Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter omsättning

Senast uppdaterad 2017-12-12
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2016

         

Omsättning

Örebro län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

-250 Tkr

461

1 918

21 641

78 856

250-999 Tkr

158

421

6 443

16 084

1-1,9 Mnkr

72

125

2 727

5 973

2-4,9 Mnkr

75

130

2 997

5 849

5-9,9 Mnkr

33

78

1 751

3 401

10-49 Mnkr

51

95

2 838

4 823

50-99 Mnkr

17

23

731

1 089

100 - Mnkr

32

26

1 169

1 498

Samtliga

899

2 816

40 297

117 573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Antal export-/importföretag fördelat på omsättningsklass 2007-2016

                     

Örebro län

                   

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

-250 Tkr

453

487

532

420

410

432

449

485

454

461

250-999 Tkr

152

179

176

144

147

157

142

152

170

158

1-1,9 Mnkr

72

66

65

80

57

53

54

53

61

72

2-4,9 Mnkr

76

84

83

65

62

68

66

71

68

75

5-9,9 Mnkr

43

36

37

34

35

34

42

33

30

33

10-49 Mnkr

73

78

78

70

64

67

58

56

52

51

50-99 Mnkr

17

15

15

13

14

17

12

15

16

17

100 - Mnkr

25

27

23

28

29

26

29

28

30

32

Samtliga

911

972

1 009

854

818

854

852

893

881

899

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014    

2015

2016

-250 Tkr

1 104

1 257

1 242

1 214

1 228

1 313

1 613

1 746

1 837

1 918

250-999 Tkr

351

370

389

340

365

369

363

351

419

421

1-1,9 Mnkr

138

145

143

115

111

110

108

132

120

125

2-4,9 Mnkr

137

119

121

110

120

112

118

117

117

130

5-9,9 Mnkr

54

63

66

63

65

59

59

63

62

78

10-49 Mnkr

102

103

97

96

96

93

82

87

91

95

50-99 Mnkr

19

20

13

21

17

17

20

21

26

23

100 - Mnkr

27

24

24

26

29

26

25

25

23

26

Samtliga

1 932

2 101

2 095

1 985

2 031

2 099

2 388

2 542

2 695

2 816

                     

Riket

Omsättning

Exportföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-250 Tkr

19972

21916

21786

19870

19208

19091

20978

21270

21239

21641

250-999 Tkr

6685

6893

7435

6360

6202

6330

6287

6283

6452

6443

1-1,9 Mnkr

2789

2996

3049

2782

2608

2562

2580

2648

2753

2727

2-4,9 Mnkr

3304

3213

3486

3053

2974

2964

2943

2931

2984

2997

5-9,9 Mnkr

1827

1730

1845

1813

1698

1718

1697

1706

1762

1751

10-49 Mnkr

2547

2637

2920

2851

2701

2681

2676

2676

2759

2838

50-99 Mnkr

660

644

773

778

700

683

658

713

730

731

100 - Mnkr

1027

1036

1297

1346

1122

1097

1087

1122

1161

1169

Samtliga

38811

41065

42591

38853

37213

37126

38906

39349

39840

40297

Omsättning

Importföretag

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014      

2015

2016

-250 Tkr

43266

50248

49732

49042

51238

52337

64940

70297

73443

78856

250-999 Tkr

13859

14606

14970

13442

13643

13738

14592

15057

15454

16084

1-1,9 Mnkr

5680

5652

5871

5232

5303

5291

5430

5578

5705

5973

2-4,9 Mnkr

5367

4998

5576

5303

5260

5279

5295

5501

5830

5849

5-9,9 Mnkr

2844

2846

2925

2973

2971

2936

2923

3072

3225

3401

10-49 Mnkr

4181

4122

4260

4393

4318

4200

4257

4430

4704

4823

50-99 Mnkr

925

937

1013

1019

947

915

928

991

1090

1089

100 - Mnkr

1156

1170

1386

1503

1335

1282

1274

1348

1441

1498

Samtliga

77278

84579

85733

82907

85015

85978

99639

106274

110892

117573

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

                     

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta