Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2019-04-23
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2018

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Askersund 152
Degerfors 192
Hallsberg 235
Hällefors 141
Karlskoga 212
Kumla 224
Laxå 190
Lekeberg 116
Lindesberg 117
Ljusnarsberg 108
Nora 121
Örebro 248
Örebro län 212
Riket 161
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 206 190 182 193 176 167 170 177 169 150 152
Degerfors 185 180 225 209 191 189 199 208 190 188 192
Hallsberg 184 202 187 200 204 195 205 221 239 232 235
Hällefors 142 191 156 140 132 131 143 174 158 127 141
Karlskoga 177 173 187 168 176 164 158 194 204 206 212
Kumla 153 266 266 301 288 232 224 230 251 228 224
Laxå 244 228 199 201 190 208 212 182 200 240 190
Lekeberg 138 125 125 156 142 160 133 148 135 135 116
Lindesberg 110 136 162 160 150 139 159 107 107 117 117
Ljusnarsberg 94 88 98 96 126 122 145 98 72 82 108
Nora 146 135 123 138 131 113 105 118 115 120 121
Örebro 270 256 269 259 271 251 250 247 238 248 248
Örebro län 220 216 233 229 226 210 212 211 208 212 212
Riket 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 100 92 88 94 85 81 83 86 82 73 74
Degerfors 100 97 122 113 103 102 108 112 103 102 104
Hallsberg 100 110 102 109 111 106 111 120 130 126 128
Hällefors 100 135 110 99 93 92 101 123 112 90 99
Karlskoga 100 98 106 95 99 93 89 109 115 116 120
Kumla 100 174 174 197 188 151 146 150 164 149 146
Laxå 100 93 82 82 78 85 87 75 82 98 78
Lekeberg 100 91 91 113 103 116 96 107 98 98 84
Lindesberg 100 124 147 145 136 126 145 98 98 106 106
Ljusnarsberg 100 94 104 102 134 130 154 104 76 88 115
Nora 100 92 84 95 90 78 72 81 79 82 83
Örebro 100 95 100 96 100 93 93 91 88 92 92
Örebro län 100 98 106 104 103 96 96 96 95 96 97
Riket 100 98 93 92 87 82 85 83 82 81 78

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta