Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // IN ENGLISH // Services // Municipality gross costs, spec…

Municipality gross costs, specially activities

Last update 2018-06-20
Explanation

Costs for refugees received within the scope of municipal refugee reception and costs for labour market schemes.

PDF
Diagram nuläge
Municipality gross expences in 2017. Specially activities

Municipality/Region SEK per inhabitant
Bjuv 4 081
Bromölla 4 253
Burlöv 4 301
Båstad 3 786
Eslöv 3 459
Helsingborg 1 746
Hässleholm 2 903
Höganäs 2 182
Hörby 3 969
Höör 3 902
Klippan 3 020
Kristianstad 3 326
Kävlinge 2 816
Landskrona 3 854
Lomma 2 561
Lund 2 746
Malmö 2 212
Osby 4 750
Perstorp 7 883
Simrishamn 2 869
Sjöbo 3 029
Skurup 1 025
Staffanstorp 2 580
Svalöv 4 060
Svedala 3 579
Tomelilla 4 824
Trelleborg 1 909
Vellinge 2 971
Ystad 2 992
Åstorp 4 276
Ängelholm 2 937
Örkelljunga 6 172
Östra Göinge 4 249
Skåne County 3 492
Sweden 4 565
Municipality gross expences in 2007-2017, SEK per inhabitant. Specially activities

Municipality/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjuv 1 904 1 534 1 243 1 458 1 085 1 061 1 143 1 245 2 276 5 332 4 081
Bromölla 655 663 767 886 1 227 1 442 1 531 2 183 2 992 4 611 4 253
Burlöv 2 099 1 318 752 845 763 885 926 2 432 2 368 4 871 4 301
Båstad 910 660 669 1 071 1 713 1 990 1 862 1 920 2 701 4 889 3 786
Eslöv 1 834 1 589 1 251 1 288 1 098 1 313 1 255 1 372 1 711 4 352 3 459
Helsingborg 2 102 1 786 1 426 1 084 901 853 1 002 1 079 1 213 1 469 1 746
Hässleholm 773 750 579 523 496 605 716 922 1 574 3 453 2 903
Höganäs 722 518 510 611 632 698 701 1 006 1 752 3 154 2 182
Hörby 902 883 729 747 822 805 791 1 260 2 228 5 166 3 969
Höör 342 565 687 912 907 933 908 1 346 1 968 4 411 3 902
Klippan 994 723 153 217 226 803 1 032 1 340 2 090 4 232 3 020
Kristianstad 1 568 1 608 1 669 1 696 1 277 923 1 127 1 757 2 060 4 043 3 326
Kävlinge 460 448 425 554 409 519 583 885 1 865 4 056 2 816
Landskrona 2 371 1 637 1 263 1 259 1 293 1 289 1 359 1 586 2 267 4 166 3 854
Lomma 140 268 328 208 287 388 456 633 1 514 3 683 2 561
Lund 1 029 965 765 705 718 716 699 768 1 349 2 864 2 746
Malmö 1 637 1 687 1 608 2 179 1 954 1 815 1 858 1 603 2 640 2 537 2 212
Osby 1 200 1 175 939 1 090 1 484 1 871 2 014 2 134 2 914 5 739 4 750
Perstorp 1 541 1 382 1 383 1 402 1 053 954 920 2 304 3 873 6 944 7 883
Simrishamn 428 708 767 1 121 1 228 1 290 1 406 1 742 2 571 4 389 2 869
Sjöbo 503 392 312 352 358 350 313 667 1 658 3 650 3 029
Skurup 728 403 207 209 272 221 266 603 506 1 361 1 025
Staffanstorp 308 302 278 400 631 799 784 954 1 354 3 333 2 580
Svalöv 999 998 795 780 1 094 1 473 1 246 2 449 2 015 5 368 4 060
Svedala 470 303 255 471 510 972 890 1 142 1 916 4 580 3 579
Tomelilla 148 340 216 601 684 1 030 1 005 1 148 2 244 4 760 4 824
Trelleborg 249 286 341 531 861 1 143 1 267 1 417 3 514 2 817 1 909
Vellinge 271 280 263 268 280 284 336 743 1 533 3 291 2 971
Ystad 622 555 462 713 721 735 781 822 1 784 3 472 2 992
Åstorp 1 499 927 807 849 814 914 1 302 1 649 2 679 4 814 4 276
Ängelholm 552 591 565 678 949 1 045 1 171 1 443 1 928 3 662 2 937
Örkelljunga 1 016 1 085 920 896 978 1 249 1 130 1 204 3 228 7 440 6 172
Östra Göinge 404 416 294 301 492 701 860 1 376 1 738 4 669 4 249
Skåne County 951 841 716 815 855 972 1 019 1 368 2 122 4 169 3 492
Sweden 1 402 1 305 1 256 1 451 1 606 1 762 1 949 2 290 3 152 5 496 4 565
Municipality gross expences in 2007-2017. Specially activities. Index year 2007=100

Municipality/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bjuv 100 81 65 77 57 56 60 65 120 280 214
Bromölla 100 101 117 135 187 220 234 333 457 704 649
Burlöv 100 63 36 40 36 42 44 116 113 232 205
Båstad 100 73 74 118 188 219 205 211 297 537 416
Eslöv 100 87 68 70 60 72 68 75 93 237 189
Helsingborg 100 85 68 52 43 41 48 51 58 70 83
Hässleholm 100 97 75 68 64 78 93 119 204 447 376
Höganäs 100 72 71 85 88 97 97 139 243 437 302
Hörby 100 98 81 83 91 89 88 140 247 573 440
Höör 100 165 201 267 265 273 265 394 575 1 290 1 141
Klippan 100 73 15 22 23 81 104 135 210 426 304
Kristianstad 100 103 106 108 81 59 72 112 131 258 212
Kävlinge 100 97 92 120 89 113 127 192 405 882 612
Landskrona 100 69 53 53 55 54 57 67 96 176 163
Lomma 100 191 234 149 205 277 326 452 1 081 2 631 1 829
Lund 100 94 74 69 70 70 68 75 131 278 267
Malmö 100 103 98 133 119 111 114 98 161 155 135
Osby 100 98 78 91 124 156 168 178 243 478 396
Perstorp 100 90 90 91 68 62 60 150 251 451 512
Simrishamn 100 165 179 262 287 301 329 407 601 1 025 670
Sjöbo 100 78 62 70 71 70 62 133 330 726 602
Skurup 100 55 28 29 37 30 37 83 70 187 141
Staffanstorp 100 98 90 130 205 259 255 310 440 1 082 838
Svalöv 100 100 80 78 110 147 125 245 202 537 406
Svedala 100 64 54 100 109 207 189 243 408 974 761
Tomelilla 100 230 146 406 462 696 679 776 1 516 3 216 3 259
Trelleborg 100 115 137 213 346 459 509 569 1 411 1 131 767
Vellinge 100 103 97 99 103 105 124 274 566 1 214 1 096
Ystad 100 89 74 115 116 118 126 132 287 558 481
Åstorp 100 62 54 57 54 61 87 110 179 321 285
Ängelholm 100 107 102 123 172 189 212 261 349 663 532
Örkelljunga 100 107 91 88 96 123 111 119 318 732 607
Östra Göinge 100 103 73 75 122 174 213 341 430 1 156 1 052
Skåne County 100 88 75 86 90 102 107 144 223 438 367
Sweden 100 93 90 103 115 126 139 163 225 392 326

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta