Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Skattekraft

Skattekraft

Senast uppdaterad 2019-12-17
Förklaring
Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång.
PDF
Diagram nuläge
Skattekraft 2020, tusen kronor per invånare

Kommun/Region Skattekraft Index riket=100
Askersund 206,1 93
Degerfors 191,1 86
Hallsberg 195,7 89
Hällefors 180,1 81
Karlskoga 206,0 93
Kumla 203,9 92
Laxå 191,2 86
Lekeberg 199,2 90
Lindesberg 198,4 90
Ljusnarsberg 175,8 80
Nora 200,6 91
Örebro 206,1 93
Örebro län 202,6 92
Riket 221,1 100
Skattekraft 2009-2020. Tusen kronor per invånare

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 154,1 160,4 163,6 165,4 170,4 167,8 179,1 183,0 190,0 195,2 203,4 206,1
Degerfors 156,1 161,8 161,5 161,3 163,7 176,5 170,5 173,2 178,5 184,1 189,0 191,1
Hallsberg 150,7 157,9 158,2 159,5 162,7 168,6 171,3 175,3 181,5 187,9 191,8 195,7
Hällefors 146,2 153,6 149,3 150,7 152,5 168,0 159,8 163,9 165,7 170,7 176,6 180,1
Karlskoga 167,3 173,2 173,8 174,2 175,2 158,2 182,3 183,2 189,2 193,7 201,8 206,0
Kumla 149,6 154,6 158,5 159,6 163,9 180,5 173,1 176,9 183,5 192,1 198,6 203,9
Laxå 154,9 160,9 161,9 165,3 168,6 168,7 174,6 171,0 177,6 183,1 189,6 191,2
Lekeberg 150,1 157,0 158,3 161,3 163,6 176,3 176,1 176,2 180,3 188,1 193,5 199,2
Lindesberg 154,4 160,0 160,3 161,2 164,8 168,0 173,0 175,4 179,8 185,7 195,7 198,4
Ljusnarsberg 139,3 147,2 148,1 150,6 150,8 171,5 156,6 158,3 162,9 165,4 172,5 175,8
Nora 156,3 165,3 166,0 164,3 168,3 156,5 176,7 180,7 184,8 190,0 196,2 200,6
Örebro 155,5 162,7 163,9 165,6 169,3 174,7 178,6 182,6 190,0 196,8 201,5 206,1
Örebro län 155,3 162,0 163,1 164,4 167,7 174,2 176,5 179,6 186,1 192,4 198,3 202,6
Riket 165,4 173,0 173,7 176,1 180,0 173,0 190,3 194,2 201,9 208,8 215,5 221,1
Utveckling av skattekraften 2009-2020. Index riket=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Askersund 93 93 94 94 95 97 94 94 94 93 94 93
Degerfors 94 94 93 92 91 102 90 89 88 88 88 86
Hallsberg 91 91 91 91 90 97 90 90 90 90 89 89
Hällefors 88 89 86 86 85 97 84 84 82 82 82 81
Karlskoga 101 100 100 99 97 91 96 94 94 93 94 93
Kumla 90 89 91 91 91 104 91 91 91 92 92 92
Laxå 94 93 93 94 94 98 92 88 88 88 88 86
Lekeberg 91 91 91 92 91 102 93 91 89 90 90 90
Lindesberg 93 92 92 92 92 97 91 90 89 89 91 90
Ljusnarsberg 84 85 85 86 84 99 82 81 81 79 80 80
Nora 95 96 96 93 93 90 93 93 92 91 91 91
Örebro 94 94 94 94 94 101 94 94 94 94 94 93
Örebro län 94 94 94 93 93 101 93 92 92 92 92 92
Riket 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta