Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Kommunala investeringar

Kommunala investeringar

Senast uppdaterad 2019-09-17
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.

Kommunala investeringar 2018. Tusental kronor

Örebro län

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

1 339 302

49,5

Landstingskommun

1 368 000

50,5

Totalt

2 707 302

100

     

Riket

 

Investeringar

Procentuell andel

Primärkommun

72 702 340

72,0

Landstingskommun

28 301 193

28,0

Totalt

101 003 533

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Kommunala investeringar 2000-2018. Tusental kronor

             

Örebro län

År

Primärkommun

Landsting    

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

573 000

200 000

773 000

74,1

25,9

100

2001

617 329

212 443

829 772

74,4

25,6

100

2002

597 230

280 372

877 602

68,1

31,9

100

2003

706 498

229 000

935 498

75,5

24,5

100

2004

745 879

118 000

863 879

86,3

13,7

100

2005

616 747

135 000

751 747

82,0

18,0

100

2006

696 909

136 808

833 717

83,6

16,4

100

2007

746 760

235 217

981 977

76,0

24,0

100

2008

788 925

449 021

1 237 946

63,7

36,3

100

2009

827 429

468 600

1 296 029

63,8

36,2

100

2010

893 109

447 000

1 340 109

66,6

33,4

100

2011

1 119 699

507 000

1 626 699

68,8

31,2

100

2012

991 359

420 800

1 412 159

70,2

29,8

100

2013

1 145 134

456 947

1 602 081

71,5

28,5

100

2014

1 090 773

386 600

1 477 373

73,8

26,2

100

2015

1 284 754

459 000

1 743 754

73,7

26,3

100

2016

1 316 164

538 000

1 854 164

71,0

29,0

100

2017

1 277 235

894 400

2 171 635

58,8

41,2

100

2018

1 339 302

1 368 000

2 707 302

49,5

50,5

100

Riket

År

Primärkommun

Landsting

Totalt                

Primär-kommun, procent

Landsting, procent

Totalt

2000

21 618 132

5 864 420

27 482 552

78,7

21,3

100

2001

23 287 391

6 500 921

29 788 312

78,2

21,8

100

2002

25 087 103

7 111 308

32 198 411

77,9

22,1

100

2003

24 138 900

7 042 363

31 181 263

77,4

22,6

100

2004

24 540 390

6 693 190

31 233 580

78,6

21,4

100

2005

26 613 525

8 647 045

35 260 570

75,5

24,5

100

2006

30 197 530

10 994 422

41 191 952

73,3

26,7

100

2007

33 387 678

13 995 422

47 383 100

70,5

29,5

100

2008

36 876 818

9 199 343

46 076 161

80,0

20,0

100

2009

36 782 819

14 571 303

51 354 122

71,6

28,4

100

2010

35 950 545

18 945 399

54 895 944

65,5

34,5

100

2011

39 323 429

16 824 431

56 147 860

70,0

30,0

100

2012

43 210 818

16 051 634

59 262 452

72,9

27,1

100

2013

43 875 357

16 394 580

60 269 937

72,8

27,2

100

2014

48 307 623

19 522 915

67 830 538

71,2

28,8

100

2015

48 605 025

20 807 000

69 412 025

70,0

30,0

100

2016

52 926 945

22 758 000

75 684 945

69,9

30,1

100

2017

62 235 130

24 597 866

86 832 996

71,7

28,3

100

2018

72 702 340

28 301 193

101 003 533

72,0

28,0

100

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Utveckling av kommunala investeringar 2000-2018. Index år 2000=100

       

Örebro län

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

108

106

107

2002

104

140

114

2003

123

115

121

2004

130

59

112

2005

108

68

97

2006

122

68

108

2007

130

118

127

2008

138

225

160

2009

144

234

168

2010

156

224

173

2011

195

254

210

2012

173

210

183

2013

200

228

207

2014

190

193

191

2015

224

230

226

2016

230

269

240

2017

223

447

281

2018

234

684

350

Riket

År

Primär-kommun

Landsting

Totalt

2000

100

100

100

2001

108

111

108

2002

116

121

117

2003

112

120

113

2004

114

114

114

2005

123

147

128

2006

140

187

150

2007

154

239

172

2008

171

157

168

2009

170

248

187

2010

166

323

200

2011

182

287

204

2012

200

274

216

2013

203

280

219

2014

223

333

247

2015

225

355

253

2016

245

388

275

2017

288

419

316

2018

336

483

368

Källa: Statistiska centralbyrån samt Sveriges kommuner och landsting

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta