Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2020-03-31
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2019

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Syd

Riket            

Region Syd

Riket

Brott mot liv och hälsa

18 894

91 438

9,6

8,9

Brott mot frihet och frid

35 203

164 049

17,8

16,0

Ärekränkningsbrott

2 762

12 190

1,4

1,2

Sexualbrott

4 317

23 197

2,2

2,3

Brott mot familj

294

1 627

0,1

0,2

Stöld, rån, m.m.

86 963

435 962

44,0

42,4

Bedrägeribrott

59 195

244 696

30,0

23,8

Förskingring o annan trolöshet

2 581

15 043

1,3

1,5

Brott mot borgenärer

2 515

14 884

1,3

1,4

Skadegörelsebrott

20 246

204 562

10,2

19,9

Brott mot allmänheten

3 681

17 838

1,9

1,7

Brott mot staten

5 618

34 761

2,8

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

19 853

85 668

10,1

8,3

Brott mot narkotikastrafflagen

19 408

113 071

9,8

11,0

Övriga straffrättsliga brott

18 788

84 604

9,5

8,2

Summa brott

300 318

1 548 406

152,0

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2019

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Syd   (Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

9,4

9,8

9,5

8,9

9,6

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

14,6

16,2

18,1

16,2

17,8

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

1,4

1,3

1,6

1,2

1,4

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

1,8

1,9

2,0

2,2

2,2

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

56,1

52,0

48,4

43,7

44,0

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

20,9

23,8

26,0

25,6

30,0

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,3

1,6

1,3

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

1,2

1,0

1,2

1,7

1,3

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

12,1

11,3

12,7

18,6

10,2

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

1,9

1,9

2,0

1,7

1,9

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

2,9

2,7

2,9

3,4

2,8

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

7,5

7,7

11,8

9,1

10,1

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

7,3

7,0

7,7

10,5

9,8

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

8,3

7,8

7,1

7,9

9,5

Summa brott

 

 

 

 

 

 

147,2

146,2

152,4

152,4

152,0

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Skåne län

2009

2010

2011

2012

2013

2014

 

 

 

 

 

Brott mot liv och hälsa

10,1

10,0

9,9

9,3

9,0

10,3

 

 

 

 

 

Brott mot frihet och frid

14,5

14,4

15,3

15,6

15,5

16,5

 

 

 

 

 

Ärekränkningsbrott

1,3

1,5

1,3

1,4

1,4

1,5

 

 

 

 

 

Sexualbrott

1,6

2,0

1,9

1,8

2,0

2,9

 

 

 

 

 

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

 

 

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

71,5

67,7

71,0

66,6

66,2

64,3

 

 

 

 

 

Bedrägeribrott

19,0

17,4

18,8

18,2

20,6

21,3

 

 

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

1,1

1,4

1,8

2,2

1,9

1,8

 

 

 

 

 

Brott mot borgenärer

1,3

1,3

1,3

1,3

1,7

1,8

 

 

 

 

 

Skadegörelsebrott

17,8

14,0

14,5

15,0

12,6

12,3

 

 

 

 

 

Brott mot allmänheten

2,3

2,2

2,2

2,0

2,2

2,1

 

 

 

 

 

Brott mot staten

3,5

3,5

2,9

3,2

3,3

3,2

 

 

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

9,1

8,6

8,6

8,0

8,0

8,7

 

 

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

9,9

11,0

10,1

11,3

10,0

8,5

 

 

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

11,2

11,8

19,3

11,1

11,7

9,9

 

 

 

 

 

Summa brott

174,5

166,9

179,2

167,4

166,2

165,5

 

 

 

 

 

Brottstyp                          

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Brott mot liv och hälsa

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

8,9

8,9

Brott mot frihet och frid

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

16,2

16,0

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

1,2

Sexualbrott

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

2,2

2,3

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

43,7

42,4

Bedrägeribrott

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

25,6

23,8

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

1,5

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

1,4

Skadegörelsebrott

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

18,6

19,9

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

1,7

1,7

Brott mot staten

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

3,4

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

9,1

8,3

Brott mot narkotikastrafflagen

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

10,5

11,0

Övriga straffrättsliga brott

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

7,9

8,2

Summa brott

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

152,4

150,6

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2019

                       

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Syd  (Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län)

2009