Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2020-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2018/19, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 63
Uppsala län 86
Södermanlands län 77
Östergötlands län 102
Jönköpings län 46
Kronobergs län 43
Kalmar län 91
Gotlands län 58
Blekinge län 77
Skåne län 110
Hallands län 94
Västra Götalands län 79
Värmlands län 27
Örebro län 80
Västmanlands län 56
Dalarnas län 44
Gävleborgs län 23
Västernorrlands län 23
Jämtlands län 21
Västerbottens län 31
Norrbottens län 31
Riket 76
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Skåne län Riket
1996/1997 120 81
1997/1998 117 81
1998/1999 102 73
1999/2000 113 80
2000/2001 124 84
2001/2002 120 79
2002/2003 116 77
2003/2004 115 75
2004/2005 106 68
2005/2006 122 69
2006/2007 110 71
2007/2008 125 75
2008/2009 87 57
2009/2010 116 69
2010/2011 118 69
2011/2012 97 60
2012/2013 120 66
2013/2014 121 74
2014/2015 126 79
2015/2016 128 78
2016/2017 132 83
2017/2018 120 77
2018/2019 110 76
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Skåne län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 98 100
1998/1999 85 90
1999/2000 94 99
2000/2001 103 104
2001/2002 100 98
2002/2003 97 95
2003/2004 96 93
2004/2005 88 84
2005/2006 102 85
2006/2007 92 88
2007/2008 104 93
2008/2009 73 70
2009/2010 97 85
2010/2011 98 85
2011/2012 81 74
2012/2013 100 81
2013/2014 101 91
2014/2015 105 98
2015/2016 107 96
2016/2017 110 102
2017/2018 100 95
2018/2019 92 94

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta