Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Landstingens investeringar

Landstingens investeringar

Senast uppdaterad 2019-09-10
Förklaring
Redovisning av landstingens investeringar samt resultat- och balansräkning, m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Från och med 2008-01-01 har SCB ansvaret. För närvarande finns 20 landsting i Sverige samt en kommun utom landsting, Gotlands kommun. Landstingsområdena sammanfaller i regel med länen. Landstingens huvudsakliga uppgift är hälso- och sjukvård. Gotlands kommun svarar själv för de uppgifter som annars handhas av landsting.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Landstingens investeringar 2018. Kronor per invånare

Landsting Mark och byggnader Inventarier Immateriella tillgångar Totalt
Stockholm 2 524 654 0 3 178
Uppsala 4 025 1 206 53 5 264
Södermanland 2 725 441 0 3 156
Östergötland 2 166 1 262 49 3 477
Jönköping 1 889 406 1 2 379
Kronoberg 2 091 770 160 3 022
Kalmar 2 362 527 25 2 914
Blekinge 2 427 639 0 3 065
Skåne 1 917 1 048 151 3 100
Halland 474 558 1 1 033
Västra Götaland 1 742 831 0 2 568
Värmland 568 707 0 1 275
Örebro 3 934 584 3 4 526
Västmanland 606 573 0 1 179
Dalarna 574 1 024 15 1 616
Gävleborg 234 523 0 757
Västernorrland 562 374 0 944
Jämtland 706 631 0 1 337
Västerbotten 3 348 918 64 4 305
Norrbotten 1 110 555 0 1 665
Samtliga landsting 1 987 767 30 2 783
Landstingens investeringar 2008-2018. Kronor per invånare

Landsting 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholm 1 633 2 040 3 272 2 375 2 229 2 507 3 108 3 397 3 776 3 597 3 178
Uppsala 1 955 2 543 1 239 2 383 4 120 2 669 3 946 4 464 3 880 4 672 5 264
Södermanland 879 1 299 1 521 1 645 968 1 196 1 931 1 854 1 947 2 399 3 156
Östergötland 1 597 1 904 1 785 1 960 2 334 2 869 3 508 3 211 3 132 3 284 3 477
Jönköping 811 1 313 1 388 1 358 1 231 1 061 1 824 1 343 1 758 2 115 2 379
Kronoberg 1 075 755 1 071 953 1 321 1 195 1 339 1 270 1 475 1 592 3 022
Kalmar 1 208 1 618 2 068 1 956 1 571 1 120 1 244 1 010 1 317 1 527 2 914
Blekinge 1 453 1 674 1 190 1 042 611 1 532 1 504 1 504 1 729 1 463 3 065
Skåne 968 1 170 2 336 1 961 1 702 1 428 1 427 1 808 1 987 2 072 3 100
Halland 1 837 1 324 952 1 137 931 850 860 1 131 1 514 1 099 1 033
Västra Götaland 1 130 1 135 1 307 1 373 1 242 1 214 1 550 1 662 1 802 2 099 2 568
Värmland 1 467 2 309 2 847 1 566 2 051 2 155 2 341 2 012 1 486 1 384 1 275
Örebro 1 617 1 680 1 595 1 801 1 486 1 601 1 342 1 577 1 824 2 992 4 526
Västmanland 1 156 2 272 2 241 1 497 1 421 1 100 1 093 1 332 1 297 1 365 1 179
Dalarna 1 333 1 190 1 772 2 321 1 775 1 702 1 474 1 370 1 040 1 350 1 616
Gävleborg 1 703 1 032 2 300 2 604 1 135 1 388 1 482 983 1 191 655 757
Västernorrland 994 1 056 587 603 1 177 1 447 960 595 1 116 1 255 944
Jämtland 3 274 2 353 2 313 1 156 702 764 1 222 1 233 847 742 1 337
Västerbotten 1 849 2 263 1 793 1 325 1 213 1 393 1 380 1 796 2 170 4 056 4 305
Norrbotten 857 783 905 845 969 1 359 1 148 993 1 149 1 130 1 665
Samtliga landsting 1 365 1 560 2 024 1 785 1 690 1 710 2 015 2 125 2 290 2 431 2 783
Landstingens investeringar 2008-2018 per invånare. Index år 2008=100

Landsting 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Stockholm 100 125 200 145 136 154 190 208 231 220 195
Uppsala 100 130 63 122 211 137 202 228 198 239 269
Södermanland 100 148 173 187 110 136 220 211 222 273 359
Östergötland 100 119 112 123 146 180 220 201 196 206 218
Jönköping 100 162 171 167 152 131 225 166 217 261 293
Kronoberg 100 70 100 89 123 111 125 118 137 148 281
Kalmar 100 134 171 162 130 93 103 84 109 126 241
Blekinge 100 115 82 72 42 105 104 104 119 101 211
Skåne 100 121 241 203 176 148 147 187 205 214 320
Halland 100 72 52 62 51 46 47 62 82 60 56
Västra Götaland 100 100 116 122 110 107 137 147 159 186 227
Värmland 100 157 194 107 140 147 160 137 101 94 87
Örebro 100 104 99 111 92 99 83 98 113 185 280
Västmanland 100 197 194 129 123 95 95 115 112 118 102
Dalarna 100 89 133 174 133 128 111 103 78 101 121
Gävleborg 100 61 135 153 67 82 87 58 70 38 44
Västernorrland 100 106 59 61 118 146 97 60 112 126 95
Jämtland 100 72 71 35 21 23 37 38 26 23 41
Västerbotten 100 122 97 72 66 75 75 97 117 219 233
Norrbotten 100 91 106 99 113 159 134 116 134 132 194
Samtliga landsting 100 114 148 131 124 125 148 156 168 178 204

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta