Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Askersund 35,7 37,5 36,7
Degerfors 31,3 17,0 22,8
Hallsberg 44,7 28,6 36,7
Hällefors 38,9 20,0 30,3
Karlskoga 52,7 22,7 37,7
Kumla 40,7 28,6 35,5
Laxå 39,1 29,6 34,0
Lekeberg 37,0 52,0 44,2
Lindesberg 37,6 25,9 31,3
Ljusnarsberg 35,7 14,3 22,9
Nora 42,6 28,9 36,4
Örebro 51,1 42,6 47,1
Örebro län 46,3 34,2 40,4
Riket 49,9 40,0 45,1
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2003/2004-2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014
Askersund 30,5 31,1 27,3 34,5 38,4 35,5 39,4 27,6 29,8 16,3 36,7
Degerfors 26,0 31,3 25,9 41,3 33,3 36,5 26,8 31,9 29,1 30,6 22,8
Hallsberg 26,3 35,7 33,3 34,7 38,3 36,6 42,1 32,3 37,0 42,0 36,7
Hällefors 38,0 40,6 35,9 36,1 27,7 33,3 39,3 29,5 28,2 35,7 30,3
Karlskoga 45,2 42,9 42,1 40,1 42,4 39,9 32,9 34,4 32,6 32,2 37,7
Kumla 26,2 28,9 33,7 39,4 39,4 42,1 43,8 29,8 36,5 45,1 35,5
Laxå 25,4 24,1 23,4 35,5 35,7 34,7 27,5 37,3 37,5 25,5 34,0
Lekeberg 30,5 35,2 29,3 24,7 29,6 29,2 28,6 31,3 30,5 31,3 44,2
Lindesberg 30,0 30,4 35,5 34,9 33,9 33,5 36,6 11,5 23,9 31,3 31,3
Ljusnarsberg 32,4 46,7 23,3 17,8 23,2 32,2 27,7 26,9 25,9 6,3 22,9
Nora 35,2 29,5 41,3 38,7 45,1 44,6 40,7 41,9 30,8 34,3 36,4
Örebro 47,3 40,5 46,6 44,1 46,5 45,3 43,7 35,6 41,2 41,1 47,1
Örebro län 39,2 37,2 40,1 39,9 41,6 40,8 39,8 42,5 36,1 37,2 40,4
Riket 42,3 40,9 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 43,0 42,2 42,5 45,1
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2003/2004-2013/2014 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2003/2004=100

Kommun/Region 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014
Askersund 100 102 90 113 126 116 129 91 98 53 120
Degerfors 100 120 100 159 128 140 103 123 112 118 88
Hallsberg 100 136 127 132 146 139 160 123 141 160 139
Hällefors 100 107 94 95 73 88 103 78 74 94 80
Karlskoga 100 95 93 89 94 88 73 76 72 71 83
Kumla 100 110 129 150 150 161 167 114 139 172 136
Laxå 100 95 92 140 141 136 108 147 148 100 134
Lekeberg 100 115 96 81 97 96 94 102 100 103 145
Lindesberg 100 101 118 116 113 112 122 38 80 104 104
Ljusnarsberg 100 144 72 55 72 99 85 83 80 19 71
Nora 100 84 117 110 128 127 116 119 87 97 103
Örebro 100 86 99 93 98 96 92 75 87 87 100
Örebro län 100 95 102 102 106 104 102 109 92 95 103
Riket 100 97 97 100 104 107 102 102 100 101 107

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta