Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Föräldrapenning vid barns föde…

Föräldrapenning vid barns födelse

Senast uppdaterad 2019-01-15
Förklaring
Föräldrapenning kan föräldrar få med anledning av ett barns födelse eller adoption under sammanlagt 480 dagar per barn. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av dagarna. För 390 av dagarna är ersättningen relaterad till förälderns inkomst, dock lägst 180 kronor per dag. För de resterande 90 dagarna får man lägstanivån som är 180 kronor om dagen för alla. Ersättningen för de inkomstrelaterade dagarna är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten, högsta ersättningstak är 10 gånger prisbasbeloppet, max 901 kronor per dag (2010). En förälder kan avstå från rätten till föräldrapenning till förmån för den andra föräldern med undantag av 60 dagar som är reserverade för vardera föräldern. Ersättningen kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Föräldrapenning kan som regel tas ut tills barnet har fyllt åtta år eller avslutat första skolåret.
Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Bjuv 25,2 74,8
Bromölla 27,1 72,9
Burlöv 29,0 71,0
Båstad 28,9 71,1
Eslöv 26,9 73,1
Helsingborg 26,1 73,9
Hässleholm 27,9 72,1
Höganäs 30,8 69,2
Hörby 27,9 72,1
Höör 27,8 72,2
Klippan 24,0 76,0
Kristianstad 27,3 72,7
Kävlinge 30,9 69,1
Landskrona 25,1 74,9
Lomma 33,0 67,0
Lund 32,3 67,7
Malmö 25,5 74,5
Osby 27,5 72,5
Perstorp 21,9 78,1
Simrishamn 27,8 72,2
Sjöbo 26,7 73,3
Skurup 28,6 71,4
Staffanstorp 30,4 69,6
Svalöv 28,1 71,9
Svedala 27,7 72,3
Tomelilla 25,2 74,8
Trelleborg 25,7 74,3
Vellinge 29,3 70,7
Ystad 30,4 69,6
Åstorp 27,7 72,3
Ängelholm 27,5 72,5
Örkelljunga 29,2 70,8
Östra Göinge 25,7 74,3
Skåne län 27,3 72,7
Riket 29,3 70,7
Föräldrapenning. Männens uttag av nettodagar 2008-2018. Procent

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 17,6 20,5 20,4 18,9 18,4 20,5 21,2 20,9 20,9 23,8 25,2
Bromölla 20,3 18,4 20,7 20,9 20,8 20,4 21,3 24,2 27,4 26,6 27,1
Burlöv 19,2 19,5 20,8 20,6 23,3 23,9 22,9 23,3 26,1 28,9 29,0
Båstad 22,2 22,2 22,0 23,9 25,0 25,3 22,3 26,8 27,4 27,4 28,9
Eslöv 19,9 21,9 22,1 21,2 22,0 23,6 22,3 25,5 25,5 26,5 26,9
Helsingborg 17,6 18,5 19,6 20,4 20,5 20,4 20,5 22,6 23,8 24,4 26,1
Hässleholm 19,2 19,4 20,0 19,7 21,7 21,6 22,4 22,3 23,8 25,0 27,9
Höganäs 21,8 22,3 21,3 23,8 25,0 25,0 24,6 25,0 25,2 29,5 30,8
Hörby 18,5 18,7 22,4 22,2 22,8 22,1 20,6 22,9 26,4 25,4 27,9
Höör 20,5 22,1 23,9 24,9 27,9 26,1 25,4 27,3 25,9 29,3 27,8
Klippan 18,0 17,5 18,3 20,2 22,4 21,9 23,1 21,1 24,3 25,4 24,0
Kristianstad 20,0 20,8 21,1 20,6 21,4 22,2 22,9 23,1 24,8 25,1 27,3
Kävlinge 23,3 25,0 25,4 24,9 25,8 25,7 26,7 28,4 29,5 29,5 30,9
Landskrona 17,4 18,2 19,2 18,5 20,6 19,8 20,4 22,1 22,0 22,9 25,1
Lomma 24,3 25,9 25,5 28,0 28,6 29,6 27,7 30,9 30,8 34,1 33,0
Lund 25,0 25,9 27,2 27,8 28,6 28,5 28,3 29,5 30,2 31,6 32,3
Malmö 17,2 17,9 18,7 19,7 19,8 20,7 20,3 21,9 23,2 23,7 25,5
Osby 17,8 21,1 19,3 20,2 21,0 21,0 22,2 24,1 24,8 28,0 27,5
Perstorp 19,3 19,7 22,8 18,3 21,4 20,1 20,7 22,0 23,5 23,8 21,9
Simrishamn 21,7 22,6 25,5 24,5 23,6 24,5 24,7 24,8 23,5 27,9 27,8
Sjöbo 19,5 19,9 20,3 23,3 20,8 22,1 25,6 25,5 25,0 27,3 26,7
Skurup 20,4 22,2 25,9 23,6 22,0 23,0 25,4 25,1 25,4 26,2 28,6
Staffanstorp 21,8 23,7 22,6 25,1 27,3 27,7 26,3 28,2 30,8 31,0 30,4
Svalöv 19,1 21,3 24,3 22,9 21,2 23,7 23,0 25,9 26,4 27,2 28,1
Svedala 20,3 20,6 22,9 22,6 23,9 23,9 25,0 26,4 28,7 28,7 27,7
Tomelilla 17,1 18,1 18,1 18,4 21,5 22,9 19,8 21,2 22,1 25,0 25,2
Trelleborg 18,5 19,7 19,2 20,2 22,9 22,9 22,3 24,1 23,8 25,5 25,7
Vellinge 20,5 20,7 23,4 23,4 25,8 24,3 23,5 24,3 24,7 25,9 29,3
Ystad 21,6 21,7 23,4 24,3 23,0 24,6 23,1 26,0 26,0 26,5 30,4
Åstorp 17,5 17,5 20,7 20,0 20,5 21,7 21,4 22,4 26,3 26,9 27,7
Ängelholm 18,8 20,1 21,5 21,6 22,6 23,5 22,4 25,0 24,7 25,3 27,5
Örkelljunga 19,7 21,2 19,2 23,9 21,5 22,0 22,5 23,9 26,1 31,1 29,2
Östra Göinge 16,0 18,8 21,2 21,1 22,0 23,8 22,9 21,7 24,7 27,1 25,7
Skåne län 19,4 20,2 21,1 21,6 22,2 22,7 22,5 23,9 25,0 26,0 27,3
Riket 21,5 22,3 23,1 23,7 24,4 24,8 25,0 26,2 27,0 27,9 29,3
Föräldrapenning. Utveckling av männens uttag av nettodagar 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 100 116 116 107 104 116 120 118 119 135 143
Bromölla 100 91 102 103 103 100 105 119 135 131 134
Burlöv 100 102 109 108 122 125 119 122 136 151 151
Båstad 100 100 99 108 113 114 101 121 124 123 131
Eslöv 100 110 111 106 111 119 112 128 128 133 135
Helsingborg 100 105 112 116 117 116 117 128 135 139 148
Hässleholm 100 101 104 103 113 113 117 116 124 131 146
Höganäs 100 102 98 109 115 115 113 115 116 136 141
Hörby 100 101 121 120 123 119 111 123 142 137 151
Höör 100 107 116 121 136 127 124 133 126 143 135
Klippan 100 97 101 112 124 121 128 117 135 141 133
Kristianstad 100 104 106 103 107 111 114 116 124 126 136
Kävlinge 100 107 109 107 111 110 115 122 127 126 133
Landskrona 100 105 111 107 119 114 117 127 127 132 145
Lomma 100 107 105 115 117 122 114 127 127 140 135
Lund 100 104 109 111 114 114 113 118 121 126 129
Malmö 100 104 109 114 115 120 118 127 135 137 148
Osby 100 118 108 113 118 118 125 136 139 157 154
Perstorp 100 102 118 95 111 104 107 114 122 123 113
Simrishamn 100 104 118 113 109 113 114 114 108 128 128
Sjöbo 100 102 104 120 107 113 131 131 128 140 137
Skurup 100 109 127 116 107 113 124 123 124 128 140
Staffanstorp 100 108 103 115 125 127 120 129 141 142 139
Svalöv 100 112 128 120 111 124 121 136 138 143 148
Svedala 100 102 113 111 118 117 123 130 141 141 137
Tomelilla 100 106 106 107 126 134 116 124 129 146 147
Trelleborg 100 107 104 109 124 124 121 130 129 138 139
Vellinge 100 101 114 114 126 118 115 119 120 126 143
Ystad 100 100 108 113 107 114 107 120 120 123 141
Åstorp 100 100 118 114 117 124 122 128 150 153 158
Ängelholm 100 107 114 115 120 125 119 133 131 135 146
Örkelljunga 100 108 97 121 109 112 114 121 133 158 148
Östra Göinge 100 118 133 132 138 149 144 136 155 169 161
Skåne län 100 104 109 111 115 117 116 123 129 134 141
Riket 100 104 108 110 114 115 117 122 126 130 137

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta