Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Utbildningsnivå befolkningen 2…

Utbildningsnivå befolkningen 25-64 år

Senast uppdaterad 2018-04-19
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2017

             

Örebro län                

Antal

Andelar (%)

Kvinnor      

Män              

Totalt        

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

8 191

10 820

19 011

11,4

14,5

13,0

Gymnasium högst 2 år

15 357

20 594

35 951

21,3

27,6

24,5

Gymnasium 3 år

16 562

19 602

36 164

23,0

26,3

24,7

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

10 755

10 407

21 162

14,9

14,0

14,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

19 797

11 461

31 258

27,5

15,4

21,3

Forskarutbildning

451

546

997

0,6

0,7

0,7

Uppgift saknas

926

1 121

2 047

1,3

1,5

1,4

Samtliga (hela befolkningen)

72 039

74 551

146 590

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män        

Totalt      

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

250 864

351 868

609 983

9,9

13,4

12,0

Gymnasium högst 2 år

474 458

612 265

1 114 358

18,7

23,3

21,9

Gymnasium 3 år

541 644

622 419

1 123 794

21,4

23,7

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

401 168

397 392

783 289

15,8

15,1

15,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

792 000

535 541

1 290 526

31,3

20,4

25,4

Forskarutbildning

28 599

38 459

65 205

1,1

1,5

1,3

Uppgift saknas

44 242

66 743

100 356

1,7

2,5

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

2 532 975

2 624 687

5 087 511

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2007-2017

                       

Örebro län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

15,2

14,7

14,1

13,6

13,6

12,6

12,2

11,9

11,7

11,5

11,4

Gymnasium högst 2 år

31,0

30,0

29,0

28,0

28,0

26,1

25,1

24,2

23,3

22,4

21,3

Gymnasium 3 år

17,1

17,6

18,3

18,9

18,9

20,1

20,7

21,3

21,9

22,3

23,0

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

14,8

14,8

14,9

15,0

15,0

15,0

15,0

15,1

15,1

15,1

14,9

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

20,6

21,5

22,3

23,0

23,0

24,6

25,3

26,0

26,4

26,9

27,5

Forskarutbildning

0,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

Uppgift saknas

0,9

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,3

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

19,2

18,5

17,9

17,3

16,7

16,1

15,6

15,2

14,9

14,8

14,5

Gymnasium högst 2 år

33,7

33,3

32,9

32,4

31,9

31,5

30,9

30,3

29,5

28,6

27,6

Gymnasium 3 år

19,7

20,2

20,9

21,4

22,1

22,6

23,2

23,9

24,7

25,4

26,3

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

12,8

12,8

12,9

13,1

13,2

13,2

13,5

13,6

13,7

13,7

14,0

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

13,3

13,6

13,9

14,1

14,4

14,7

15,0

15,0

15,2

15,4

15,4

Forskarutbildning

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Uppgift saknas

0,8

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

1,4

1,5

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

13,7

13,2

12,7

12,2

11,8

11,4

11,0

10,7

10,4

10,2

9,9

Gymnasium högst 2 år

27,6

26,7

25,7

24,7

23,9

23,0

22,2

21,3

20,5

19,6

18,7

Gymnasium 3 år

17,8

18,1

18,5

18,9

19,3

19,7

20,0

20,4

20,8

21,0

21,4

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

15,1

15,1

15,2

15,3

15,4

15,5

15,6

15,6

15,7

15,8

15,8

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

23,9

24,8

25,6

26,4

27,3

28,1

28,8

29,5

30,1

30,7

31,3

Forskarutbildning

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

Uppgift saknas

1,2

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,6

1,7

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Män

                     

Utbildningsnivå

Andel efter utbildningsnivå

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

17,9

17,3

16,8

16,3

15,7

15,2

14,8

14,4

14,1

13,8

13,4

Gymnasium högst 2 år

29,1

28,6

28,0

27,5

27,0

26,6

26,1

25,5

24,8

24,1

23,3

Gymnasium 3 år

19,1

19,4

19,8

20,2

20,7

21,1

21,6

22,1

22,6

23,1

23,7

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

13,6

13,7

13,9

14,1

14,4

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,1

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

17,5

17,9

18,2

18,6

18,9

19,2

19,5

19,8

20,0

20,2

20,4

Forskarutbildning

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

Uppgift saknas

1,6

1,7

1,8

1,9

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,3

2,5

Samtliga (hela befolkningen)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Utveckling av utbildningsnivå hos befolkningen 25-64 år. Index år 2007=100

                       

Örebro län

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

97

93

90

90

83

80

78

77

76

75

Gymnasium högst 2 år

100

97

94

90

90

84

81

78

75

72

69

Gymnasium 3 år

100

103

107

110

110

117

121

124

128

131

134

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

100

101

101

101

101

102

102

101

101

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

104

108

112

112

120

123

126

128

130

133

Forskarutbildning

100

110

120

128

128

138

151

159

174

186

194

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

96

93

90

87

84

81

79

78

77

76

Gymnasium högst 2 år

100

99

98

96

95

94

92

90

88

85

82

Gymnasium 3 år

100

103

106

109

112

115

118

122

126

129

134

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

101

102

104

104

106

107

107

108

109

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

103

105

107

109

111

113

113

114

116

116

Forskarutbildning

100

107

109

109

108

109

112

115

116

116

118

                       

Riket

                     

Kvinnor

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

96

93

90

86

83

80

78

76

74

72

Gymnasium högst 2 år

100

97

93

90

86

83

80

77

74

71

68

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

109

111

113

115

117

118

120

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

100

101

102

102

103

103

104

104

105

105

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

104

107

111

114

117

120

123

126

128

131

Forskarutbildning

100

105

112

117

122

127

132

136

141

144

148

Män

                     

Utbildningsnivå

Index år 2007=100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Folk-/grundskola

100

97

94

91

88

85

83

81

79

77

75

Gymnasium högst 2 år

100

98

96

94

93

91

90

88

85

83

80

Gymnasium 3 år

100

102

104

106

109

111

113

116

119

121

124

Eftergymn. utb., mindre än 3 år

100

101

103

104

106

107

108

109

110

111

112

Eftergymn. utb., 3 år eller mer

100

102

104

106

108

110

111

113

114

115

117

Forskarutbildning

100

101

102

103

104

105

106

107

107

107

108

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta