Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Hälsa och ohälsa // Antal döda per 100 000 inv eft…

Antal döda per 100 000 inv efter dödsorsak

Senast uppdaterad 2019-10-23
Förklaring
Dödsorsaksstatistiken omfattar samtliga avlidna under ett kalenderår som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade inom eller utanför landet. Dödligheten i olika dödsorsaker beskrivs med antal döda per 100 000 av medelfolkmängden.

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

         

Dödsorsaker

Skåne län

Riket

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Män    

Cirkulationsorganens sjukdomar

303

286

304

292

Tumörer

218

253

221

241

Andningsorganens sjukdomar

79

63

73

65

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

33

58

38

64

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

73

42

85

49

Sjukdomar i nervsystemet

58

41

64

48

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

39

36

32

24

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

28

34

27

29

Matsmältningsorganens sjukdomar

28

27

28

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

23

24

23

21

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

15

17

14

15

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

7

4

6

3

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

4

3

3

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

3

2

3

3

Hudens och underhudens sjukdomar

2

1

2

2

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

-

0

-

Samtliga dödsorsaker

915

893

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta