Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, busi…

Municipality gross costs, business activities

Last update 2018-06-20
Explanation

Business operations run in administrative form are presented here. The broadest operations are energy, water and waste disposal. Other examples are public transport, housing and port operations.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2017. Business activities.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 2 651
Bromölla 1 067
Burlöv 39
Båstad 3 087
Eslöv 117
Helsingborg 2 179
Hässleholm 244
Höganäs 3 979
Hörby 2 311
Höör 2 141
Klippan 1 551
Kristianstad 2 518
Kävlinge 2 046
Landskrona 2 521
Lomma 1 870
Lund 1 410
Malmö 572
Osby 2 913
Perstorp 2 323
Simrishamn 4 202
Sjöbo 3 192
Skurup 3 160
Staffanstorp 2 368
Svalöv 2 790
Svedala 1 753
Tomelilla 2 588
Trelleborg 4 747
Vellinge 2 937
Ystad 4 448
Åstorp 1 772
Ängelholm 1 910
Örkelljunga 2 258
Östra Göinge 3 271
Skåne County 2 331
Sweden 2 985
Municipality gross expences in 2007-2017, SEK per inhabitant. Business activities.

Municipality/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjuv 2 797 2 363 2 523 2 905 2 478 2 833 2 810 2 838 2 867 3 014 2 651
Bromölla 1 144 1 042 1 050 1 009 1 113 1 115 1 055 1 055 916 1 043 1 067
Burlöv 1 241 1 194 1 253 1 210 151 127 108 44 53 57 39
Båstad 3 443 3 370 3 920 3 580 4 915 2 616 3 019 3 153 2 907 3 169 3 087
Eslöv 1 942 1 888 1 924 1 944 2 103 154 99 88 92 90 117
Helsingborg 5 712 4 830 5 048 5 454 4 360 3 582 3 723 2 944 2 299 2 040 2 179
Hässleholm 225 224 344 627 829 847 319 321 391 225 244
Höganäs 2 921 3 174 3 477 3 387 3 570 3 590 3 613 3 875 3 739 3 911 3 979
Hörby 3 314 3 513 3 660 3 542 3 671 4 043 3 979 3 602 4 073 3 913 2 311
Höör 2 753 3 055 3 244 1 713 1 691 1 692 1 561 1 900 2 109 1 976 2 141
Klippan 1 330 1 500 1 246 1 156 1 283 1 295 1 248 1 526 1 597 1 576 1 551
Kristianstad 2 805 2 754 2 570 3 054 2 858 2 569 3 014 2 573 2 483 2 500 2 518
Kävlinge 2 126 2 152 2 128 2 160 2 269 2 194 2 327 2 338 2 027 2 352 2 046
Landskrona 6 780 6 987 8 056 9 075 2 365 2 181 2 694 2 590 2 457 2 372 2 521
Lomma 2 376 2 491 2 446 2 439 2 760 2 839 2 762 2 749 2 811 2 914 1 870
Lund 3 144 2 258 2 303 2 191 2 360 2 442 1 743 1 621 1 543 1 458 1 410
Malmö 2 910 437 242 327 472 428 491 521 457 473 572
Osby 1 670 1 943 1 784 2 063 2 280 1 949 1 943 2 398 2 511 2 931 2 913
Perstorp 1 602 1 757 1 680 1 677 1 730 1 953 1 920 2 012 1 877 1 885 2 323
Simrishamn 3 143 3 405 3 272 3 520 4 043 3 645 3 524 3 638 3 877 4 142 4 202
Sjöbo 5 657 5 801 5 922 2 274 2 631 2 612 2 641 2 917 2 777 3 618 3 192
Skurup 3 643 3 604 3 367 3 575 3 446 3 457 3 794 3 067 2 850 3 047 3 160
Staffanstorp 1 880 1 688 1 853 1 959 2 586 2 491 2 312 2 537 2 546 2 358 2 368
Svalöv 3 041 2 148 3 185 3 926 2 151 1 513 1 845 2 112 2 495 2 953 2 790
Svedala 1 675 1 744 1 651 1 571 1 768 1 805 1 945 2 405 2 248 2 269 1 753
Tomelilla 1 788 2 107 1 994 1 966 2 090 2 391 2 382 2 575 2 295 2 722 2 588
Trelleborg 4 500 4 156 3 763 4 542 4 213 4 586 3 930 4 228 4 477 4 627 4 747
Vellinge 2 240 2 738 2 355 2 401 2 427 2 770 2 635 2 827 2 785 2 836 2 937
Ystad 2 839 3 236 3 393 4 499 4 054 3 840 3 366 3 976 4 206 4 649 4 448
Åstorp 1 759 1 391 1 524 1 721 1 681 1 545 1 634 1 633 1 554 1 612 1 772
Ängelholm 1 863 1 791 1 963 1 906 2 708 2 050 2 219 1 647 1 613 1 926 1 910
Örkelljunga 1 797 1 519 1 904 1 462 1 973 1 184 1 548 2 118 1 925 1 843 2 258
Östra Göinge 2 087 2 451 2 531 2 776 2 709 2 469 2 620 2 374 2 484 2 336 3 271
Skåne County 2 671 2 567 2 654 2 655 2 477 2 267 2 267 2 309 2 283 2 389 2 331
Sweden 3 190 3 221 3 173 3 247 3 167 2 916 2 979 2 962 2 970 3 022 2 985
Municipality gross expences in 2007-2017. Business activities. Index year 2007=100

Municipality/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjuv 100 84 90 104 89 101 100 101 103 108 95
Bromölla 100 91 92 88 97 97 92 92 80 91 93
Burlöv 100 96 101 98 12 10 9 4 4 5 3
Båstad 100 98 114 104 143 76 88 92 84 92 90
Eslöv 100 97 99 100 108 8 5 5 5 5 6
Helsingborg 100 85 88 95 76 63 65 52 40 36 38
Hässleholm 100 100 153 279 368 376 142 143 174 100 108
Höganäs 100 109 119 116 122 123 124 133 128 134 136
Hörby 100 106 110 107 111 122 120 109 123 118 70
Höör 100 111 118 62 61 61 57 69 77 72 78
Klippan 100 113 94 87 96 97 94 115 120 118 117
Kristianstad 100 98 92 109 102 92 107 92 89 89 90
Kävlinge 100 101 100 102 107 103 109 110 95 111 96
Landskrona 100 103 119 134 35 32 40 38 36 35 37
Lomma 100 105 103 103 116 119 116 116 118 123 79
Lund 100 72 73 70 75 78 55 52 49 46 45
Malmö 100 15 8 11 16 15 17 18 16 16 20
Osby 100 116 107 124 137 117 116 144 150 176 174
Perstorp 100 110 105 105 108 122 120 126 117 118 145
Simrishamn 100 108 104 112 129 116 112 116 123 132 134
Sjöbo 100 103 105 40 47 46 47 52 49 64 56
Skurup 100 99 92 98 95 95 104 84 78 84 87
Staffanstorp 100 90 99 104 138 133 123 135 135 125 126
Svalöv 100 71 105 129 71 50 61 69 82 97 92
Svedala 100 104 99 94 106 108 116 144 134 135 105
Tomelilla 100 118 112 110 117 134 133 144 128 152 145
Trelleborg 100 92 84 101 94 102 87 94 99 103 105
Vellinge 100 122 105 107 108 124 118 126 124 127 131
Ystad 100 114 120 158 143 135 119 140 148 164 157
Åstorp 100 79 87 98 96 88 93 93 88 92 101
Ängelholm 100 96 105 102 145 110 119 88 87 103 103
Örkelljunga 100 85 106 81 110 66 86 118 107 103 126
Östra Göinge 100 117 121 133 130 118 126 114 119 112 157
Skåne County 100 96 99 99 93 85 85 86 85 89 87
Sweden 100 101 99 102 99 91 93 93 93 95 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta