Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2018-11-02
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2017

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Syd

Riket            

Region Syd

Riket

Brott mot liv och hälsa

18 395

91 127

9,5

9,1

Brott mot frihet och frid

34 942

160 457

18,1

16,0

Ärekränkningsbrott

3 122

14 071

1,6

1,4

Sexualbrott

3 848

21 991

2,0

2,2

Brott mot familj

350

1 904

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

93 606

486 410

48,4

48,4

Bedrägeribrott

50 239

208 688

26,0

20,7

Förskingring o annan trolöshet

2 453

16 542

1,3

1,6

Brott mot borgenärer

2 225

14 269

1,2

1,4

Skadegörelsebrott

24 499

180 907

12,7

18,0

Brott mot allmänheten

3 848

18 838

2,0

1,9

Brott mot staten

5 580

33 872

2,9

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

22 768

89 917

11,8

8,9

Brott mot narkotikastrafflagen

14 955

100 447

7,7

10,0

Övriga straffrättsliga brott

13 731

74 886

7,1

7,4

Summa brott

294 562

1 514 902

152,4

150,6

Källa: Brottsförbyggande rådet

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2008-2017

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Syd   (Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

 

9,4

9,8

9,5

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

 

14,6

16,2

18,1

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,4

1,3

1,6

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,8

1,9

2,0

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

56,1

52,0

48,4

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

 

20,9

23,8

26,0

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,3

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

 

1,2

1,0

1,2

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

 

12,1

11,3

12,7

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

1,9

1,9

2,0

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

 

2,9

2,7

2,9

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

 

7,5

7,7

11,8

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

 

7,3

7,0

7,7

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

 

8,3

7,8

7,1

Summa brott

 

 

 

 

 

 

 

147,2

146,2

152,4

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Skåne län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

9,8

10,1

10,0

9,9

9,3

9,0

10,3

 

 

 

Brott mot frihet och frid

13,3

14,5

14,4

15,3

15,6

15,5

16,5

 

 

 

Ärekränkningsbrott

1,1

1,3

1,5

1,3

1,4

1,4

1,5

 

 

 

Sexualbrott

1,5

1,6

2,0

1,9

1,8

2,0

2,9

 

 

 

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

70,4

71,5

67,7

71,0

66,6

66,2

64,3

 

 

 

Bedrägeribrott

14,2

19,0

17,4

18,8

18,2

20,6

21,3

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,1

1,4

1,8

2,2

1,9

1,8

 

 

 

Brott mot borgenärer

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,7

1,8

 

 

 

Skadegörelsebrott

19,1

17,8

14,0

14,5

15,0

12,6

12,3

 

 

 

Brott mot allmänheten

2,2

2,3

2,2

2,2

2,0

2,2

2,1

 

 

 

Brott mot staten

3,2

3,5

3,5

2,9

3,2

3,3

3,2

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

9,3

9,1

8,6

8,6

8,0

8,0

8,7

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

9,0

9,9

11,0

10,1

11,3

10,0

8,5

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

10,4

11,2

11,8

19,3

11,1

11,7

9,9

 

 

 

Summa brott

165,8

174,5

166,9

179,2

167,4

166,2

165,5

 

 

 

Brottstyp                          

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

9,7

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

Brott mot frihet och frid

12,0

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

Ärekränkningsbrott

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

Sexualbrott

1,6

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

60,7

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

Bedrägeribrott

10,7

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

Förskingring o annan trolöshet

0,8

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

Brott mot borgenärer

1,0

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

Skadegörelsebrott

21,1

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

Brott mot staten

3,3

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,9

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

Brott mot narkotikastrafflagen

8,5

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

Övriga straffrättsliga brott

7,8

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

Summa brott

149,4

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2008-2017

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Syd  (Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

 

9,4

9,8

9,5

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

 

14,6

16,2

18,1

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,4

1,3

1,6

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

 

1,8

1,9

2,0

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

56,1

52,0

48,4

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

 

20,9

23,8

26,0

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,3

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

 

1,2

1,0

1,2

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

 

12,1

11,3

12,7

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

 

1,9

1,9

2,0

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

 

2,9

2,7

2,9

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

 

7,5

7,7

11,8

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

 

7,3

7,0

7,7

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

 

8,3

7,8

7,1

Summa brott

 

 

 

 

 

 

 

147,2

146,2

152,4

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Skåne län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

9,8

10,1

10,0

9,9

9,3

9,0

10,3

 

 

 

Brott mot frihet och frid

13,3

14,5

14,4

15,3

15,6

15,5

16,5

 

 

 

Ärekränkningsbrott

1,1

1,3

1,5

1,3

1,4

1,4

1,5

 

 

 

Sexualbrott

1,5

1,6

2,0

1,9