Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per bransch och sektor

BRP per bransch och sektor

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Miljoner kronor, löpande priser

     

 

Örebro län

Riket

Varuproducenter

34 400

1 063 404

Tjänsteproducenter

44 501

2 121 286

Offentlig förvaltning

25 955

886 480

Ej branschfördelat

13 054

524 615

Summa

117 910

4 595 785

     

Bruttoregionprodukt per branschgrupp 2017. Procent

     

 

Örebro län

Riket

Varuproducenter

29,2

23,1

Tjänsteproducenter

37,7

46,2

Offentlig förvaltning

22,0

19,3

Ej branschfördelat

11,1

11,4

Summa

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

     

BRP per branschgrupp 2001-2017. Miljoner kronor, löpande priser

           

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

20 289

21 276

14 304

7 058

62 927

2002

21 032

22 493

15 692

7 522

66 739

2003

22 279

23 313

17 009

7 897

70 498

2004

24 552

24 172

18 100

8 289

75 113

2005

23 972

25 441

18 018

8 647

76 078

2006

27 349

26 879

19 825

9 312

83 365

2007

29 108

27 592

20 238

9 623

86 561

2008

27 932

29 687

19 278

9 688

86 585

2009

24 822

29 751

19 366

9 763

83 702

2010

29 074

31 292

19 599

10 547

90 512

2011

31 397

32 751

20 136

10 946

95 230

2012

31 854

33 662

21 132

11 092

97 740

2013

30 232

34 471

21 630

10 856

97 189

2014

29 639

37 105

22 491

11 007

100 242

2015

29 107

39 777

23 580

11 306

103 770

2016

30 822

42 906

25 410

12 270

111 408

2017

34 400

44 501

25 955

13 054

117 910

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

697 688

1 014 987

478 403

290 838

2 481 916

2002

712 357

1 053 072

503 444

305 086

2 573 959

2003

734 182

1 096 403

533 209

317 069

2 680 863

2004

780 286

1 148 767

551 186

328 164

2 808 403

2005

789 217

1 204 601

567 946

348 919

2 910 683

2006

861 062

1 282 251

591 485

368 036

3 102 834

2007

928 068

1 365 284

618 391

389 240

3 300 983

2008

924 208

1 428 622

643 261

395 590

3 391 681

2009

820 343

1 419 501

651 441

400 724

3 292 009

2010

946 087

1 487 559

664 971

425 207

3 523 824

2011

963 264

1 578 035

686 098

433 646

3 661 043

2012

923 891

1 621 079

713 076

430 825

3 688 871

2013

916 063

1 685 691

735 712

436 473

3 773 939

2014

945 278

1 783 151

762 537

449 959

3 940 925

2015

961 741

1 963 342

796 357

480 103

4 201 543

2016

1 000 721

2 042 122

843 727

504 040

4 390 610

2017

1 063 404

2 121 286

886 480

524 615

4 595 785

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Utveckling av värdet av BRP per branschgrupp 2001-2017. Index år 2001=100

           

Örebro län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

104

106

110

107

106

2003

110

110

119

112

112

2004

121

114

127

117

119

2005

118

120

126

123

121

2006

135

126

139

132

132

2007

143

130

141

136

138

2008

138

140

135

137

138

2009

122

140

135

138

133

2010

143

147

137

149

144

2011

155

154

141

155

151

2012

157

158

148

157

155

2013

149

162

151

154

154

2014

146

174

157

156

159

2015

143

187

165

160

165

2016

152

202

178

174

177

2017

170

209

181

185

187

 

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig förvalt-ning

Ej bransch-fördelat

Summa

2001

100

100

100

100

100

2002

102

104

105

105

104

2003

105

108

111

109

108

2004

112

113

115

113

113

2005

113

119

119

120

117

2006

123

126

124

127

125

2007

133

135

129

134

133

2008

132

141

134

136

137

2009

118

140

136

138

133

2010

136

147

139

146

142

2011

138

155

143

149

148

2012

132

160

149

148

149

2013

131

166

154

150

152

2014

135

176

159

155

159

2015

138

193

166

165

169

2016

143

201

176

173

177

2017

152

209

185

180

185

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

           

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta