Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Skåne län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 4 035 6 172 10 207
Kronobergs län 2 186 2 933 5 119
Västra Götalands län 1 698 3 043 4 741
Blekinge län 1 451 2 227 3 678
Hallands län 1 147 1 788 2 935
Jönköpings län 294 701 995
Östergötlands län 248 512 760
Kalmar län 195 346 541
Uppsala län 168 262 430
Örebro län 107 187 294
Dalarnas län 86 207 293
Södermanlands län 94 154 248
Västmanlands län 75 149 224
Västerbottens län 82 141 223
Gävleborgs län 61 148 209
Värmlands län 57 148 205
Norrbottens län 81 122 203
Västernorrlands län 82 91 173
Jämtlands län 53 88 141
Gotlands län 28 46 74
Totalt 12 228 19 465 31 693

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta