Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Förvärvsfrekvens i åldersgrupp…

Förvärvsfrekvens i åldersgrupper

Senast uppdaterad 2017-12-08
Förklaring

SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som baseras bl.a. på arbetsgivarnas kontrolluppgifter och självdeklarationer från egna företagare. I RAMS ingår alla personer som var folkbokförda i Sverige vid årets slut. Antal sysselsatta och förvärvsintensiteter i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod.

Förvärvsarbetande.
Som förvärvsarbetande räknas alla som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen. Vid avgränsningen av förvärvsarbetande används uppgifter som är tillgängliga i de administrativa register som ligger till grund för RAMS. I första hand utnyttjas informationen om lönens storlek och anställningstidens längd från kontrolluppgifterna. Om det inte säkert framgår av någon kontrolluppgift att personen haft anställning under november används årslönens storlek som kriterium. Är årslönen större än ett basbelopp räknas personen som förvärvsarbetande. Vissa transfereringar, som t.ex. sjuk- och föräldrapenning likställs med lön.

Nattbefolkningens förvärvsfrekvens 2016 i åldersgrupper

                 

Kvinnor och män

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjuv

20,4

63,1

73,4

79,0

80,7

70,9

13,8

74,9

Bromölla

21,2

63,8

75,9

84,0

86,6

72,6

15,2

78,5

Burlöv

15,2

56,7

67,9

78,4

78,6

68,6

14,9

72,1

Båstad

27,7

67,9

73,6

84,3

86,0

76,3

26,7

79,2

Eslöv

17,9

63,8

75,4

85,0

85,5

75,8

20,5

78,9

Helsingborg

18,9

62,7

71,9

78,9

79,5

70,2

17,3

73,9

Hässleholm

20,1

64,7

74,5

82,2

84,4

74,3

22,1

77,4

Höganäs

22,5

60,2

75,3

87,1

88,2

75,1

21,1

80,4

Hörby

20,9

68,0

79,1

85,4

84,0

78,3

28,9

80,4

Höör

18,5

64,8

79,7

87,2

87,5

76,9

24,0

81,5

Klippan

21,0

64,5

74,4

81,7

80,8

70,2

19,1

75,5

Kristianstad

21,7

62,4

73,8

81,7

82,7

75,3

19,4

76,6

Kävlinge

19,0

64,1

81,3

90,8

89,7

78,9

18,8

84,4

Landskrona

17,1

59,7

67,0

75,6

77,0

65,6

15,6

70,2

Lomma

18,9

58,4

76,1

91,9

92,0

82,0

19,2

85,2

Lund

17,6

38,1

61,8

82,1

85,8

79,8

24,4

68,9

Malmö

15,3

54,5

67,2

69,9

71,6

64,4

16,4

66,9

Osby

24,8

70,4

75,3

81,4

84,7

76,0

24,1

78,5

Perstorp

19,1

58,3

67,2

72,6

77,9

65,0

20,4

69,4

Simrishamn

24,0

65,0

70,2

81,6

83,7

73,5

22,9

76,0

Sjöbo

19,7

68,6

79,5

86,7

84,9

76,7

24,8

80,8

Skurup

24,2

66,5

77,0

86,2

83,6

74,1

21,3

79,1

Staffanstorp

17,3

66,5

79,5

89,5

90,2

79,7

20,3

84,1

Svalöv

17,1

58,4

75,3

82,6

85,0

73,7

24,1

77,4

Svedala

20,9

67,7

83,1

88,7

89,1

79,5

17,5

84,2

Tomelilla

25,6

69,5

79,2

83,4

84,4

74,0

25,7

79,0

Trelleborg

18,5

64,2

76,3

83,8

83,0

73,1

16,8

77,8

Vellinge

22,2

62,4

76,0

86,0

87,6

79,0

22,4

81,5

Ystad

22,9

70,2

79,0

86,6

88,0

78,2

20,0

81,7

Åstorp

16,8

61,3

72,1

79,3

80,3

69,4

16,7

74,3

Ängelholm

26,4

71,3

79,6

87,2

88,4

77,9

20,9

82,2

Örkelljunga

22,6

67,5

74,2

77,6

81,7

71,8

23,2

75,5

Östra Göinge

18,5

55,9

68,1

75,0

82,2

73,8

20,2

72,9

Skåne län

19,0

57,4

70,7

79,4

81,4

72,4

19,7

73,9

Riket

22,4

63,4

76,2

84,3

85,3

76,0

21,3

78,6

                 

Kvinnor

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjuv

21,1

64,3

68,9

76,6

78,6

66,2

9,3

72,1

Bromölla

25,3

64,9

73,9

81,7

84,7

69,8

11,1

76,7

Burlöv

17,7

57,3

66,3

77,1

77,8

67,4

9,8

71,0

Båstad

31,4

66,1

71,8

83,5

85,3

74,0

19,6

77,8

Eslöv

18,7

61,9

73,5

83,3

84,4

73,4

15,2

77,3

Helsingborg

21,2

62,6

68,9

78,1

79,3

69,4

13,4

72,7

Hässleholm

20,5

63,3

71,5

81,4

83,0

73,2

16,2

76,0

Höganäs

24,0

63,1

75,8

86,3

87,5

74,2

16,9

80,4

Hörby

20,9

68,6

75,3

83,5

81,8

77,3

20,9

78,5

Höör

22,5

63,6

80,3

85,3

86,3

75,4

17,4

80,5

Klippan

21,7

63,8

70,7

79,6

79,3

67,1

13,7

73,1

Kristianstad

25,2

62,9

73,1

80,5

82,1

74,4

14,1

75,9

Kävlinge

22,1

65,8

80,8

89,9

88,2

75,8

14,5

83,3

Landskrona

18,4

58,1

64,3

73,6

77,1

64,4

11,7

68,6

Lomma

21,7

57,9

76,2

91,8

91,9

79,8

14,9

84,8

Lund

20,0

39,9

60,9

81,3

86,2

79,7

20,1

69,0

Malmö

17,2

55,5

65,9

70,6

73,4

65,1

13,4

67,0

Osby

30,6

71,8

72,8

79,0

82,6

72,5

18,0

76,4

Perstorp

20,3

58,5

63,5

71,2

75,6

59,5

11,4

66,7

Simrishamn

25,8

64,5

69,0

82,7

82,3

72,3

19,2

75,5

Sjöbo

23,2

68,1

77,7

84,6

83,7

74,9

17,2

79,2

Skurup

29,8

67,8

76,4

85,6

82,4

72,5

16,2

78,4

Staffanstorp

17,4

66,0

79,1

88,5

89,3

77,4

14,9

83,2

Svalöv

16,9

61,2

73,3

81,4

85,0

70,5

17,3

76,4

Svedala

23,1

68,7

81,8

88,9

89,9

75,9

13,0

83,8

Tomelilla

27,2

69,1

77,4

78,6

82,7

70,3

17,1

76,3

Trelleborg

22,0

65,5

74,4

83,0

82,7

71,0

12,1

76,9

Vellinge

24,3

61,4

76,0

86,4

87,5

78,1

17,7

81,5

Ystad

28,4

73,0

77,4

85,4

87,3

77,5

15,7

81,1

Åstorp

16,3

60,0

68,9

76,5

79,4

66,3

11,8

72,0

Ängelholm

29,4

72,6

76,8

86,0

87,5

75,6

16,2

80,7

Örkelljunga

31,0

66,1

72,9

75,7

79,7

68,1

17,8

73,3

Östra Göinge

23,7

55,2

66,8

74,9

80,8

72,7

13,0

72,2

Skåne län

21,3

57,7

69,0

79,0

81,3

71,4

15,0

73,2

Riket

25,0

64,3

74,6

83,2

84,7

74,8

16,2

77,7

                 

Män

               

Kommun/Region

16-19 år

20-24 år

25-34 år

35-44 år

45-54 år

55-64 år

65-74 år

20-64 år

Bjuv

19,8

62,0

77,7

81,3

82,4

75,2

18,2

77,5

Bromölla

17,8

62,9

77,8

86,2

88,4

75,2

19,1

80,3

Burlöv

13,0

56,2

69,3

79,7

79,3

69,9

20,1

73,1

Båstad

24,8

69,4

75,3

85,1

86,6

78,8

33,8

80,5

Eslöv

17,1

65,5

77,0

86,7

86,4

78,1

25,9

80,4

Helsingborg

16,7

62,8

74,8

79,7

79,8

71,1

21,5

75,0

Hässleholm

19,6

65,9

77,3

83,1

85,7

75,3

28,0

78,8

Höganäs

21,2

58,2

74,9

87,9

88,9

75,9

25,5

80,4

Hörby

21,0

67,5

82,7

87,2

86,2

79,3

36,1

82,2

Höör

14,8

65,9

79,0

89,2

88,6

78,3

30,5

82,4

Klippan

20,4

65,2

77,7

83,8

82,2

73,2

24,5

77,7

Kristianstad

18,3

61,8

74,6

82,9

83,4

76,2

24,9

77,2

Kävlinge

16,0

62,5

81,9

91,6

91,0

81,8

23,3

85,5

Landskrona

15,9

61,3

69,6

77,5

76,9

66,9

19,7

71,7

Lomma

16,7

58,9

76,1

92,0

92,1

84,1

24,2

85,5

Lund

15,4

36,2

62,6

82,9

85,4

80,0

29,3

68,8

Malmö

13,4

53,5

68,7

69,3

70,0

63,8

19,6

66,8

Osby

19,8

69,1

77,6

83,8

86,7

79,2

30,3

80,5

Perstorp

18,3

58,1

70,6

74,0

80,1

69,8

28,1

71,9

Simrishamn

22,1

65,3

71,1

80,5

85,1

74,8

26,7

76,5

Sjöbo

16,1

69,0

81,3

88,7

86,0

78,3

31,7

82,2

Skurup

19,1

65,3

77,4

86,8

84,7

75,6

26,3

79,7

Staffanstorp

17,2

66,9

80,0

90,4

91,1

81,9

26,4

85,1

Svalöv

17,2

56,2

77,2

83,7

84,9

76,7

29,9

78,2

Svedala

19,1

66,9

84,4

88,4

88,4

83,2

21,9

84,7

Tomelilla

24,1

69,9

80,8

88,2

86,2

77,8

33,6

81,6

Trelleborg

15,2

63,1

78,2

84,5

83,2

75,1

21,6

78,6

Vellinge

20,3

63,2

75,9

85,5

87,7

79,9

27,5

81,6

Ystad

18,3

67,8

80,6

87,8

88,6

79,1

24,5

82,3

Åstorp

17,2

62,4

75,0

82,0

81,2

72,5

21,7

76,5

Ängelholm

23,5

70,0

82,4

88,3

89,3

80,4

26,0

83,7

Örkelljunga

16,4

68,6

75,4

79,4

83,5

75,4

28,4

77,5

Östra Göinge

14,5

56,5

69,2

75,1

83,4

74,9

26,9

73,6

Skåne län

16,9

57,0

72,3

79,8

81,5

73,5

24,5

74,6

Riket

20,1

62,6

77,7

85,5

85,9

77,3

26,5

79,5

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta