Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2019 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Örebro län

Riket            

Örebro län

Riket

Areella

6 456

246 129

20,2

18,7

Tillverkning, gruvor, energi

1 714

60 597

5,4

4,6

Byggindustri

2 915

110 285

9,1

8,4

Handel

3 695

142 501

11,6

10,8

Hotell och restaurang

908

35 803

2,8

2,7

Transport och kommunikation

828

33 023

2,6

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

7 613

370 534

23,9

28,1

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

2 854

104 099

9,0

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

4 899

213 785

15,4

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

31 882

1 316 756

100

100

Näringsgren okänd

130

7 323

 

 

Totalt

32 012

1 324 079

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

         

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta