Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2018-03-29
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Skåne län till övriga län i riket 2016. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 3 870 6 089 9 959
Kronobergs län 2 077 2 761 4 838
Västra Götalands län 1 643 3 021 4 664
Blekinge län 1 398 2 212 3 610
Hallands län 1 121 1 811 2 932
Jönköpings län 318 672 990
Östergötlands län 272 516 788
Kalmar län 292 367 659
Uppsala län 182 298 480
Örebro län 108 202 310
Dalarnas län 96 186 282
Södermanlands län 80 146 226
Västmanlands län 67 147 214
Gävleborgs län 57 144 201
Norrbottens län 69 123 192
Västerbottens län 78 113 191
Värmlands län 61 122 183
Västernorrlands län 90 92 182
Jämtlands län 50 72 122
Gotlands län 35 46 81
Totalt 11 964 19 140 31 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta