Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Jordbruket // Åkerarealens användning

Åkerarealens användning

Senast uppdaterad 2019-01-30
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Åkerarealens användning antal ha och andel av totala arealen 2018

Gröda Skånes län Riket Länet procent Riket procent
Blandsäd 251 11 796 0,1 0,5
Havre 11 068 163 595 2,5 6,4
Korn 103 738 396 277 23,8 15,5
Råg 8 282 19 635 1,9 0,8
Rågvete 2 967 18 056 0,7 0,7
Vete 88 751 380 177 20,4 14,9
Baljväxter 6 748 56 455 1,5 2,2
Grönfoderväxter 3 783 53 082 0,9 2,1
Majs 6 217 18 344 1,4 0,7
Oljeväxter 36 734 102 881 8,4 4,0
Potatis matpotatis 6 101 15 992 1,4 0,6
Potatis, stärkelse 4 725 7 821 1,1 0,3
Sockerbetor 29 494 30 684 6,8 1,2
Vall slåtter och bete 92 879 1 047 461 21,3 41,1
Vall träda 14 242 165 131 3,3 6,5
Energiskog 2 022 9 965 0,5 0,4
Trädgårdsväxter 8 802 14 649 2,0 0,6
Övriga grödor 8 820 37 175 2,0 1,5
Totalt 435 624 2 549 176 100 100

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2008-2018

Skånes län

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Havre

2,9

2,0

1,7

2,0

2,4

2,3

1,8

1,9

2,0

1,8

2,5

Korn

24,1

18,7

16,4

18,5

20,2

19,0

17,4

19,0

16,8

17,0

23,8

Råg

2,8

3,9

2,5

2,6

2,8

3,2

3,0

2,6

1,9

2,4

1,9

Rågvete

1,0

1,2

1,0

0,8

0,8

1,0

1,4

1,7

1,3

1,1

0,7

Vete

19,7

21,7

24,5

23,8

22,6

21,5

24,0

24,6

25,6

25,1

20,4

Baljväxter

1,6

1,8

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,8

2,9

1,6

1,5

Grönfoderväxter

0,6

0,8

0,9

0,9

0,8

0,6

0,8

0,7

0,7

0,8

0,9

Majs

0,9

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

Oljeväxter

6,5

9,0

9,5

7,9

7,4

10,7

10,5

11,1

10,3

11,1

8,4

Potatis matpotatis

1,4

1,5

1,6

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

Potatis, stärkelse

1,0

0,9

0,9

1,0

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

Sockerbetor

7,8

8,4

8,1

8,5

8,4

7,8

7,4

4,2

6,7

6,8

6,8

Vall slåtter och bete

25,7

25,3

25,5

25,4

25,0

24,6

24,1

22,8

22,5

21,2

21,3

Vall träda

1,4

1,2

1,4

1,1

1,1

0,9

1,0

2,2

2,6

2,8

3,3

Energiskog

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Trädgårdsväxter

1,7

1,8

1,7

1,8

1,9

1,8

1,9

1,9

1,9

2,0

2,0

Övriga grödor

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

1,8

2,0

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

Havre

8,6

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

Korn

15,4

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

Råg

1,0

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

Rågvete

1,9

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

Vete

13,7

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

Baljväxter

1,0

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

Majs

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Oljeväxter

3,5

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

Vall slåtter och bete

42,9

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

Vall träda

5,6

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Övriga grödor

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket *tom 2007 ingick majs i grönfoder

 

Åkerarealens användning andel ha av total brukad åkermark 2008-2018

Skånes län

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Havre

2,9

2,0

1,7

2,0

2,4

2,3

1,8

1,9

2,0

1,8

2,5

Korn

24,1

18,7

16,4

18,5

20,2

19,0

17,4

19,0

16,8

17,0

23,8

Råg

2,8

3,9

2,5

2,6

2,8

3,2

3,0

2,6

1,9

2,4

1,9

Rågvete

1,0

1,2

1,0

0,8

0,8

1,0

1,4

1,7

1,3

1,1

0,7

Vete

19,7

21,7

24,5

23,8

22,6

21,5

24,0

24,6

25,6

25,1

20,4

Baljväxter

1,6

1,8

2,1

2,0

2,0

2,0

2,1

2,8

2,9

1,6

1,5

Grönfoderväxter

0,6

0,8

0,9

0,9

0,8

0,6

0,8

0,7

0,7

0,8

0,9

Majs

0,9

1,1

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

Oljeväxter

6,5

9,0

9,5

7,9

7,4

10,7

10,5

11,1

10,3

11,1

8,4

Potatis matpotatis

1,4

1,5

1,6

1,7

1,6

1,5

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

Potatis, stärkelse

1,0

0,9

0,9

1,0

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

1,0

1,1

Sockerbetor

7,8

8,4

8,1

8,5

8,4

7,8

7,4

4,2

6,7

6,8

6,8

Vall slåtter och bete

25,7

25,3

25,5

25,4

25,0

24,6

24,1

22,8

22,5

21,2

21,3

Vall träda

1,4

1,2

1,4

1,1

1,1

0,9

1,0

2,2

2,6

2,8

3,3

Energiskog

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Trädgårdsväxter

1,7

1,8

1,7

1,8

1,9

1,8

1,9

1,9

1,9

2,0

2,0

Övriga grödor

0,3

0,3

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

1,8

2,0

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                       

Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gröda

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Blandsäd

0,6

0,6

0,7

0,7

0,6

0,7

0,5

0,5

0,5

0,4

0,5

Havre

8,6

7,4

6,2

6,9

7,5

7,7

6,4

6,5

7,0

6,2

6,4

Korn

15,4

14,0

12,1

12,5

14,3

15,1

12,9

12,6

12,7

12,4

15,5

Råg

1,0

1,4

0,9

0,9

0,8

1,0

1,0

0,9

0,6

0,8

0,8

Rågvete

1,9

2,0

1,4

0,9

0,9

0,9

1,5

1,6

1,2

1,1

0,7

Vete

13,7

14,2

15,2

15,9

14,1

12,5

17,5

17,8

17,5

18,5

14,9

Baljväxter

1,0

1,3

1,8

1,6

1,5

1,5

1,7

2,3

2,5

2,3

2,2

Grönfoderväxter

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,4

1,8

1,7

1,6

1,8

2,1

Majs

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

Oljeväxter

3,5

4,1

4,9

4,2

4,6

5,0

4,0

3,9

3,9

4,6

4,0

Potatis matpotatis

0,7

0,7

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

0,6

0,7

0,7

0,6

Potatis, stärkelse

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

Sockerbetor

1,4

1,5

1,4

1,5

1,5

1,4

1,3

0,8

1,2

1,2

1,2

Vall slåtter och bete

42,9

42,9

43,8

44,1

43,5

43,7

43,3

42,1

41,3

40,3

41,1

Vall träda

5,6

5,8

6,7

5,9

5,8

6,1

5,1

6,3

6,5

6,3

6,5

Energiskog

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Trädgårdsväxter

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Övriga grödor

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,5

0,4

0,4

0,7

1,4

1,5

Totalt

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Källa: Jordbruksverket *tom 2007 ingick majs i grönfoder