Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Regional economy // Investments by municipal gover…

Investments by municipal government

Last update 2018-09-19
Explanation

Investment means:

  • Building construction contracting, construction and repair contracting, and consulting services
  • The acquisition value when buying machines and effects such as furniture, textiles, vehicles incl. parts, machines and plants, etc.
  • Purchase of land, buildings and technical structures.
  • The acquisition value of property purchases, incl. expenses for acquisition of e.g. title deeds.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Investments by municipalities in 2017

Region Investments, thousands SEK Investments per inhabitant, SEK
Stockholm County 15 653 984 6 782
Uppsala County 1 648 061 4 467
Södermanland County 2 006 400 6 887
Östergötland County 2 327 972 5 089
Jönköping County 1 804 617 5 052
Kronoberg County 881 560 4 463
Kalmar County 1 332 381 5 471
Gotland County 436 328 7 447
Blekinge County 561 038 3 520
Skåne County 8 973 098 6 673
Halland County 2 237 520 6 888
Västra Götaland County 11 584 758 6 852
Värmland County 1 638 191 5 842
Örebro County 1 277 235 4 273
Västmanland County 1 314 722 4 850
Dalarna County 1 165 475 4 073
Gävleborg County 1 221 382 4 276
Västernorrland County 1 195 514 4 860
Jämtland County 691 151 5 324
Västerbotten County 2 132 467 7 943
Norrbotten County 2 151 276 8 561
Sweden 62 235 130 6 150

Investments by municipalities in 2011-2017. Thousands SEK

               

Region

2011            

2012            

2013            

2014            

2015            

2016            

2017            

Stockholm County

9 910 458

11 294 615

11 123 910

11 457 431

12 373 838

13 623 747

15 653 984

Uppsala County

1 057 236

1 126 024

1 000 773

2 875 131

1 402 292

1 060 800

1 648 061

Södermanland County

1 031 224

1 195 723

1 491 782

1 685 470

1 288 828

1 104 134

2 006 400

Östergötland County

1 539 320

1 569 249

1 496 432

1 889 063

1 747 761

1 861 213

2 327 972

Jönköping County

1 537 803

1 631 132

1 436 567

1 609 524

1 724 764

1 850 733

1 804 617

Kronoberg County

880 747

843 372

778 305

922 951

805 052

793 031

881 560

Kalmar County

986 399

863 432

979 687

869 476

901 678

1 158 735

1 332 381

Gotland County

315 565

268 693

270 577

356 023

432 671

616 396

436 328

Blekinge County

594 790

652 882

629 572

497 399

508 789

575 010

561 038

Skåne County

5 753 422

6 407 660

7 059 314

7 062 852

7 085 983

7 896 760

8 973 098

Halland County

1 407 269

1 613 763

1 459 842

1 751 011

1 469 466

1 804 352

2 237 520

Västra Götaland County

5 924 788

6 974 664

6 700 941

7 085 346

8 198 323

9 201 890

11 584 758

Värmland County

1 206 455

1 125 150

1 243 800

1 307 249

1 251 202

1 333 239

1 638 191

Örebro County

1 119 699

991 359

1 145 134

1 090 773

1 284 754

1 316 164

1 277 235

Västmanland County

725 075

688 193

854 213

895 357

916 040

1 060 886

1 314 722

Dalarna County

857 533

855 725

969 234

1 010 022

942 459

1 187 270

1 165 475

Gävleborg County

658 666

741 007

662 317

768 581

950 050

985 800

1 221 382

Västernorrland County

728 837

690 715

912 560

1 270 160

999 862

1 026 487

1 195 514

Jämtland County

630 788

689 566

634 451

568 803

531 879

701 825

691 151

Västerbotten County

1 431 165

1 319 498

1 420 631

1 669 312

1 927 831

1 900 838

2 132 467

Norrbotten County

1 246 071

1 668 396

1 605 315

1 665 689

1 861 503

1 867 635

2 151 276

Sweden

39 543 310

43 210 818

43 875 357

48 307 623

48 605 025

52 926 945

62 235 130

               

Investments per inhabitant, SEK

               

Region

2011        

2012        

2013        

2014        

2015        

2016

2017            

Stockholm County

4 739

5 310

5 143

5 213

5 545

6 004

6 782

Uppsala County

3 122

3 293

2 897

8 240

3 959

2 935

4 467

Södermanland County

3 783

4 352

5 374

6 005

4 543

3 833

6 887

Östergötland County

3 571

3 618

3 418

4 273

3 922

4 117

5 089

Jönköping County

4 551

4 810

4 210

4 675

4 959

5 247

5 052

Kronoberg County

4 770

4 537

4 159

4 880

4 207

4 075

4 463

Kalmar County

4 232

3 697

4 189

3 691

3 794

4 782

5 471

Gotland County

5 506

4 694

4 734

6 218

7 539

10 627

7 447

Blekinge County

3 888

4 286

4 121

3 227

3 256

3 629

3 520

Skåne County

4 592

5 073

5 541

5 480

5 436

5 962

6 673

Halland County

4 664

5 306

4 758

5 636

4 668

5 633

6 888

Västra Götaland County

3 725

4 358

4 149

4 341

4 973

5 504

6 852

Värmland County

4 424

4 120

4 542

4 759

4 535

4 773

5 842

Örebro County

3 977

3 502

4 012

3 785

4 415

4 462

4 273

Västmanland County

2 852

2 686

3 297

3 421

3 466

3 964

4 850

Dalarna County

3 101

3 094

3 495

3 621

3 354

4 173

4 073

Gävleborg County

2 385

2 679

2 383

2 745

3 371

3 464

4 276

Västernorrland County

3 010

2 854

3 768

5 226

4 100

4 180

4 860

Jämtland County

4 994

5 464

5 017

4 487

4 176

5 454

5 324

Västerbotten County

5 512

5 071

5 441

6 363

7 320

7 149

7 943

Norrbotten County

5 013

6 710

6 436

6 565

7 454

7 454

8 561

Sweden

4 170

4 522

4 549

4 956

4 934

5 295

6 150

Source: Statistics Sweden

               

Investments by municipalities in 2011-2017. Index year 2011=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

2011            

2012            

2013            

2014            

2015            

2016            

2017

Stockholm County

100

114

112

116

125

137

158

Uppsala County

100

107

95

272

133

100

156

Södermanland County

100

116

145

163

125

107

195

Östergötland County

100

102

97

123

114

121

151

Jönköping County

100

106

93

105

112

120

117

Kronoberg County

100

96

88

105

91

90

100

Kalmar County

100

88

99

88

91

117

135

Gotland County

100

85

86

113

137

195

138

Blekinge County

100

110

106

84

86

97

94

Skåne County

100

111

123

123

123

137

156

Halland County

100

115

104

124

104

128

159

Västra Götaland County

100

118

113

120

138

155

196

Värmland County

100

93

103

108

104

111

136

Örebro County

100

89

102

97

115

118

114

Västmanland County

100

95

118

123

126

146

181

Dalarna County

100

100

113

118

110

138

136

Gävleborg County

100

113

101

117

144

150

185

Västernorrland County

100

95

125

174

137

141

164

Jämtland County

100

109

101

90

84

111

110

Västerbotten County

100

92

99

117

135

133

149

Norrbotten County

100

134

129

134

149

150

173

Sweden

100

109

111

122

123

134

157

               

Investments per inhabitant, SEK. Index year 2011=100

 

 

 

 

 

 

 

 

Region

2011            

2012            

2013            

2014            

2015            

2016            

2017

Stockholm County

100

112

109

110

117

127

143

Uppsala County

100

105

93

264

127

94

143

Södermanland County

100

115

142

159

120

101

182

Östergötland County

100

101

96

120

110

115

143

Jönköping County

100

106

93

103

109

115

111

Kronoberg County

100

95

87

102

88

85

94

Kalmar County

100

87

99

87

90

113

129

Gotland County

100

85

86

113

137

193

135

Blekinge County

100

110

106

83

84

93

91

Skåne County

100

110

121

119

118

130

145

Halland County

100

114

102

121

100

121

148

Västra Götaland County

100

117

111

117

134

148

184

Värmland County

100

93

103

108

103

108

132

Örebro County

100

88

101

95

111

112

107

Västmanland County

100

94

116

120

122

139

170

Dalarna County

100

100

113

117

108

135

131

Gävleborg County

100

112

100

115

141

145

179

Västernorrland County

100

95

125

174

136

139

161

Jämtland County

100

109

100

90

84

109

107

Västerbotten County

100

92

99

115

133

130

144

Norrbotten County

100

134

128

131

149

149

171

Sweden

100

108

109

119

118

127

147

Source: Statistics Sweden

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta