Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // BRP per invånare, kommun

BRP per invånare, kommun

Senast uppdaterad 2019-12-18
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.
PDF
Diagram nuläge
Bruttoregionprodukt per invånare 2017

Kommun/Region BRP per invånare tusental kronor Index riket=100
Askersund 433 94
Degerfors 185 40
Hallsberg 426 93
Hällefors 273 59
Karlskoga 400 87
Kumla 267 58
Laxå 294 64
Lekeberg 202 44
Lindesberg 350 76
Ljusnarsberg 261 57
Nora 224 49
Örebro 474 103
Örebro län 400 87
Riket 459 100
BRP per invånare 2006-2017. Tusental kronor

Kommun/Region 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Askersund 201 293 306 235 255 320 302 282 320 308 397 433
Degerfors 193 214 288 247 158 156 185 179 174 177 188 185
Hallsberg 224 269 232 247 264 319 367 345 346 386 400 426
Hällefors 222 244 293 238 196 241 256 278 248 265 256 273
Karlskoga 320 339 365 336 310 318 365 358 350 362 369 400
Kumla 257 254 251 269 323 316 300 362 376 284 278 267
Laxå 268 290 317 305 240 304 276 288 258 272 286 294
Lekeberg 112 121 132 141 132 143 156 160 164 172 191 202
Lindesberg 239 253 260 261 250 267 286 287 310 328 330 350
Ljusnarsberg 171 176 194 198 189 199 224 227 242 276 373 261
Nora 169 164 186 199 179 188 209 196 203 188 233 224
Örebro 299 323 336 352 323 350 403 390 399 419 452 474
Örebro län 304 314 313 301 324 339 346 342 350 358 384 400
Riket 342 361 368 354 376 387 388 393 406 429 445 459

 

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Askersund

59

81

83

66

68

83

78

72

79

72

89

94

Degerfors

56

59

78

70

42

40

48

46

43

41

42

40

Hallsberg

65

75

63

70

70

83

95

88

85

90

90

93

Hällefors

65

68

80

67

52

62

66

71

61

62

58

59

Karlskoga

94

94

99

95

83

82

94

91

86

84

83

87

Kumla

75

70

68

76

86

82

77

92

93

66

62

58

Laxå

78

80

86

86

64

78

71

73

64

63

64

64

Lekeberg

33

34

36

40

35

37

40

41

40

40

43

44

Lindesberg

70

70

71

74

66

69

74

73

76

76

74

76

Ljusnarsberg

50

49

53

56

50

51

58

58

60

64

84

57

Nora

49

45

51

56

47

49

54

50

50

44

52

49

Örebro

87

89

91

99

86

90

104

99

98

98

102

103

Örebro län

89

87

85

85

86

88

89

87

86

83

86

87

Riket

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                         

Utveckling av BRP per invånare. Index år 2006=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Askersund

100

146

152

117

127

159

150

140

159

153

198

215

Degerfors

100

111

149

128

82

81

96

93

90

92

97

96

Hallsberg

100

120

104

110

118

143

164

154

154

172

179

190

Hällefors

100

110

132

107

88

109

115

125

112

119

115

123

Karlskoga

100

106

114

105

97

99

114

112

109

113

115

125

Kumla

100

99

98

105

126

123

117

141

146

111

108

104

Laxå

100

108

118

114

89

113

103

107

96

101

107

110

Lekeberg

100

108

118

126

118

128

139

143

146

154

171

180

Lindesberg

100

106

109

109

104

112

120

120

130

137

138

146

Ljusnarsberg

100

103

113

116

111

116

131

133

142

161

218

153

Nora

100

97

110

118

106

111

124

116

120

111

138

133

Örebro

100

108

112

118

108

117

135

130

133

140

151

159

Örebro län

100

103

103

99

107

112

114

113

115

118

126

132

Riket

100

106

108

104

110

113

113

115

119

125

130

134

Källa: Statistiska centralbyrån, avdelning för nationalräkenskaper, bearbetning Pantzare Information.

 

Utveckling av BRP per invånare. Index riket=100

                         

Kommun/Region

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Askersund

59

81

83

66

68

83

78

72

79

72

89

94

Degerfors

56

59

78

70

42

40

48

46

43

41

42

40

Hallsberg

65

75

63

70

70

83

95

88

85

90

90

93

Hällefors

65

68

80

67

52

62

66

71

61

62

58

59

Karlskoga

94

94

99

95

83

82

94

91

86

84

83

87

Kumla

75

70

68

76

86

82

77

92

93

66

62

58

Laxå

78

80

86

86

64

78

71

73

64

63

64

64

Lekeberg

33

34

36