Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Branschstruktur

Branschstruktur

Senast uppdaterad 2019-12-10
Förklaring
Statistiken omfattar verksamma företag och dess arbetsställen. Ett företag betraktas som verksamt om det är registrerat för moms och/eller är arbetsgivare eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch. Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Branschtillhörighet anges med en numerisk kod enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI. Ett företag får en branschkod efter den huvudsakliga verksamhet som bedrivs. Om det bedrivs fler verksamheter inom olika branscher får företaget den branschkod som dominerar, antingen efter antal anställda eller efter omsättning.
PDF
Diagram nuläge

Antal arbetsställen 2019 efter näringsgren (SNI 2007)

         

Näringsgren

Antal

Andel

Skåne län

Riket            

Skåne län

Riket

Areella

19 737

246 129

12,6

18,7

Tillverkning, gruvor, energi

7 046

60 597

4,5

4,6

Byggindustri

12 719

110 285

8,1

8,4

Handel

20 001

142 501

12,8

10,8

Hotell och restaurang

4 706

35 803

3,0

2,7

Transport och kommunikation

3 970

33 023

2,5

2,5

Fastighet, försäkring, kreditinstitut

48 265

370 534

30,8

28,1

Myndigheter, utbildning, hälso- och sjukvård

13 550

104 099

8,6

7,9

Andra samhälleliga och personliga tjänster

26 810

213 785

17,1

16,2

Samtliga exkl okänd näringsgren

156 804

1 316 756

100

100

Näringsgren okänd

655

7 323

 

 

Totalt

157 459

1 324 079

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta