,0 21,1 25,1 25,8 23,0 28,6 24,7 26,5 25,8
Hallsberg 21,8 23,4 23,1 24,4 25,5 25,9 25,6 24,9 26,0 27,3 29,3
Hällefors 18,9 17,9 20,7 21,1 24,4 21,8 23,6 23,3 26,4 26,2 27,6
Karlskoga 19,3 21,0 21,8 23,8 21,4 21,8 25,0 24,2 24,4 25,2 26,5
Kumla 20,8 22,0 22,3 22,9 26,0 24,1 25,0 26,2 28,6 29,5 30,3
Laxå 21,5 18,6 19,6 23,8 24,6 23,2 19,8 27,3 25,7 30,6 29,1
Lekeberg 21,5 22,1 24,6 23,3 23,7 25,2 23,6 24,4 28,4 29,2 30,3
Lindesberg 22,3 24,5 23,3 20,8 22,0 20,1 23,6 23,7 25,3 27,4 28,4
Ljusnarsberg 18,5 21,1 19,7 16,6 22,4 22,2 21,6 22,1 18,4 30,8 28,3
Nora 21,1 20,7 22,0 24,8 23,8 22,7 24,7 27,1 30,3 28,5 29,1
Örebro 22,3 22,4 23,5 24,0 24,4 25,2 25,1 26,6 28,4 28,5 30,1
Örebro län 21,6 22,3 23,1 23,4 24,1 24,2 24,7 26,0 27,5 28,1 29,2
Riket 21,5 22,3 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 100 108 122 107 118 122 126 151 151 137 129
Degerfors 100 121 115 101 120 123 110 136 118 127 123
Hallsberg 100 107 106 112 117 118 117 114 119 125 134
Hällefors 100 95 110 112 129 116 125 124 140 139 146
Karlskoga 100 108 113 123 111 113 129 125 126 130 137
Kumla 100 106 107 110 125 116 120 126 137 142 146
Laxå 100 87 91 111 114 108 92 127 120 143 136
Lekeberg 100 103 115 109 110 117 110 114 132 136 141
Lindesberg 100 110 105 93 99 90 106 107 114 123 128
Ljusnarsberg 100 114 106 89 121 120 117 119 99 166 153
Nora 100 98 104 118 113 108 117 129 144 135 138
Örebro 100 101 105 108 109 113 112 119 127 128 135
Örebro län 100 103 107 108 112 112 114 120 127 130 135
Riket 100 104 108 110 114 115 117 122 126 130 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta