Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Snabbstatistik // Befolkningssiffror kvartalsvis

Befolkningssiffror kvartalsvis

Senast uppdaterad 2018-11-12
Förklaring

SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) får dagligen ändringsmeddelanden från folkbokföringen. Utgångsmaterialet för förändringsuppgifterna är de rapporter om födelser, dödsfall, inrikes och utrikes flyttningar samt civilståndsändringar som skattekontoren lämnar till Riksskatteverket (RSV).

PDF
Diagram nuläge

Befolkningsförändringar under 3:e kvartalet 2018 och folkmängd 30 september 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 322

41

27

22

5

191

155

36

18

6

12

Degerfors

9 617

-48

27

27

0

151

199

-48

-37

-16

5

Hallsberg

15 922

-15

45

45

0

309

318

-9

-48

22

17

Hällefors

7 032

8

14

19

-5

175

162

13

-20

9

24

Karlskoga

30 397

8

85

96

-11

409

394

15

-37

4

48

Kumla

21 633

-26

63

40

23

303

361

-58

-32

-45

19

Laxå

5 668

23

11

20

-9

133

106

27

14

7

6

Lekeberg

8 037

32

25

13

12

148

132

16

12

3

1

Lindesberg

23 640

16

84

53

31

430

448

-18

-72

-2

56

Ljusnarsberg

4 870

-65

13

16

-3

84

154

-70

-46

-32

8

Nora

10 709

11

31

28

3

194

191

3

-21

2

22

Örebro

152 625

1 259

504

302

202

3 044

2 015

1 029

269

545

215

Örebro län

301 472

1 244

929

681

248

3 713

2 777

936

.

503

433

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Befolkningsförändringar under 2:a kvartalet 2018 och folkmängd 30 juni 2018

                       

Kommun/Region

Folkmängd 

Folk- ökning 

Levande födda

Döda  

Födelse- över- skott

Inflyttade

Utflyttade

Flyttningsnetto

Totalt

 Därav mot

Egna länet

Övriga Sverige

Ut- landet

Askersund

11 281

70

35

41

-6

187

113

74

17

38

19

Degerfors

9 665

-4

27

23

4

122

133

-11

-11

-11

11

Hallsberg

15 937

47

53

47

6

304

265

39

-15

9

45

Hällefors

7 024

-68

17

25

-8

96

157

-61

-21

-66

26

Karlskoga

30 389

3

81

81

0

304

298

6

-14

-4

24

Kumla

21 659

82

73

38

35

350

303

47

15

4

28

Laxå

5 645