Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Örebro län

Riket

 

Medborgarskapsland

Örebro län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Syrien

402

13,8

10,5

 

Sverige

485

58,6

48,7

Sverige

329

11,3

13,7

 

Finland

45

5,4

4,3

Afghanistan

309

10,6

7,3

 

Norge

28

3,4

3,1

Irak

210

7,2

3,0

 

Europa utom EU28 och Norden

24

2,9

2,3

Europa utom EU28 och Norden

175

6,0

7,5

 

Irak

21

2,5

0,9

Eritrea

126

4,3

2,9

 

Tyskland

17

2,1

2,9

Somalia

95

3,3

2,1

 

Syrien

14

1,7

0,8

Iran

89

3,1

1,9

 

Nordamerika

13

1,6

1,9

Finland

68

2,3

1,9

 

Somalia

12

1,5

0,4

Indien

65

2,2

5,5

 

Danmark

8

1,0

3,6

Norge

52

1,8

1,5

 

Polen

8

1,0

3,7

Polen

49

1,7

2,9

 

Island

7

0,8

0,8

Rumänien

38

1,3

1,7

 

Storbritannien och Nordirland

6

0,7

1,6

Nordamerika

37

1,3

1,9

 

Sydamerika

6

0,7

0,9

Kina

36

1,2

2,2

 

Indien

5

0,6

3,5

Tyskland

30

1,0

1,8

 

Afghanistan

4

0,5

0,2

Sydamerika

30

1,0

1,5

 

Kina

4

0,5

2,0

Storbritannien och Nordirland

25

0,9

1,6

 

Rumänien

2

0,2

1,1

Oceanien

17

0,6

0,3

 

Eritrea

2

0,2

0,1

Island

11

0,4

0,4

 

Iran

2

0

0,5

Danmark

9

0,3

1,4

 

Oceanien

15

1,8

0,5

Statslös

42

1,4

1,5

 

Statslös

3

0,4

0,2

Okänt

20

0,7

0,3

 

Okänt

3

0,4

0,2

Övriga

644

22,1

24,7

 

Övriga

93

11,2

15,8

Samtliga                                  

2 908

100

100

 

Samtliga                                  

827

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta