Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, indi…

Municipality gross costs, individual and family

Last update 2018-06-20
Explanation

Costs for social assistance, institutional and foster home care, family law, day care and treatment.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2017. Individual and family assistance.

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 4 674
Bromölla 3 429
Burlöv 4 189
Båstad 3 473
Eslöv 4 532
Helsingborg 6 240
Hässleholm 3 672
Höganäs 2 383
Hörby 3 625
Höör 2 906
Klippan 4 449
Kristianstad 4 552
Kävlinge 3 017
Landskrona 5 729
Lomma 1 653
Lund 3 497
Malmö 8 525
Osby 4 117
Perstorp 4 852
Simrishamn 2 986
Sjöbo 3 037
Skurup 5 011
Staffanstorp 1 951
Svalöv 3 189
Svedala 2 435
Tomelilla 3 626
Trelleborg 3 944
Vellinge 1 393
Ystad 2 720
Åstorp 5 189
Ängelholm 2 871
Örkelljunga 4 458
Östra Göinge 3 682
Skåne County 3 818
Sweden 4 049
Municipality gross expences in 2007-2017, SEK per inhabitant. Individual and family assistance

Municipality/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjuv 2 839 2 999 2 986 3 062 3 067 3 089 3 144 3 569 4 159 4 721 4 674
Bromölla 2 035 2 546 3 119 3 157 3 269 3 542 3 197 3 227 3 537 3 314 3 429
Burlöv 3 132 3 294 3 647 3 469 3 835 4 141 4 618 4 282 4 496 4 225 4 189
Båstad 1 845 1 904 1 907 1 707 2 200 2 098 2 105 2 113 2 119 2 903 3 473
Eslöv 2 308 2 479 2 991 3 105 3 634 3 808 3 750 3 889 4 382 4 259 4 532
Helsingborg 3 907 4 192 4 503 4 763 5 004 4 906 4 831 5 021 5 354 6 083 6 240
Hässleholm 2 260 2 494 2 611 2 844 2 975 3 038 3 007 3 105 3 335 3 484 3 672
Höganäs 1 751 2 071 1 957 1 893 1 998 2 187 2 083 2 322 2 109 2 515 2 383
Hörby 2 709 2 923 3 305 4 042 4 436 4 486 4 805 4 386 4 454 4 228 3 625
Höör 2 125 2 215 2 248 2 391 2 471 2 526 3 031 2 769 2 671 2 835 2 906
Klippan 2 644 2 450 2 951 3 254 3 750 3 550 4 003 3 958 4 127 4 618 4 449
Kristianstad 2 921 3 175 3 275 3 510 3 882 4 082 4 314 4 364 4 631 4 503 4 552
Kävlinge 1 769 1 902 1 813 1 993 1 888 2 056 2 348 2 441 2 532 2 293 3 017
Landskrona 4 099 4 245 4 559 4 921 5 252 5 635 5 548 5 656 5 900 5 472 5 729
Lomma 895 1 084 1 243 1 153 1 061 1 131 1 391 1 443 1 327 1 602 1 653
Lund 2 486 2 651 2 884 2 935 3 100 3 133 3 358 3 490 3 648 3 741 3 497
Malmö 5 372 5 126 5 357 5 739 6 065 6 327 6 721 7 136 7 305 7 956 8 525
Osby 2 389 2 018 2 445 2 515 2 624 3 166 3 581 3 397 3 462 3 228 4 117
Perstorp 2 342 2 934 3 124 2 949 3 690 3 195 4 056 3 811 4 038 4 694 4 852
Simrishamn 1 780 1 874 2 011 2 020 2 279 2 372 2 671 2 548 2 658 2 643 2 986
Sjöbo 1 352 1 221 1 438 1 644 2 147 2 156 2 193 2 862 2 626 3 067 3 037
Skurup 2 196 2 476 2 697 2 730 2 697 2 654 2 851 2 977 3 070 6 060 5 011
Staffanstorp 2 081 2 226 2 093 2 247 2 267 2 367 2 370 2 664 2 720 1 587 1 951
Svalöv 2 682 2 891 3 666 3 538 3 377 3 431 3 255 3 622 4 604 3 333 3 189
Svedala 1 387 1 719 2 213 1 955 1 884 1 786 2 465 2 282 2 289 2 131 2 435
Tomelilla 2 594 3 068 3 590 3 603 3 705 3 812 3 453 3 885 4 201 3 923 3 626
Trelleborg 2 972 2 946 3 117 2 969 2 985 3 256 3 185 3 374 3 380 3 923 3 944
Vellinge 823 922 928 1 140 1 335 1 301 1 468 1 174 1 288 1 252 1 393
Ystad 1 668 1 744 1 767 1 856 2 036 2 257 2 226 2 450 2 778 2 462 2 720
Åstorp 3 420 3 368 2 876 3 423 3 034 3 199 3 669 3 992 4 703 5 278 5 189
Ängelholm 1 910 2 134 2 365 2 420 2 211 2 287 2 150 2 252 2 610 2 544 2 871
Örkelljunga 2 000 2 439 2 567 2 516 2 583 3 280 3 506 3 167 3 618 3 820 4 458
Östra Göinge 2 235 2 567 2 753 2 842 3 015 2 794 3 220 3 386 3 700 3 891 3 682
Skåne County 2 392 2 554 2 758 2 858 3 023 3 123 3 290 3 364 3 571 3 715 3 818
Sweden 2 521 2 696 2 867 3 000 3 131 3 286 3 414 3 527 3 697 3 829 4 049
Municipality gross expences in 2007-2017. Individual and family assistance. Index year 2007=100

Municipality/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjuv 100 106 105 108 108 109 111 126 146 166 165
Bromölla 100 125 153 155 161 174 157 159 174 163 169
Burlöv 100 105 116 111 122 132 147 137 144 135 134
Båstad 100 103 103 93 119 114 114 115 115 157 188
Eslöv 100 107 130 135 157 165 162 169 190 185 196
Helsingborg 100 107 115 122 128 126 124 129 137 156 160
Hässleholm 100 110 116 126 132 134 133 137 148 154 162
Höganäs 100 118 112 108 114 125 119 133 120 144 136
Hörby 100 108 122 149 164 166 177 162 164 156 134
Höör 100 104 106 113 116 119 143 130 126 133 137
Klippan 100 93 112 123 142 134 151 150 156 175 168
Kristianstad 100 109 112 120 133 140 148 149 159 154 156
Kävlinge 100 108 102 113 107 116 133 138 143 130 171
Landskrona 100 104 111 120 128 137 135 138 144 133 140
Lomma 100 121 139 129 119 126 155 161 148 179 185
Lund 100 107 116 118 125 126 135 140 147 150 141
Malmö 100 95 100 107 113 118 125 133 136 148 159
Osby 100 84 102 105 110 133 150 142 145 135 172
Perstorp 100 125 133 126 158 136 173 163 172 200 207
Simrishamn 100 105 113 113 128 133 150 143 149 148 168
Sjöbo 100 90 106 122 159 159 162 212 194 227 225
Skurup 100 113 123 124 123 121 130 136 140 276 228
Staffanstorp 100 107 101 108 109 114 114 128 131 76 94
Svalöv 100 108 137 132 126 128 121 135 172 124 119
Svedala 100 124 160 141 136 129 178 165 165 154 176
Tomelilla 100 118 138 139 143 147 133 150 162 151 140
Trelleborg 100 99 105 100 100 110 107 114 114 132 133
Vellinge 100 112 113 139 162 158 178 143 157 152 169
Ystad 100 105 106 111 122 135 133 147 167 148 163
Åstorp 100 98 84 100 89 94 107 117 138 154 152
Ängelholm 100 112 124 127 116 120 113 118 137 133 150
Örkelljunga 100 122 128 126 129 164 175 158 181 191 223
Östra Göinge 100 115 123 127 135 125 144 151 166 174 165
Skåne County 100 107 115 119 126 131 138 141 149 155 160
Sweden 100 107 114 119 124 130 135 140 147 152 161

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta