Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Befolkningsförändring 25 år

Befolkningsförändring 25 år

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge

Förändring av folkmängden under 25 år, 1993-2018

         

Kommun/Region

Antal

Förändring 1993-2018

1993          

2018            

Antal            

Procent

Bjuv

14 286

15 501

1 215

8,5

Bromölla

12 657

12 876

219

1,7

Burlöv

14 397

18 360

3 963

27,5

Båstad

14 047

14 948

901

6,4

Eslöv

28 271

33 557

5 286

18,7

Helsingborg

111 853

145 415

33 562

30,0

Hässleholm

49 458

52 121

2 663

5,4

Höganäs

22 874

26 566

3 692

16,1

Hörby

13 722

15 635

1 913

13,9

Höör

13 419

16 637

3 218

24,0

Klippan

16 274

17 600

1 326

8,1

Kristianstad

72 985

84 908

11 923

16,3

Kävlinge

23 994

31 491

7 497

31,2

Landskrona

36 336

45 775

9 439

26,0

Lomma

17 485

24 763

7 278

41,6

Lund

94 234

122 948

28 714

30,5

Malmö

237 438

339 313

101 875

42,9

Osby

13 586

13 267

-319

-2,3

Perstorp

7 456

7 479

23

0,3

Simrishamn

20 414

19 278

-1 136

-5,6

Sjöbo

16 639

19 153

2 514

15,1

Skurup

13 789

15 759

1 970

14,3

Staffanstorp

18 604

24 724

6 120

32,9

Svalöv

12 945

14 123

1 178

9,1

Svedala

17 991

21 576

3 585

19,9

Tomelilla

12 700

13 557

857

6,7

Trelleborg

37 141

44 902

7 761

20,9

Vellinge

29 056

36 499

7 443

25,6

Ystad

25 648

30 226

4 578

17,8

Åstorp

13 165

15 987

2 822

21,4

Ängelholm

35 658

42 131

6 473

18,2

Örkelljunga

9 725

10 174

449

4,6

Östra Göinge

15 120

14 915

-205

-1,4

Skåne län

1 093 367

1 362 164

268 797

24,6

Riket

8 745 109

10 230 185

1 485 076

17,0

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta