Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2018-05-29
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2017

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Askersund 150
Degerfors 188
Hallsberg 232
Hällefors 127
Karlskoga 206
Kumla 228
Laxå 240
Lekeberg 135
Lindesberg 117
Ljusnarsberg 82
Nora 120
Örebro 248
Örebro län 212
Riket 166
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2007-2017

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Askersund 207 206 190 182 193 176 167 170 177 169 150
Degerfors 194 185 180 225 209 191 189 199 208 190 188
Hallsberg 203 184 202 187 200 204 195 205 221 239 232
Hällefors 187 142 191 156 140 132 131 143 174 158 127
Karlskoga 204 177 173 187 168 176 164 158 194 204 206
Kumla 252 153 266 266 301 288 232 224 230 251 228
Laxå 243 244 228 199 201 190 208 212 182 200 240
Lekeberg 150 138 125 125 156 142 160 133 148 135 135
Lindesberg 112 110 136 162 160 150 139 159 107 107 117
Ljusnarsberg 115 94 88 98 96 126 122 145 98 72 82
Nora 108 146 135 123 138 131 113 105 118 115 120
Örebro 279 270 256 269 259 271 251 250 247 238 248
Örebro län 229 220 216 233 229 226 210 212 211 208 212
Riket 220 206 202 192 189 180 169 176 171 168 166
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2007-2017. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Askersund 100 100 92 88 93 85 81 82 85 82 72
Degerfors 100 95 93 116 108 98 97 103 107 98 97
Hallsberg 100 91 100 92 99 100 96 101 109 118 114
Hällefors 100 76 102 83 75 71 70 76 93 85 68
Karlskoga 100 87 85 92 82 86 81 77 95 100 101
Kumla 100 61 106 106 119 114 92 89 91 100 91
Laxå 100 100 94 82 83 78 86 87 75 82 99
Lekeberg 100 92 83 83 104 95 107 89 99 90 90
Lindesberg 100 98 121 145 143 134 124 142 96 96 104
Ljusnarsberg 100 82 77 85 83 110 106 126 85 62 72
Nora 100 135 125 114 128 121 105 97 109 107 111
Örebro 100 97 92 96 93 97 90 90 88 85 89
Örebro län 100 96 94 102 100 99 92 93 92 91 93
Riket 100 94 92 87 86 82 77 80 78 76 76

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta