Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Utbildningsnivå; utrikes/inrik…

Utbildningsnivå; utrikes/inrikes födda

Senast uppdaterad 2018-03-20
Förklaring
Samtliga uppgifter är hämtade från registret Befolkningens utbildning, (Utbildningsregistret). Registret innehåller uppgift om högsta utbildning för landets folkbokförda invånare i åldern 16-74 år. Registret uppdateras årligen. Uppgifter om svenska utbildningar rapporteras kontinuerligt till SCB från landets skolor och utbildningsanordnare och läggs efter bearbetning in i Utbildningsregistret vid den årliga uppdateringen. Uppgifter från folk- och bostadsräkningar (FoB 70 och FoB 90) och administrativa register utanför SCB där utbildningsbakgrund framgår används också som uppgiftskällor. Uppgifter om utbildning utanför Sverige kommer i första hand från folk- och bostadsräkningar samt enkätundersökningar riktade till nyinvandrade utrikes födda där uppgift om utbildning saknas i Utbildningsregistret. Fr.o.m. 1999 genomförs en sådan enkät årligen.
PDF
Diagram nuläge

Utbildningsnivå hos inrikes och utrikes födda, 25-64 år, 2017

                 

Högsta utbildningsnivå

Örebro län

Riket

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Män födda i Sverige

Män utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Folk- o grundskola

7 282

12,2

3 592

25,5

241 018

12,1

114 995

19,4

Gymn högst 2 år

17 730

29,8

3 319

23,5

501 849

25,1

121 946

20,6

Gymn mer än 2 år

16 645

28,0

2 035

14,4

514 620

25,8

83 155

14,0

Eftergymn mindre än 3 år

8 211

13,8

1 885

13,4

302 800

15,2

86 566

14,6

Eftergymn 3 år eller mer

8 932

15,0

2 361

16,7

400 992

20,1

121 757

20,6

Forskarutbildning

359

0,6

169

1,2

24 492

1,2

13 223

2,2

Uppgift saknas

300

0,5

742

5,3

9 867

0,5

50 364

8,5

Befolkning 25-64 år

59 459

100

14 103

100

1 995 638

100

592 006

100

                 

Högsta utbildningsnivå

Örebro län

Riket

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Kvinnor födda i Sverige

Kvinnor utrikes födda

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Antal      

Procent

Folk- o grundskola

4 673

8,2

3 502

24,9

138 107

7,2

115 863

19,6

Gymn högst 2 år

13 114

23,0

2 770

19,7

384 698

20,1

105 865

17,9

Gymn mer än 2 år

13 768

24,2

2 106

15,0

443 758

23,2

82 261

13,9

Eftergymn mindre än 3 år

8 888

15,6

1 817

12,9

310 657

16,3

83 266

14,1

Eftergymn 3 år eller mer

16 057

28,2

3 059

21,7

607 553

31,8

160 224

27,1

Forskarutbildning

286

0,5

139

1,0

17 740

0,9

9 750

1,7

Uppgift saknas

207

0,4

676

4,8

6 702

0,4

33 423

5,7

Befolkning 25-64 år

56 993

100

14 069

100

1 909 215

100

590 652

100

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta