Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Utrikesfödda kvinnor och män

Utrikesfödda kvinnor och män

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Utrikesfödda kvinnor och män 2018-12-31

             

Kommun/Region

Antal utrikesfödda

Befolkning

Andel utrikesfödda (%)

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Askersund

465

510

5 578

5 735

8,3

8,9

Degerfors

769

757

4 739

4 926

16,2

15,4

Hallsberg

1 223

1 334

7 761

8 193

15,8

16,3

Hällefors

709

792

3 390

3 593

20,9

22,0

Karlskoga

2 477

2 474

15 178

15 241

16,3

16,2

Kumla

1 374

1 376

10 809

10 831

12,7

12,7

Laxå

503

512

2 730

2 907

18,4

17,6

Lekeberg

271

280

3 905

4 211

6,9

6,6

Lindesberg

1 856

1 863

11 589

11 986

16,0

15,5

Ljusnarsberg

469

472

2 346

2 500

20,0

18,9

Nora

745

789

5 398

5 339

13,8

14,8

Örebro

14 016

13 997

77 360

76 007

18,1

18,4

Örebro län

24 877

25 156

150 783

151 469

16,5

16,6

Riket

973 027

982 542

5 087 747

5 142 438

19,1

19,1

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta