Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Skåne län till övriga län i riket 2018. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 3 590 5 596 9 186
Kronobergs län 2 299 3 108 5 407
Västra Götalands län 1 552 2 909 4 461
Blekinge län 1 422 2 207 3 629
Hallands län 1 171 1 840 3 011
Jönköpings län 292 639 931
Östergötlands län 281 493 774
Kalmar län 217 342 559
Uppsala län 177 269 446
Örebro län 94 224 318
Dalarnas län 99 190 289
Södermanlands län 106 166 272
Västmanlands län 69 170 239
Gävleborgs län 72 161 233
Norrbottens län 78 140 218
Värmlands län 70 137 207
Västerbottens län 67 123 190
Västernorrlands län 68 110 178
Jämtlands län 46 73 119
Gotlands län 40 47 87
Totalt 11 810 18 944 30 754

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta