Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Studiecirkeldeltagare per 1000…

Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken om studiecirklar redovisar antal cirklar, deltagare och studietimmar efter ämnesgrupp, studiecirkeldeltagande per 1000 invånare i kommuner och län. En individ som deltar i flera studiecirklar under ett år räknas på nytt varje gång. Därför kan, teoretiskt, antalet deltagare per 1000 invånare överstiga värdet 1000.
PDF
Diagram nuläge
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2019

Kommun/Region Cirkeldeltagare per 1000 invånare
Askersund 149
Degerfors 165
Hallsberg 245
Hällefors 113
Karlskoga 151
Kumla 226
Laxå 203
Lekeberg 91
Lindesberg 89
Ljusnarsberg 82
Nora 90
Örebro 216
Örebro län 185
Riket 150
Studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2009-2019

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Askersund 190 182 193 176 167 170 177 169 150 152 149
Degerfors 180 225 209 191 189 199 208 190 188 192 165
Hallsberg 202 187 200 204 195 205 221 239 232 235 245
Hällefors 191 156 140 132 131 143 174 158 127 141 113
Karlskoga 173 187 168 176 164 158 194 204 206 212 151
Kumla 266 266 301 288 232 224 230 251 228 224 226
Laxå 228 199 201 190 208 212 182 200 240 190 203
Lekeberg 125 125 156 142 160 133 148 135 135 116 91
Lindesberg 136 162 160 150 139 159 107 107 117 117 89
Ljusnarsberg 88 98 96 126 122 145 98 72 82 108 82
Nora 135 123 138 131 113 105 118 115 120 121 90
Örebro 256 269 259 271 251 250 247 238 248 248 216
Örebro län 216 233 229 226 210 212 211 208 212 212 185
Riket 202 192 189 180 169 176 171 168 166 161 150
Utveckling av antalet studiecirkeldeltagare per 1000 invånare 2009-2019. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Askersund 100 96 102 93 88 89 93 89 79 80 78
Degerfors 100 125 116 106 105 111 115 105 104 107 92
Hallsberg 100 93 99 101 96 101 109 118 115 116 121
Hällefors 100 82 73 69 69 75 91 83 67 74 59
Karlskoga 100 108 97 102 95 91 112 118 119 122 87
Kumla 100 100 113 108 87 84 87 94 86 84 85
Laxå 100 87 88 83 91 93 80 88 105 83 89
Lekeberg 100 100 125 114 128 106 118 108 108 92 73
Lindesberg 100 119 118 110 102 117 79 79 86 86 65
Ljusnarsberg 100 111 109 143 139 165 112 81 94 123 94
Nora 100 91 102 97 84 78 87 85 89 89 67
Örebro 100 105 101 106 98 98 96 93 97 97 84
Örebro län 100 108 106 105 97 98 97 96 98 98 86
Riket 100 95 94 89 83 87 85 83 82 79 74

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta