Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2020-02-17
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2019

Gröda Skånes län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 366 10 978 0,1 0,4
Havre 8 903 147 884 2,0 5,8
Korn 72 306 299 945 16,5 11,8
Råg 14 189 33 330 3,2 1,3
Rågvete 4 969 28 854 1,1 1,1
Vete 110 342 472 184 25,2 18,5
Baljväxter 5 072 44 164 1,2 1,7
Grönfoderväxter 4 173 55 860 1,0 2,2
Majs 7 468 22 006 1,7 0,9
Oljeväxter 43 807 107 762 10,0 4,2
Potatis matpotatis 6 198 16 284 1,4 0,6
Potatis, stärkelse 4 471 7 365 1,0 0,3
Sockerbetor 26 139 27 266 6,0 1,1
Vall slåtter och bete 97 832 1 085 855 22,4 42,6
Vall träda 11 413 131 718 2,6 5,2
Energiskog 1 896 8 936 0,4 0,4
Trädgårdsväxter 9 166 14 654 2,1 0,6
Övriga grödor 8 391 36 454 1,9 1,4
Totalt 437 101 2 551 499 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2009-2019

Skånes län

Gröda

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Blandsäd

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Havre

2,0

1,7

2,0

2,4

2,3

1,8

1,9

2,0

1,8

2,5

2,0

Korn

18,7

16,4

18,5

20,2

19,0

17,4

19,0

16,8

17,0

23,8

16,5

Råg

3,9

2,5

2,6

2,8

3,2

3,0

2,6

1,9

2,4

1,9

3,2

Rågvete

1,2

1,0

0,8

0,8

1,0

1,4

1,7

1,3

1,1

0,7

1,1

Vete

21,7

24,5

23,8

22,6

21,5

24,0

24,6

25,6

25,1

20,4

25,2

Baljväxter

1,8

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,8

2,9

1,6

1,5

1,2

Grönfoderväxter

0,8

0,9

0,9

0,8

0,6

0,8

0,7

0,7

0,8

0,9

1,0

Majs

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,7

Oljeväxter

9,0

9,5

7,9

7,4

10,7

10,5

11,1

10,3

11,1

8,4

10,0

Potatis matpotatis

1,5

1,6

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,4

Potatis, stärkelse

0,9

0,9

1,0

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

1,0

Sockerbetor

8,4

8,1

8,5

8,4

7,8

7,4

4,2

6,7

6,8

6,8

6,0

Vall slåtter och bete

25,3

25,5

25,4

25,0

24,6

24,1

22,8

22,5

21,2

21,3

22,4

Vall träda

1,2

1,4

1,1

1,1

0,9

1,0

2,2

2,6

2,8

3,3

2,6

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

Trädgårdsväxter

1,8

1,7

1,8

1,9

1,8

1,9

1,9

1,9

2,0

2,0

2,1

Övriga grödor

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

1,8

2,0

1,9

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Blandsäd

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

0,4

Havre

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

5,8

Korn

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

11,8

Råg

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

1,3

Rågvete

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

1,1

Vete

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

18,5

Baljväxter

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

1,7

Grönfoderväxter

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

2,2

Majs

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

Oljeväxter

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

4,2

Potatis matpotatis

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

1,1

Vall slåtter och bete

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

42,6

Vall träda

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

5,2

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Obrukad, åkermark

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

1,4

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta