Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Hälsa och ohälsa // Anmälda brott fördelade efter …

Anmälda brott fördelade efter brottets art

Senast uppdaterad 2019-04-01
Förklaring

Den officiella statistiken över anmälda brott bygger på de uppgifter som polisen och åklagaren registrerar om brott och misstänkta personer. Statistiken sammanställs av BRÅ (Brottsförebyggande Rådet). Från år 2015 är de 21 Länspolismyndigheterna sammanslagna i en Polismyndighet indelad i sju regioner. Det innebär att statistiken från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna. Statistiken per län redovisas exklusive "kommunuppgift saknas" som däremot är inräknad i rikets total. Tidsserien för länen blir därför inte jämförbar före 2015.

Anmälda brott, totalt och per 1000 av medelfolkmängden 2018

         

Brottstyp

Anmälda brott

Per 1000 invånare

Region Syd

Riket          

Region Syd

Riket

Brott mot liv och hälsa

18 093

90 303

9,3

8,9

Brott mot frihet och frid

37 509

164 330

19,2

16,2

Ärekränkningsbrott

2 913

12 528

1,5

1,2

Sexualbrott

4 341

22 476

2,2

2,2

Brott mot familj

330

1 805

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

87 294

445 045

44,6

43,7

Bedrägeribrott

63 076

260 260

32,3

25,6

Förskingring o annan trolöshet

2 697

16 018

1,4

1,6

Brott mot borgenärer

3 037

17 296

1,6

1,7

Skadegörelsebrott

20 250

189 356

10,4

18,6

Brott mot allmänheten

3 449

17 085

1,8

1,7

Brott mot staten

6 001

34 597

3,1

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

24 766

92 252

12,7

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

18 975

106 521

9,7

10,5

Övriga straffrättsliga brott

16 089

80 747

8,2

7,9

Summa brott

308 822

1 550 626

157,9

152,4

Källa: Brottsförbyggande rådet

 

Antal anmälda brott per 1000 av medelfolkmängden 2009-2018

                     

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Region Syd  (Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län, Skåne län)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

 

 

 

 

 

 

9,4

9,8

9,5

8,9

Brott mot frihet och frid

 

 

 

 

 

 

14,6

16,2

18,1

16,2

Ärekränkningsbrott

 

 

 

 

 

 

1,4

1,3

1,6

1,2

Sexualbrott

 

 

 

 

 

 

1,8

1,9

2,0

2,2

Brott mot familj

 

 

 

 

 

 

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

 

 

 

 

 

 

56,1

52,0

48,4

43,7

Bedrägeribrott

 

 

 

 

 

 

20,9

23,8

26,0

25,6

Förskingring o annan trolöshet

 

 

 

 

 

 

1,6

1,6

1,3

1,6

Brott mot borgenärer

 

 

 

 

 

 

1,2

1,0

1,2

1,7

Skadegörelsebrott

 

 

 

 

 

 

12,1

11,3

12,7

18,6

Brott mot allmänheten

 

 

 

 

 

 

1,9

1,9

2,0

1,7

Brott mot staten

 

 

 

 

 

 

2,9

2,7

2,9

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

 

 

 

 

 

 

7,5

7,7

11,8

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

 

 

 

 

 

 

7,3

7,0

7,7

10,5

Övriga straffrättsliga brott

 

 

 

 

 

 

8,3

7,8

7,1

7,9

Summa brott

 

 

 

 

 

 

147,2

146,2

152,4

152,4

Brottstyp

Anmälda brott per 1000 invånare

Skåne län

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Brott mot liv och hälsa

9,8

10,1

10,0

9,9

9,3

9,0

10,3

 

 

 

Brott mot frihet och frid

13,3

14,5

14,4

15,3

15,6

15,5

16,5

 

 

 

Ärekränkningsbrott

1,1

1,3

1,5

1,3

1,4

1,4

1,5

 

 

 

Sexualbrott

1,5

1,6

2,0

1,9

1,8

2,0

2,9

 

 

 

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

0,3

 

 

 

Stöld, rån, m.m.

70,4

71,5

67,7

71,0

66,6

66,2

64,3

 

 

 

Bedrägeribrott

14,2

19,0

17,4

18,8

18,2

20,6

21,3

 

 

 

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,1

1,4

1,8

2,2

1,9

1,8

 

 

 

Brott mot borgenärer

1,1

1,3

1,3

1,3

1,3

1,7

1,8

 

 

 

Skadegörelsebrott

19,1

17,8

14,0

14,5

15,0

12,6

12,3

 

 

 

Brott mot allmänheten

2,2

2,3

2,2

2,2

2,0

2,2

2,1

 

 

 

Brott mot staten

3,2

3,5

3,5

2,9

3,2

3,3

3,2

 

 

 

Brott mot trafikbrottslagen

9,3

9,1

8,6

8,6

8,0

8,0

8,7

 

 

 

Brott mot narkotikastrafflagen

9,0

9,9

11,0

10,1

11,3

10,0

8,5

 

 

 

Övriga straffrättsliga brott

10,4

11,2

11,8

19,3

11,1

11,7

9,9

 

 

 

Summa brott

165,8

174,5

166,9

179,2

167,4

166,2

165,5

 

 

 

Brottstyp                           

Anmälda brott per 1000 invånare

Riket

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Brott mot liv och hälsa

9,8

9,9

10,0

9,7

9,0

9,2

9,3

9,6

9,1

8,9

Brott mot frihet och frid

12,5

12,6

13,0

13,7

13,7

14,0

13,7

14,8

16,0

16,2

Ärekränkningsbrott

1,2

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,4

1,3

1,4

1,2

Sexualbrott

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

2,1

1,8

2,0

2,2

2,2

Brott mot familj

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Stöld, rån, m.m.

59,5

56,3

57,8

56,1

55,5

55,7

54,0

50,7

48,4

43,7

Bedrägeribrott

11,7

12,2

12,2

13,6

15,5

16,1

19,0

20,7

20,7

25,6

Förskingring o annan trolöshet

1,0

1,3

1,5

1,9

1,9

1,9

1,8

1,7

1,6

1,6

Brott mot borgenärer

1,2

1,3

1,3

1,3

1,4

1,4

1,5

1,3

1,4

1,7

Skadegörelsebrott

21,7

17,6

17,7

16,0

14,7

15,6

19,9

19,6

18,0

18,6

Brott mot allmänheten

2,1

2,1

2,0

1,8

2,0

1,9

2,0

1,8

1,9

1,7

Brott mot staten

3,4

3,5

3,8

4,0

3,8

3,6

3,4

3,3

3,4

3,4

Brott mot trafikbrottslagen

8,3

8,2

8,2

7,5

7,6

8,5

8,2

8,0

8,9

9,1

Brott mot narkotikastrafflagen

8,6

9,4

9,5

9,9

10,0

9,8

9,6

9,2

10,0

10,5

Övriga straffrättsliga brott

8,2

8,4

9,6

8,4

7,7

7,5

7,6

8,0

7,4

7,9

Summa brott

151,0

146,0

149,9

147,3

146,0

148,9

153,4

152,2

150,6

152,4

Källa: BRÅ Brottsförbyggande Rådet

                     

 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta