Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län

Medelinkomst

Senast uppdaterad 2019-01-31
Förklaring
Statistiken baseras på uppgifter från Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Statens pensionsverk, Pliktverket och Socialstyrelsen. Inkomster och förmögenheter som undanhålls skattemyndigheterna lämnas helt utanför. Undersökningen omfattar den befolkning som någon gång under inkomståret varit folkbokförd i Sverige. Detta innebär att personer som avlidit eller utvandrat under inkomståret ingår i statistiken.
PDF
Diagram nuläge

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Askersund

231,6

313,5

Degerfors

216,7

286,3

Hallsberg

224,3

297,7

Hällefors

209,2

264,0

Karlskoga

232,5

308,6

Kumla

239,6

316,3

Laxå

220,5

283,3

Lekeberg

246,6

315,1

Lindesberg

230,2

294,3

Ljusnarsberg

203,6

254,1

Nora

239,5

295,3

Örebro

243,6

308,5

Örebro län

236,8

303,8

Riket

253,8

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

                       

Kvinnor

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Askersund

169,0

174,1

179,4

183,3

189,1

197,1

204,7

211,3

217,0

226,4

231,6

Degerfors

171,0

175,8

181,1

182,6

186,3

193,5

195,5

200,1

204,2

211,3

216,7

Hallsberg

168,4

176,0

179,3

180,6

187,0

191,6

199,4

204,9

210,8

217,0

224,3

Hällefors

161,9

167,8

168,3

168,9

172,4

178,7

187,6

192,7

195,0

204,3

209,2

Karlskoga

181,9

187,5

192,6

193,4

197,6

205,1

210,0

213,1

219,1

224,4

232,5

Kumla

176,4

182,7

186,7

189,2

193,9

201,1

207,2

213,7

221,6

233,2

239,6

Laxå

172,4

176,1

180,5

182,8

188,8

196,4

198,6

196,7

204,8

213,9

220,5

Lekeberg

174,3

179,1

184,1

190,8

194,5

202,4

212,6

218,0

226,7

235,3

246,6

Lindesberg

174,0

180,7

183,3

184,1

191,1

197,8

203,7

208,2

215,2

223,4

230,2

Ljusnarsberg

159,7

164,0

169,5

171,7

177,5

182,3

186,2

189,0

192,2

196,5

203,6

Nora

177,6

185,7

189,0

191,4

197,1

204,4

210,1

214,5

222,7

231,2

239,5

Örebro

178,6

186,8

191,0

193,3

199,5

207,0

214,7

220,4

228,2

236,5

243,6

Örebro län

176,1

183,2

187,3

189,4

195,2

202,4

209,2

214,4

221,5

229,7

236,8

Riket

185,9

193,5

197,7

200,7

207,2

215,1

222,3

228,5

236,7

245,7

253,8

                       

Män

                     

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Askersund

243,6

252,3

254,4

259,0

268,2

276,2

281,1

286,6

294,2

299,4

313,5

Degerfors

240,4

248,3

242,6

243,6

252,4

257,9

262,1

264,2

270,6

278,0

286,3

Hallsberg

237,6

246,0

245,6

248,9

257,9

266,1

271,7

276,3

282,6

289,3

297,7

Hällefors

221,1

227,7

224,5

228,8

235,9

239,8

243,6

245,9

246,2

251,5

264,0

Karlskoga

256,9

265,9

266,3

267,6

274,2

281,8

283,9

285,5

292,1

298,4

308,6

Kumla

244,6

253,8

256,9

261,9

269,2

277,5

282,4

289,6

297,1

305,0

316,3

Laxå

232,3

240,7

240,4

249,6

259,0

264,8

265,2

257,0

262,6

272,6

283,3

Lekeberg

238,6

248,1

247,8

253,7

264,3

268,1

274,5

280,9

290,7

303,4

315,1

Lindesberg

238,8

244,5

240,9

244,0

255,0

265,2

265,6

271,0

274,5

281,8

294,3

Ljusnarsberg

208,4

215,7

216,0

219,8

225,5

231,3

229,7

232,1

236,0

242,4

254,1

Nora

247,4

255,7

254,7

258,3

263,9

273,2

278,0

279,3

283,6

285,8

295,3

Örebro

242,9

252,2

252,9

256,0

265,4

272,0

277,6

283,0

292,2

300,4

308,5

Örebro län

242,4

251,0

251,0

254,4

263,2

270,4

274,8

279,2

286,6

294,1

303,8

Riket

257,6

266,5

266,3

270,5

279,8

288,0

294,0

299,8

308,9

317,9

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

 

 

Utveckling av sammanräknad förvärvsinkomst 2007-2017 för befolkningen 16 år och äldre. Index år 2007=100

                       

 

Kvinnor

                     

 

Kommun/Region

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

Askersund

100

103

106

108

112

117

121

125

128

134

137

 

Degerfors

100

103

106

107

109

113

114

117

119