Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Arbete // Öppet arbetslösa efter kön

Öppet arbetslösa efter kön

Senast uppdaterad 2018-01-16
Förklaring

Arbetsförmedlingens statistik över arbetslöshet baserar sig på den registerbaserade arbetskraften och omfattar arbetssökande utan arbete som aktivt söker och omgående kan tillträda på arbetsmarknaden förekommande arbete och som inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Definitionen skiljer sig från den som SCB använder i arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2017. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Bjuv

186

5,7

206

5,5

Bromölla

109

4,0

126

4,1

Burlöv

199

5,2

234

5,7

Båstad

121

3,9

138

4,3

Eslöv

310

4,1

396

4,7

Helsingborg

1 785

5,5

1 970

5,8

Hässleholm

460

4,0

611

4,8

Höganäs

181

3,2

197

3,5

Hörby

124

3,5

140

3,7

Höör

113

2,9

137

3,5

Klippan

170

4,7

201

4,8

Kristianstad

736

3,8

970

4,8

Kävlinge

169

2,4

220

2,9

Landskrona

668

6,9

777

7,4

Lomma

109

2,0

119

2,2

Lund

925

3,5

1 135

4,2

Malmö

5 215

6,8

6 433

8,0

Osby

103

3,7

121

3,9

Perstorp

106

7,1

125

7,1

Simrishamn

161

4,0

209

4,9

Sjöbo

131

3,1

157

3,3

Skurup

140

3,9

142

3,8

Staffanstorp

148

2,7

179

3,2

Svalöv

122

3,9

143

4,1

Svedala

125

2,5

136

2,7

Tomelilla

108

3,7

128

3,9

Trelleborg

389

3,9

506

4,8

Vellinge

172

2,2

181

2,4

Ystad

217

3,1

258

3,7

Åstorp

197

5,9

228

5,9

Ängelholm

338

3,4

344

3,4

Örkelljunga

104

5,0

117

5,0

Östra Göinge

182

5,8

229

6,3

Skåne län

14 322

4,8

17 211

5,4

Riket

86 489

3,7

105 447

4,2

Källa: Arbetsförmedlingen

         

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2008-2017. Årsmedeltal. Procent

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med den registerbaserade arbetskraften i samma ålder

                     

Kommun/Region

Kvinnor

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bjuv

4,4

5,3

6,6

7,2

6,9

6,1

5,5

5,7

5,6

5,7

Bromölla

3,4

5,2

4,6

4,5

4,9

4,3

3,8

4,3

4,0

4,0

Burlöv

4,5

5,5

5,9

5,3

5,1

5,4

5,4

5,9

5,1

5,2

Båstad

2,4

2,8

3,8

4,3

3,8

4,0

3,4

3,4

3,5

3,9

Eslöv

2,9

3,7

4,1

4,0

4,3

3,7

3,9

4,3

3,9

4,1

Helsingborg

4,2

5,3

6,1

6,5

6,1

5,4

5,3

5,1

5,3

5,5

Hässleholm

3,6

4,8

4,9

4,5

4,8

4,0

4,0

4,2

4,0

4,0

Höganäs

2,9

3,9

4,6

4,0

3,5

3,6

3,2

3,1

2,9

3,2

Hörby

3,1

4,1

4,5

3,8

3,8

3,7

3,1

3,4

3,3

3,5

Höör

2,9

4,0

3,5

3,5

3,4

2,8

3,1

3,0

2,6

2,9

Klippan

4,3

5,3

5,8

5,6

5,3

5,4

4,5

4,6

4,1

4,7

Kristianstad

3,6

5,1

4,9

4,6

4,6

4,7

4,4

4,4

3,9

3,8

Kävlinge

2,3

2,6

2,6

2,8

2,9

3,3

3,1

2,7

2,7

2,4

Landskrona

5,0

6,5

7,8

8,6

7,5

6,9

7,2

7,3

7,2

6,9

Lomma

1,6

2,2

2,2

2,1

2,1

2,0

2,1

1,9

1,8

2,0

Lund

2,9

3,5

3,4

3,6

3,4

3,3

3,5

3,3

3,4

3,5

Malmö

4,6

6,2

6,9

7,7

7,3

7,6

7,6

7,6

7,3

6,8

Osby

3,0

4,7

5,2

5,6

4,7

4,2

3,8

3,6

3,3

3,7

Perstorp

3,4

5,6

5,8

6,3

6,3

6,7

6,1

6,0

6,3

7,1

Simrishamn

3,9

5,2

4,9

4,7

4,0

4,0

3,7

3,7

3,5

4,0

Sjöbo

3,6

4,5

4,2

4,4

3,9

3,4

3,2

2,6

2,8

3,1

Skurup

4,0

4,8

4,6

4,3

4,2

4,2

3,9

3,6

3,7

3,9

Staffanstorp

2,2

3,0

3,1

2,9

2,7

3,0

2,9

2,6

2,3

2,7

Svalöv

2,6

4,3

4,6

4,9

4,5

4,1

4,1

3,9

3,9

3,9

Svedala

1,9

3,1

3,1

2,9

2,7

3,0

2,9

2,7

2,3

2,5

Tomelilla

4,7

5,9

5,7

5,1

4,5

4,5

4,3

4,3

4,0

3,7

Trelleborg

3,1

4,7

4,7

4,4

4,3

4,3

4,0

3,8

3,5

3,9

Vellinge

2,0

2,4

2,8

2,8

2,8

3,0

2,7

2,6

2,3

2,2

Ystad

3,3

3,7

3,5

3,5

3,3

2,9

2,9

2,7

2,8

3,1

Åstorp

5,1

6,4

6,9

7,8

6,5

5,1

5,8

6,1

5,2

5,9

Ängelholm

3,2

4,0

4,6

4,6

4,3

3,8

3,5

3,3

3,1

3,4

Örkelljunga

2,2

4,0

4,7

5,2

4,6

4,6

5,2

4,4

4,8

5,0

Östra Göinge

3,8

4,9

4,9

5,0

4,6

3,9

4,1

4,1

4,9

5,8

Skåne län

3,6

4,8

5,2

5,4

5,1

5,0

4,9

4,9

4,7

4,8

Riket

3,3

4,5

4,6

4,4

4,3

4,2

3,9

3,7

3,6

3,7

                     

Kommun/Region

Män

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bjuv

3,5

6,8

6,9

6,3

5,7

6,0

5,6

5,3

5,2

5,5

Bromölla

2,8

5,8

4,9

4,4

5,5

5,5

4,0

4,4

4,0

4,1

Burlöv

5,0

7,0

6,6

6,5

6,7

7,5

7,0

6,4

5,6

5,7

Båstad

2,0

3,4

4,0

3,3

3,6

4,1

4,0

3,8

4,1

4,3

Eslöv

3,2

5,4

4,8

4,3

4,8

4,7

4,5

4,6

4,5

4,7

Helsingborg

4,4

6,5

7,1

6,8

6,8

6,3

6,1

6,1

6,1

5,8

Hässleholm

3,8

6,7

6,0

4,9

5,7

5,3

4,7

4,8

4,6

4,8

Höganäs

2,6

4,3

4,5

4,0

3,8

3,4

3,6

3,4

3,5

3,5

Hörby

2,9

4,3

3,8

3,3

4,0

4,1

3,8

3,9

3,7

3,7

Höör

2,8

4,8

4,3

3,7

4,3

3,8

3,5

3,1

3,1

3,5

Klippan

3,9

6,3

5,6

5,7

5,9

5,8

5,2

5,0

4,9

4,8

Kristianstad

4,4

6,8

5,8

5,4

5,8

5,7

5,3

5,3

5,1

4,8

Kävlinge

2,2

3,5

2,8

2,8

3,1

3,5

3,2

3,1

2,8

2,9

Landskrona

5,5

9,2

9,2

9,1

8,4

7,9

8,2

8,0

8,0

7,4

Lomma

1,6

2,5

2,3

2,1

2,3

2,3

2,5

2,2

2,1

2,2

Lund

3,1

4,2

4,0

3,9

3,8

4,0

4,1

4,0

4,1

4,2

Malmö

5,6

8,4

8,8

9,2

8,9

9,3

9,2

8,8

8,7

8,0

Osby

2,3

5,0

4,6

4,4

4,6

4,9

4,3

4,4

3,9

3,9

Perstorp

3,5

6,5

6,5

6,0

6,7

7,2

8,4

6,1

6,4

7,1

Simrishamn

3,5

6,1

4,8

4,3

4,3

4,4

4,4

4,4

4,8

4,9

Sjöbo

2,9

4,9

4,3

3,3

3,6

3,9

3,6

3,0

3,1

3,3

Skurup

3,1

5,2

5,1

4,4

4,3

5,2

4,6

4,0

3,6

3,8

Staffanstorp

2,3

3,3

3,0

2,8

3,1

3,4

3,4

2,9

3,1

3,2

Svalöv

2,6

5,6

5,5

5,1

4,7

4,8

4,6

4,5

4,3

4,1

Svedala

1,9

3,5

3,2

2,8

3,2

3,7

3,2

3,1

2,6

2,7

Tomelilla

3,4

5,7

5,3

4,5

4,3

4,4

4,2

3,6

3,6

3,9

Trelleborg

3,2

6,1

5,6

4,8

5,1

5,5

5,4

4,8

4,5

4,8

Vellinge

1,7

3,1

3,0

2,6

3,2

3,4

3,2

2,8

2,3

2,4

Ystad

3,2

4,8

4,2

3,9

3,9

3,9

3,3

3,3

3,3

3,7

Åstorp

4,2

7,3

6,8

6,4

6,4

5,4

6,2

5,9

5,9

5,9

Ängelholm

3,2

5,0

5,0

4,2

4,3

3,8

3,9

3,7

3,7

3,4

Örkelljunga

2,1

5,2

5,0

4,2

5,0

5,6

5,4

4,8

4,7

5,0

Östra Göinge

3,6

6,8

5,2

4,9

5,7

5,2

5,2

5,5

6,9

6,3

Skåne län

3,9

6,1

6,1

5,8

5,9

6,0

5,9

5,7

5,6

5,4

Riket

3,5

5,7

5,2

4,7

4,8

4,8

4,6

4,4

4,3

4,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Utveckling av den öppna arbetslösheten bland kvinnor och män 2008-2017. Index år 2006=100

                     

Kommun/Region

Kvinnor. Index år 2008=100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Bjuv

100

120

150

162

155

138

126

129

128

129

Bromölla

100

153

135

132

144

128

113

127

117

117

Burlöv

100

121

131

118

112

119

120

131

112

116

Båstad

100

117

156

177

158

165

140

139

146

160

Eslöv

100

130

141

138

148

129

136

149

137

141

Helsingborg

100

126

147

155

146

130

127

122

126

131

Hässleholm

100

131

134

124

131

110

109

115

110

109

Höganäs

100

136

158

138

123

123

110

108

101

111

Hörby

100

134

148

123

124

119

102

110

108

115

Höör

100

137

122

120

116

98

106

103

89

102

Klippan

100