Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Infrastruktur // Sjöfart, inrikes och utrikes

Sjöfart, inrikes och utrikes

Senast uppdaterad 2020-04-21
Förklaring
Trafikanalys är statistikansvarig myndighet för den officiella statistiken inom transport- och kommunikationssektorn. Producent är SCB. De viktigaste resultaten avser transporterad godsmängd, transportarbete samt passagerartrafiken i svenska hamnar. För den inrikes passagerartrafiken redovisas endast uppgifter för trafiken mellan Gotland och svenska fastlandet.

Sveriges Hamnars medlemmar lämnar varje kvartal uppgifter till Statistiska Centralbyrån. Dessa siffror bearbetas för Sveriges Hamnars räkning och presenteras i ett antal tabeller på webbplatsen www.transportgruppen.se.
PDF
Diagram nuläge

Inrikes och utrikes sjöfart 2019, tusen ton

           

Region                      

Inrikes

Utrikes      

Totalt gods              

Lossat      

Lastat      

Lossat      

Lastat      

Stockholms län

1 406

431

5 643

3 017

10 497

Uppsala län

5

187

429

180

801

Södermanlands län

1 593

110

2 573

1 077

5 353

Östergötlands län

798

136

1 913

1 381

4 228

Kalmar län

435

387

1 180

1 116

3 118

Gotlands län

553

419

44

22

1 038

Blekinge län

447

233

4 255

3 143

8 078

Skåne län

1 728

497

15 782

13 875

31 882

Hallands län

142

123

2 162

2 177

4 604

Västra Götalands län

750

1 968

20 580

17 162

40 460

Värmlands län

132

45

612

569

1 358

Västmanlands län

639

135

1 621

290

2 685

Gävleborgs län

822

436

3 043

2 329

6 630

Västernorrlands län

337

313

2 485

2 165

5 300

Västerbottens län

488

192

1 100

1 554

3 334

Norrbottens län

836

1 809

2 487

3 983

9 115

Riket

11 111

7 421

65 909

54 040

138 481

Källa: Transportföretagen, Sveriges Hamnar

Inrikes och utrikes sjöfart 1996-2019

           

Skåne län

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

1 618

24 281

25 898

6,2

93,8

1997

1 679

25 193

26 873

6,2

93,8

1998

2 404

27 190

29 594

8,1

91,9

1999

1 975

29 011

30 986

6,4

93,6

2000

1 868

28 371

30 239

6,2

93,8

2001

1 796

25 905

27 701

6,5

93,5

2002

1 906

26 270

28 176

6,8

93,2

2003

1 749

27 046

28 795

6,1

93,9

2004

1 842

28 007

29 850

6,2

93,8

2005

1 850

28 497

30 347

6,1

93,9

2006

1 841

31 075

32 916

5,6

94,4

2007

1 836

33 330

35 166

5,2

94,8

2008

2 024

32 950

34 974

5,8

94,2

2009

1 418

28 019

29 437

4,8

95,2

2010

1 558

30 437

31 995

4,9

95,1

2011

1 525

29 782

31 307

4,9

95,1

2012

1 927

29 621

31 548

6,1

93,9

2013

1 507

28 680

30 187

5,0

95,0

2014

1 361

28 106

29 467

4,6

95,4

2015

1 522

29 562

31 084

4,9

95,1

2016

1 614

29 633

31 247

5,2

94,8

2017

1 600

30 110

31 710

5,0

95,0

2018

2 082

30 327

32 409

6,4

93,6

2019

2 225

29 657

31 882

7,0

93,0

Riket

År

Tusen ton

Andel i procent

Totalt inrikes

Totalt utrikes

Totalt gods

Inrikes sjöfart

Utrikes sjöfart

1996

27 210

116 768

143 978

18,9

81,1

1997

26 408

123 620

150 027

17,6

82,4

1998

27 627

128 095

155 723

17,7

82,3

1999

26 128

130 221

156 349

16,7

83,3

2000

25 300

134 006

159 306

15,9

84,1

2001

24 371

128 459

152 830

15,9

84,1

2002

23 336

131 293

154 629

15,1

84,9

2003

23 687

137 767

161 454

14,7

85,3

2004

22 715

144 635

167 350

13,6

86,4

2005

26 206

151 916

178 122

14,7

85,3

2006

22 726

157 761

180 487

12,6

87,4

2007

25 465

159 592

185 057

13,8

86,2

2008

25 921

161 855

187 751

13,8

86,2

2009

13 967

112 177

126 144

11,1

88,9

2010

17 968

125 570

143 538

12,5

87,5

2011

17 606

123 472

141 078

12,5

87,5

2012

16 669

119 543

136 212

12,2

87,8

2013

16 079

113 939

130 018

12,4

87,6

2014

16 228

114 421

130 649

12,4

87,6

2015

16 595

115 964

132 559

12,5

87,5

2016

15 932

116 987

132 917

12,0

88,0

2017

16 488

121 686

138 174

11,9

88,1

2018

17 319

123 189

140 508

12,3

87,7

2019

18 532

119 949

138 481

13,4

86,6

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Utveckling av inrikes och utrikes sjöfart 1996-2019. Index år 1996=100

       

Skåne län

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

104

104

104

1998

149

112

114

1999

122

119

120

2000

115

117

117

2001

111

107

107

2002

118

108

109

2003

108

111

111

2004

114

115

115

2005

114

117

117

2006

114

128

127

2007

114

137

136

2008

125

136

135

2009

88

115

114

2010

96

125

124

2011

94

123

121

2012

119

122

122

2013

93

118

117

2014

84

116

114

2015

94

122

120

2016

100

122

121

2017

99

124

122

2018

129

125

125

2019

138

122

123

Riket

     

År

Index år 1996=100

Inrikes gods

Utrikes gods

Totalt gods

1996

100

100

100

1997

97

106

104

1998

102

110

108

1999

96

112

109

2000

93

115

111

2001

90

110

106

2002

86

112

107

2003

87

118

112

2004

83

124

116

2005

96

130

124

2006

84

135

125

2007

94

137

129

2008

95

139

130

2009

51

96

88

2010

66

108

100

2011

65

106

98

2012

61

102

95

2013

59

98

90

2014

60

98

91

2015

61

99

92

2016

59

100

92

2017

61

104

96

2018

64

105

98

2019

68

103

96

Källa: Transportföretagen Sveriges Hamnar (fr om 2008) Tidigare SCB.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta